Giáo dục

Đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Honda Anh Dũng giới thiệu Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 niên học 2021-2022 của trường THCS Thuận Thành số 1, thức giấc Bắc Ninh đến quý thầy cô và các em học trò lớp 11, đề có đáp án kèm theo mã đề 320 321 322 323 324.

Trích dẫn Đề KSCL môn Toán 11 năm 2021-2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một bác bỏ dân cày có 8 sào ruộng để trồng hoa màu. Biết rằng một sào ngô cần 20 công và lãi 3 triệu. Một sào trồng đậu cần 30 công, lãi 4 triệu. Khi tổng số công lao không vượt quá 180 công lao, người dân cày cần phải trồng x sào ngô và trồng đậu sào y để nhận được lợi nhuận tối đa. Vậy T xy 3 2 bằng?
+ Có nhì rổ đựng trứng gồm rổ A và rổ B, trong mỗi rổ có nhì loại trứng: trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng ở nhì rổ là 20 quả, số trứng ở rổ A nhiều hơn rổ B. Chọn tình cờ một quả trứng từ mỗi rổ, biết rằng phần trăm để được nhì quả trứng mạnh bạo là 55 84. Số quả trứng mạnh bạo trong rổ A là bao nhiêu?
+ Cho đáy ABCD là hình chóp vuông S ABCD có tâm O, đáy bằng a và cạnh bên SC bằng b, thỏa mãn 2 8 ab. Gọi M là trung điểm của OC và mặt phẳng qua M đồng thời với SC và BD. Gọi T là tiết diện của hình chóp khi nó bị cắt do mặt phẳng. Giá trị phệ nhất của T là?
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là A. Trong hình học không gian, hình trình diễn của hình thang phải là hình thang. B. Trong hình học không gian, hình trình diễn của hình chữ nhật phải là hình chữ nhật. C. Trong hình học không gian, hình trình diễn của tam giác cân phải là tam giác cân. D. Trong hình học không gian, hình trình diễn của đường tròn phải là đường tròn.
+ Phát biểu nào sau đây về vị ngữ là không đúng: A. Đổi một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng đồng thời hoặc trùng với nó. B. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng và góc thành góc bằng nhau. C. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và giữ nguyên trật tự giữa chúng.

Chuyển vận tập tin

.

Thông tin thêm

Đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

[rule_3_plain]

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

Honda Anh Dũng giới thiệu tới quý thầy, gia sư và các em học trò lớp 11 đề khảo sát chất lượng phân ban môn Toán lớp 11 niên học 2021 – 2022 trường THPT Thuận Thành số 1, thức giấc Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 320 321 322 323 324.
Trích dẫn đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một dân cày có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết một sào trồng ngô cần 20 công, lãi 3 triệu. Một sào trồng đỗ cần 30 công, lãi 4 triệu. Người dân cày cần trồng x sào ngô và y sào đỗ thì thu hoạch được lãi cao nhất, khi biết tổng số công không quá 180 công. Khi đó T x y 3 2 bằng?
+ Có nhì cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi giỏ đều có nhì loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong nhì giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy tình cờ mỗi giỏ 1 quả trứng, biết phần trăm để lấy được nhì quả trứng lành là 55 84. Số trứng lành trong giỏ A là?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh đáy bằng a, cạnh bên SC bằng b thỏa mãn 2 8 a b. Gọi M là trung điểm của OC, mặt phẳng qua M đồng thời với SC và BD. Gọi T là diện tích tiết diện của hình chóp khi cắt do mặt phẳng. Giá trị phệ nhất của T là?
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là A. Trong hình học không gian, hình biễu diễn của một hình thang phải là một hình thang. B. Trong hình học không gian, hình trình diễn của một hình chữ nhật phải là một hình chữ nhật. C. Trong hình học không gian, hình trình diễn của một tam giác cân phải là một tam giác cân. D. Trong hình học không gian, hình trình diễn của một hình tròn phải là một hình tròn.
+ Mệnh đề nào sau đây sai về phép vị tự: A. Biến đường thẳng thành đường thẳng đồng thời hoặc trùng với nó. B. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó. C. Biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính. D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn trật tự giữa các điểm ấy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chuyển vận tài liệu

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

[rule_2_plain]

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

[rule_2_plain]

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

[rule_3_plain]

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

Honda Anh Dũng giới thiệu tới quý thầy, gia sư và các em học trò lớp 11 đề khảo sát chất lượng phân ban môn Toán lớp 11 niên học 2021 – 2022 trường THPT Thuận Thành số 1, thức giấc Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 320 321 322 323 324.
Trích dẫn đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một dân cày có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết một sào trồng ngô cần 20 công, lãi 3 triệu. Một sào trồng đỗ cần 30 công, lãi 4 triệu. Người dân cày cần trồng x sào ngô và y sào đỗ thì thu hoạch được lãi cao nhất, khi biết tổng số công không quá 180 công. Khi đó T x y 3 2 bằng?
+ Có nhì cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi giỏ đều có nhì loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong nhì giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy tình cờ mỗi giỏ 1 quả trứng, biết phần trăm để lấy được nhì quả trứng lành là 55 84. Số trứng lành trong giỏ A là?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh đáy bằng a, cạnh bên SC bằng b thỏa mãn 2 8 a b. Gọi M là trung điểm của OC, mặt phẳng qua M đồng thời với SC và BD. Gọi T là diện tích tiết diện của hình chóp khi cắt do mặt phẳng. Giá trị phệ nhất của T là?
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là A. Trong hình học không gian, hình biễu diễn của một hình thang phải là một hình thang. B. Trong hình học không gian, hình trình diễn của một hình chữ nhật phải là một hình chữ nhật. C. Trong hình học không gian, hình trình diễn của một tam giác cân phải là một tam giác cân. D. Trong hình học không gian, hình trình diễn của một hình tròn phải là một hình tròn.
+ Mệnh đề nào sau đây sai về phép vị tự: A. Biến đường thẳng thành đường thẳng đồng thời hoặc trùng với nó. B. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó. C. Biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính. D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn trật tự giữa các điểm ấy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chuyển vận tài liệu


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-kscl-phan-ban-toan-11-nam-2021-2022-truong-thuan-thanh-1-bac-ninh.html

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng chuyên sửa xe máy, độ xe máy các loại và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi xe máy - An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button