Đâu cần đợi spoil ở Doctor Strange 2, Scarlet Witch vốn dĩ đã “trên cơ” nam chính từ 1 chi tiết rõ ràng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel!

Doctor Strange chẳng thể đánh bại Scarlet Witch, và ấy là số mệnh.

Doctor Strange trong Đa vũ trụ của cơn điên

Scarlet Witch mạnh hơn Doctor Strange và điều này đã được nhắc đến từ lâu

Thông tin này thuở đầu được bật mí trong tập 9 của WandaVision † Tại buổi giới thiệu chính thức của cuốn sách phép thuật Darkhold, đối tượng phản diện Agatha Harkness đã nói với Wanda Maximoff về những trang của cuốn sách kể cụ thể về lai lịch của Scarlet Witch. Harkness nói rằng Scarlet Witch chẳng hề được sinh ra, nhưng mà đã được tạo nên. †Cô đó chẳng hề thuộc về 1 hội phù thủy, cũng chẳng hề dùng phép thuậtHarkness nói.

Không cần phải chờ đợi những pha lật tẩy trong Doctor Strange 2, Scarlet Witch vốn dĩ đã xếp trên nam chính một chi tiết hiển nhiên trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel! - Ảnh 2.Không cần phải chờ đợi những pha lật tẩy trong Doctor Strange 2, Scarlet Witch vốn dĩ đã xếp trên nam chính một chi tiết hiển nhiên trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel! - Ảnh 3.

Kẻ phản diện WandaVision giới thiệu cuốn sách yêu thuật Darkhold

Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở phần sau. Theo những gì được nêu trong Darkhold, sức mạnh của Scarlet Witch vượt xa so với Ultimate Witch, và định mệnh của cô là hủy diệt toàn cầu. Đây là cụ thể khẳng định rõ ràng 1 điều: Scarlet Witch hoàn toàn có thể đánh bại Doctor Strange!

Không cần phải chờ đợi những pha lật tẩy trong Doctor Strange 2, Scarlet Witch vốn dĩ đã xếp trên nam chính một chi tiết hiển nhiên trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel! - Ảnh 4.

Cuốn sách của Darkhold chứa đựng 1 lời tiên tri về Scarlet Witch

Mặt khác, trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Doctor Strange vẫn chưa phải là Phù thủy tối thượng. Vì thế lúc đối đầu, “Trang chủ” cứng cáp chẳng thể chống lại phép thuật của Scarlet Witch, nhất là lúc cô ta sở hữu Darkhold. Do ấy, sự hiện ra của Wanda trong Doctor Strange trong Đa vũ trụ của cơn điên sẽ vừa thú vị vừa nguy khốn sau 1 loạt thảm kịch xảy ra ở Westview trong WandaVision

Không cần phải chờ đợi những pha lật tẩy trong Doctor Strange 2, Scarlet Witch vốn dĩ đã xếp trên nam chính một chi tiết hiển nhiên trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel! - Ảnh 5.

Doctor Strange trong Đa vũ trụ của cơn điên công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/dau-can-doi-spoil-o-doctor-strange-2-scarlet-witch-von-di-da-tren-co-nam-chinh-tu-1-chi-tiet- ro-rang-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-202205008123633122.chn

Dựa theo

Thông tin thêm

Đâu cần đợi spoil ở Doctor Strange 2, Scarlet Witch vốn dĩ đã “trên cơ” nam chính từ 1 cụ thể rõ ràng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel!

Doctor Strange đâu thể nào đánh bại được Scarlet Witch, và ấy là định mệnh rồi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Scarlet Witch mạnh hơn Doctor Strange và điều này đã được nhắc đến lâu rồi

Thông tin này vốn dĩ đã được bật mí trong tập 9 của WandaVision . Khi chính thức giới thiệu quyển sách yêu thuật Darkhold, nữ phản diện Agatha Harkness đã nói với Wanda Maximoff về những trang sách nêu rõ về lai lịch của Scarlet Witch. Harkness bảo rằng Scarlet Witch ko được sinh ra, nhưng mà là được nung đúc nên. “Cô ta ko cần thuộc về hội phù thủy nào, cũng ko sử dụng phù chú“, Harkness nói.

Phản diện WandaVision giới thiệu quyển sách yêu thuật Darkhold

Thế nhưng mà điều quan trọng hơn nằm ở phần sau. Theo những gì được nhắc đến trong quyển Darkhold, sức mạnh của Scarlet Witch vượt xa Phù thủy Tối thượng, và việc tàn phá toàn cầu chính là số phận của cô. Đây chính là cụ thể khẳng định cứng ngắc 1 điều: Scarlet Witch hoàn toàn có thể đánh bại Doctor Strange!

