Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 học 2021-2022 tổng hợp những kiến ​​thức quan trọng, với các câu hỏi trắc nghiệm, luyện tập cho các em học tốt ôn thi học kì 2. Ngoài ra, còn có các đề tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho các em học trò luyện đề, sẵn sàng kiến ​​thức cho bài thi cuối học kì 2.

Cùng lúc, cũng giúp quý giáo viên tham khảo thêm phần giao đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 4 cho các em học trò. Thành ra, mời quý giáo viên và các em học trò tải Đề cương bình chọn cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4:

Ôn tập rà soát Tin học lớp 4 tiết 2

  • Biết cách chèn đoạn văn, bảng từ ứng dụng Word vào bài thuyết trình
  • Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh trong trang chiếu
  • Biết giảng giải các hành động của rùa tương ứng với các lệnh
  • Biết cách đổi màu bút vẽ và nét vẽ
  • Biết sử dụng các lệnh Logos để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng các lệnh Logos để tiến hành các phép tính số học.
  • Biết ý nghĩa của việc sử dụng vòng lặp và đợi .statements

Bình chọn Thực hành Khoa học Máy tính Lớp 4, Học kỳ 2

  • Thiết kế bài trình chiếu bằng tranh / ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và thêm 1 số thông tin vào bài thuyết trình: tác giả, ngày, tháng, 5 thuyết trình, số hiệu slide …
  • Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển chú rùa vẽ hình, viết chữ, sử dụng các lệnh của Logo để tiến hành các phép tính số học nếu muốn.

Sửa đổi câu cho học kì 2 môn Tin học 4

Câu hỏi 1: Để khởi động ứng dụng Word ta làm gì?

a) Nhấp vào biểu trưng
b) Nhấp lưu ban vào biểu trưng.
c) Nhấp vào biểu trưng Câu hỏi 1
d) Nhấp lưu ban vào biểu trưng. Câu hỏi 1

câu 2: Bạn có thể cho mình biết có bao lăm kiểu căn lề trong ứng dụng Word?

a) 1 kiểu
b) 2 loại
c) 3 loại:
d) 4 loại

Câu hỏi 3: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn đoạn văn bản, chúng ta tiến hành như sau để căn lề trái.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 4: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn đoạn văn bản, chúng ta tiến hành như sau để căn lề phải.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 5: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn đoạn văn bản, chúng ta tiến hành như sau để căn 2 lề.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 6: Trong ứng dụng Word chúng ta tiến hành như sau sau lúc chọn văn bản để căn giữa.

a) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu 7: Trong ứng dụng Word chúng ta tiến hành như sau sau lúc chọn văn bản để căn giữa.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
d) Câu b) và câu c) đúng.

Câu 8: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn đoạn văn bản, chúng ta tiến hành như sau để căn 2 lề.

a) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
d) Cả a) và c) đều đúng.

Câu 9: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn đoạn văn bản, chúng ta tiến hành như sau để căn lề phải.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + RED
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Cả a) và c) đều đúng.

Câu 10: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn đoạn văn bản, chúng ta tiến hành như sau để căn lề trái.

a) Nhấn Ctrl + ERROR
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Để tạo 1 tệp mới trong Word, hãy làm như sau:

a) Vào Menu chọn Tệp Mới Câu 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Để chọn ô cỡ chữ trong ứng dụng Word, ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Để chọn ô phông chữ trong ứng dụng Word, chúng ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong ứng dụng Word, lúc chúng ta chọn font Arial để có các ký tự tiếng Việt, chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Trang mã UNICODE:
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Trang mã TCVN3 (ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong ứng dụng Word, lúc chúng ta chọn font .VnTime để có các ký tự tiếng Việt thì chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Trang mã UNICODE:
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Trang mã TCVN3 (ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong ứng dụng Word, lúc chúng ta chọn font Vni-Times để có các ký tự tiếng Việt thì chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Trang mã UNICODE:
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Trang mã TCVN3 (ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học 5 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kĩ năng
Số câu và số điểm
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL / KIỂM TRA TN TL / KIỂM TRA TN TL / KIỂM TRA TN TL / KIỂM TRA Toàn bộ TL

1. Thế giới online: những gì bạn đã biết, kiếm tìm thông tin tăng lên, ghi lại trang.

Số câu

Trước tiên

Trước tiên

2

Ghi điểm

0,5

0,5

1,0

mười%

2. Thế giới online: email của bạn, gửi và nhận email, điều hành hòm thư email của bạn.

Số câu

2

Trước tiên

3

Ghi điểm

1,0

0,5

1,5

15

3. Chỉnh sửa tài liệu bằng Microsoft Word:

Đoàn luyện kĩ năng làm quen, tạo và sử dụng cột, cột văn bản, sử dụng Text Box.

