Giáo dục

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang

Thứ 4, ngày 22 tháng 12 5 2021, Sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Giang tổ chức Kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 10 cuối học kì 1 5 học 2021-2022.

Phòng GD & ĐT Bắc Giang Đề thi cuối học kì 1 môn Toán 10 mã đề 101 gồm 02 trang, 20 câu hỏi trắc nghiệm và 03 câu hỏi tổng hợp, phần trắc nghiệm chiếm 05 điểm, phần cấu tạo 05 điểm, và thời kì học trò làm bài 90 Phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải câu 101-102-103-104.

Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 2021-2022 Phòng GD & ĐT Bắc Giang:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol 2 4 3 Pyx x và đường thẳng dy mx 3, với m là thông số thực. Gọi S là tất cả các trị giá của thông số m sao cho d và P cắt nhau tại 2 điểm phân biệt AB sao cho diện tích tam giác OAB bằng 3 (O là gốc tọa độ). Tính tổng tất cả các phần tử của S.
+ Hai điểm AB trong mặt phẳng tọa độ Oxy. 1) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. 2) Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho 2 2 MA MB 2 46.
+ Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O. Gọi EF lần là lượt trung điểm của OA và CD. Biết EF a AB b AD. Bình chọn biểu thức ab.
+ trong mặt phẳng tọa độ Oxy của tam giác ABC. Gọi MNP lần là lượt trung điểm của BC CA và AB. Tìm tọa độ trọng điểm G của tam giác ABC.
+ Đồ thị của hàm số bậc 2 2 y ax bx c như hình bên dưới. Giá trị của biểu thức abc 2 bằng?

tệp từ (thưa quý vị): Tải xuống

Tải tập tin

.

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

Thứ Tư ngày 22 tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 10 THPT quá trình cuối học kì 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang mã đề 101 gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 05 điểm, phần tự luận chiếm 05 điểm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận các mã đề 101 – 102 – 103 – 104.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol 2 4 3 Pyx x và đường thẳng d y mx 3 với m là thông số thực. Gọi S là tất cả các trị giá của thông số m để d cắt P tại 2 điểm phân biệt A B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 3 (O là gốc tọa độ). Tính tổng tất cả các phần tử của S.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A B. 1) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. 2) Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho 2 2 MA MB 2 46.
+ Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi E F lần là lượt trung điểm của OA và CD. Biết EF a AB b AD. Tính trị giá của biểu thức a b.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. Gọi M N P lần là lượt trung điểm của BC CA và AB. Tìm tọa độ trọng điểm G của tam giác ABC.
+ Đồ thị hàm số bậc 2 2 y ax bx c có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của biểu thức a b c 2 bằng?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

Thứ Tư ngày 22 tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 10 THPT quá trình cuối học kì 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang mã đề 101 gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 05 điểm, phần tự luận chiếm 05 điểm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận các mã đề 101 – 102 – 103 – 104.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol 2 4 3 Pyx x và đường thẳng d y mx 3 với m là thông số thực. Gọi S là tất cả các trị giá của thông số m để d cắt P tại 2 điểm phân biệt A B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 3 (O là gốc tọa độ). Tính tổng tất cả các phần tử của S.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A B. 1) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. 2) Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho 2 2 MA MB 2 46.
+ Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi E F lần là lượt trung điểm của OA và CD. Biết EF a AB b AD. Tính trị giá của biểu thức a b.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. Gọi M N P lần là lượt trung điểm của BC CA và AB. Tìm tọa độ trọng điểm G của tam giác ABC.
+ Đồ thị hàm số bậc 2 2 y ax bx c có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của biểu thức a b c 2 bằng?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://toanmath.com/2021/12/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2021-2022-so-gddt-bac-giang.html

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng chuyên sửa xe máy, độ xe máy các loại và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi xe máy - An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button