Số câu

Trước tiên

Trước tiên

TH1

e2

Trước tiên

THẺ 3 + 2

Ghi điểm

0,5

0,5

3.0

3.0

0,5

7.5

75%

Toàn bộ

Số câu

4

3

e

e

Trước tiên

8+2e

Ghi điểm

2.0

1,5

3.0

3.0

0,5

mười

100%

Tỷ lệ %

20%

15

30%

0%

30%

0,5%

0%

100%

Số câu

Chỉ

Tỷ lệ

Lý thuyết (15 ′)

số 8

4

40%

Thực hành (20 ′)

2 e

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 học 2021 – 2022

Trường tiểu học

Họ và tên: ………………………………….

Lớp: ……………………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ II
CHUYÊN ĐỀ: TIN HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu hỏi 1: Ấy là trình duyệt web nào?

A.Google Chrome
B. Excel
C. Violympic.vn
D. Microsoft Word

câu 2: Trên web, www là viết tắt của từ nào? (0,5đ)

A. từ web
B. world wide web
C. web rộng
D. trang web

Câu hỏi 3: Địa chỉ email nào sau đây là đúng?

[email protected]
B. Mang[email protected]C. Nguyễn Văn Quyền[email protected]
D. Đức[email protected]

Câu 4. Tin nhắn email có thể được gửi cho người nào?

A. Chỉ được chuyển vận cho bạn ở trường
B. Tất cả các địa chỉ email đều đúng
C. Chỉ ủy quyền bạn trong lớp
D. Chỉ gửi cho người quen

Câu hỏi 5: Trình bày các thao tác tạo bảng?

A. Chèn / Bảng
C. Chèn / Hình ảnh
B. Chèn / Hộp văn bản
D. Chèn / WordArt

Câu 6: Để sử dụng dụng cụ tạo chữ nghệ thuật em tiến hành thao tác gì?

A. Chèn / Hộp văn bản
B. Bố cục Trang / Cột
C. Chèn / WordArt
D. Chèn / Bảng

Câu 7: Tổ hợp phím để ghi lại 1 trang web là gì?

A. Ctrl + D
B. Ctrl + WILL
C.Ctrl + F
D.Ctrl + DRAW

Câu 8: Bấm vào tab nào để chèn 1 hộp văn bản cho văn bản?

1 ngôi nhà
B. Chèn
C. Xem
D. Bố cục trang

II. Luyện tập: (20 phút 6đ)

Lưu tin nhắn với tên: Tên sinh viên lớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu hỏi 1: (3đ)

Tạo bảng theo mẫu với các cột: Không, Họ và Tên, Nữ, Thứ bậc, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NGƯỜI PHỤ NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3pt): Nhập đoạn văn sau và phân thành 2 cột theo mẫu bên dưới.

Email là gì?

“Thư điện tử” là thơ từ được gửi qua Internet dưới vẻ ngoài số hóa truyền và nhận thư phê chuẩn 1 account. Bạn có muốn sử dụng email

Bạn cần đăng ký account của riêng mình với nhà cung ứng dịch vụ email của bạn.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, 5 2021 – 2022

I. Lý thuyết: 4,0 điểm, Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm)

Kết án

Câu hỏi 1

Câu 2

câu 3

Câu 4

Câu hỏi 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Trả lời

1

TẨY

1

TẨY

1

1

TẨY

II. Luyện tập 6 điểm

Lưu tin nhắn với tên: Tên sinh viên lớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3 điểm)

Hãy tạo 1 bảng với các cột sau: Không, Họ và Tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NGƯỜI PHỤ NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Lập bảng (2 điểm)

Nhập dữ liệu (1 điểm)

Câu 2 (3 điểm):

Nhập văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file để tham khảo đầy đủ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

Thông tin thêm

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022 tổng hợp những tri thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua ấy, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, sẵn sàng tri thức cho bài thi cuối học kì 2.

Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học trò. Vậy mời thầy cô và các em học trò cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2

Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ ứng dụng Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giảng giải các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách chỉnh sửa màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2

Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung 1 số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số quy trình trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học theo đề xuất

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu 1: Để khởi động ứng dụng Word ta tiến hành thao tác nào

a) Nháy chuột vào biểu trưng b) Nháy lưu ban chuột vào biểu trưng c) Nháy chuột vào biểu trưng d) Nháy lưu ban chuột vào biểu trưng

Câu 2: Hãy cho biết trong ứng dụng Word có mấy kiểu căn lề?

a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu

Câu 3: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 4: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 5: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 6: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh

Câu 7: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 9: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 10: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong ứng dụng Word, để tạo 1 file mới ta tiến hành thao tác sau:

a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong ứng dụng Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong ứng dụng Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học 5 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch tri thức, kỹ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới online: Những điều em đã biết, kiếm tìm thông tin tăng lên, ghi lại trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới online: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hòm thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Đoàn luyện kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỉ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?

A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web

Câu 3: Trong các địa chỉ hòm thư điện tử sau, địa chỉ hòm thư điện tử nào đúng?

[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected]

Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho người nào?

A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen

Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?

A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt

Câu 6: Để sử dụng được dụng cụ tạo chữ nghệ thuật em tiến hành thao tác nào?

A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table

Câu 7: Tổ hợp phím để ghi lại 1 trang web là phím nào?

A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V

Câu 8: Để chèn 1 Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?

A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout

II. Thực hành: (20 phút 6đ)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia 2 cột theo mẫu dưới đây.

Thư điện tử là gì?

“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư phê chuẩn 1 account. Muốn sử dụng thư

điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung ứng thư điện tử 1 account cho riêng mình.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3đ):

Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file để tham khảo toàn thể Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #5

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022 tổng hợp những tri thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua ấy, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, sẵn sàng tri thức cho bài thi cuối học kì 2.

Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học trò. Vậy mời thầy cô và các em học trò cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2

Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ ứng dụng Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giảng giải các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách chỉnh sửa màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2

Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung 1 số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số quy trình trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học theo đề xuất

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu 1: Để khởi động ứng dụng Word ta tiến hành thao tác nào

a) Nháy chuột vào biểu trưng b) Nháy lưu ban chuột vào biểu trưng c) Nháy chuột vào biểu trưng d) Nháy lưu ban chuột vào biểu trưng

Câu 2: Hãy cho biết trong ứng dụng Word có mấy kiểu căn lề?

a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu

Câu 3: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 4: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 5: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 6: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh

Câu 7: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 9: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 10: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong ứng dụng Word, để tạo 1 file mới ta tiến hành thao tác sau:

a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong ứng dụng Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong ứng dụng Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học 5 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch tri thức, kỹ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới online: Những điều em đã biết, kiếm tìm thông tin tăng lên, ghi lại trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới online: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hòm thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Đoàn luyện kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỉ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?

A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web

Câu 3: Trong các địa chỉ hòm thư điện tử sau, địa chỉ hòm thư điện tử nào đúng?

[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected]

Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho người nào?

A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen

Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?

A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt

Câu 6: Để sử dụng được dụng cụ tạo chữ nghệ thuật em tiến hành thao tác nào?

A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table

Câu 7: Tổ hợp phím để ghi lại 1 trang web là phím nào?

A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V

Câu 8: Để chèn 1 Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?

A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout

II. Thực hành: (20 phút 6đ)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia 2 cột theo mẫu dưới đây.

Thư điện tử là gì?

“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư phê chuẩn 1 account. Muốn sử dụng thư

điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung ứng thư điện tử 1 account cho riêng mình.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3đ):

Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file để tham khảo toàn thể Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #5

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022 tổng hợp những tri thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua ấy, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, sẵn sàng tri thức cho bài thi cuối học kì 2.

Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học trò. Vậy mời thầy cô và các em học trò cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2

Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ ứng dụng Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giảng giải các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách chỉnh sửa màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2

Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung 1 số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số quy trình trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học theo đề xuất

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu 1: Để khởi động ứng dụng Word ta tiến hành thao tác nào

a) Nháy chuột vào biểu trưng b) Nháy lưu ban chuột vào biểu trưng c) Nháy chuột vào biểu trưng d) Nháy lưu ban chuột vào biểu trưng

Câu 2: Hãy cho biết trong ứng dụng Word có mấy kiểu căn lề?

a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu

Câu 3: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 4: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 5: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh

Câu 6: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh

Câu 7: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 9: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 10: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong ứng dụng Word, để tạo 1 file mới ta tiến hành thao tác sau:

a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong ứng dụng Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong ứng dụng Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học 5 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch tri thức, kỹ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới online: Những điều em đã biết, kiếm tìm thông tin tăng lên, ghi lại trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới online: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hòm thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Đoàn luyện kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỉ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?

A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web

Câu 3: Trong các địa chỉ hòm thư điện tử sau, địa chỉ hòm thư điện tử nào đúng?

[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected]

Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho người nào?

A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen

Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?

A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt

Câu 6: Để sử dụng được dụng cụ tạo chữ nghệ thuật em tiến hành thao tác nào?

A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table

Câu 7: Tổ hợp phím để ghi lại 1 trang web là phím nào?

A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V

Câu 8: Để chèn 1 Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?

A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout

II. Thực hành: (20 phút 6đ)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia 2 cột theo mẫu dưới đây.

Thư điện tử là gì?

“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư phê chuẩn 1 account. Muốn sử dụng thư

điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung ứng thư điện tử 1 account cho riêng mình.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Thí dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3đ):

Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file để tham khảo toàn thể Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #5


#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #5

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button