Quyển sách Darkhold chứa lời tiên tri về Scarlet Witch

Mặt khác, Doctor Strange trong Vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn chưa phải Phù thủy Tối thượng. Vì thế nếu phải đối đầu nhau, “Trang đại phu” cứng cáp chẳng thể chống lại yêu thuật của Scarlet Witch, đặc trưng lúc cô sở hữu quyển Darkhold. Vì lẽ ấy, sự hiện ra của Wanda trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ vừa là điểm lý thú, vừa là hiểm họa sau hàng loạt thảm kịch đã xảy ra tại Westview trong WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/dau-can-doi-spoil-o-doctor-strange-2-scarlet-witch-von-di-da-tren-co-nam-chinh-tu-1-chi-tiet-ro-rang-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-20220508123633122.chn

Theo

#Đâu #cần #đợi #spoil #ở #Doctor #Strange #Scarlet #Witch #vốn #dĩ #đã #trên #cơ #nam #chính #từ #chi #tiết #rõ #ràng #trong #Vũ #trụ #điện #ảnh #Marvel

Doctor Strange đâu thể nào đánh bại được Scarlet Witch, và ấy là định mệnh rồi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Scarlet Witch mạnh hơn Doctor Strange và điều này đã được nhắc đến lâu rồi

Thông tin này vốn dĩ đã được bật mí trong tập 9 của WandaVision . Khi chính thức giới thiệu quyển sách yêu thuật Darkhold, nữ phản diện Agatha Harkness đã nói với Wanda Maximoff về những trang sách nêu rõ về lai lịch của Scarlet Witch. Harkness bảo rằng Scarlet Witch ko được sinh ra, nhưng mà là được nung đúc nên. “Cô ta ko cần thuộc về hội phù thủy nào, cũng ko sử dụng phù chú“, Harkness nói.

Phản diện WandaVision giới thiệu quyển sách yêu thuật Darkhold

Thế nhưng mà điều quan trọng hơn nằm ở phần sau. Theo những gì được nhắc đến trong quyển Darkhold, sức mạnh của Scarlet Witch vượt xa Phù thủy Tối thượng, và việc tàn phá toàn cầu chính là số phận của cô. Đây chính là cụ thể khẳng định cứng ngắc 1 điều: Scarlet Witch hoàn toàn có thể đánh bại Doctor Strange!

Quyển sách Darkhold chứa lời tiên tri về Scarlet Witch

Mặt khác, Doctor Strange trong Vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn chưa phải Phù thủy Tối thượng. Vì thế nếu phải đối đầu nhau, “Trang đại phu” cứng cáp chẳng thể chống lại yêu thuật của Scarlet Witch, đặc trưng lúc cô sở hữu quyển Darkhold. Vì lẽ ấy, sự hiện ra của Wanda trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ vừa là điểm lý thú, vừa là hiểm họa sau hàng loạt thảm kịch đã xảy ra tại Westview trong WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/dau-can-doi-spoil-o-doctor-strange-2-scarlet-witch-von-di-da-tren-co-nam-chinh-tu-1-chi-tiet-ro-rang-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-20220508123633122.chn

Theo

#Đâu #cần #đợi #spoil #ở #Doctor #Strange #Scarlet #Witch #vốn #dĩ #đã #trên #cơ #nam #chính #từ #chi #tiết #rõ #ràng #trong #Vũ #trụ #điện #ảnh #Marvel

Doctor Strange đâu thể nào đánh bại được Scarlet Witch, và ấy là định mệnh rồi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Scarlet Witch mạnh hơn Doctor Strange và điều này đã được nhắc đến lâu rồi

Thông tin này vốn dĩ đã được bật mí trong tập 9 của WandaVision . Khi chính thức giới thiệu quyển sách yêu thuật Darkhold, nữ phản diện Agatha Harkness đã nói với Wanda Maximoff về những trang sách nêu rõ về lai lịch của Scarlet Witch. Harkness bảo rằng Scarlet Witch ko được sinh ra, nhưng mà là được nung đúc nên. “Cô ta ko cần thuộc về hội phù thủy nào, cũng ko sử dụng phù chú“, Harkness nói.

Phản diện WandaVision giới thiệu quyển sách yêu thuật Darkhold

Thế nhưng mà điều quan trọng hơn nằm ở phần sau. Theo những gì được nhắc đến trong quyển Darkhold, sức mạnh của Scarlet Witch vượt xa Phù thủy Tối thượng, và việc tàn phá toàn cầu chính là số phận của cô. Đây chính là cụ thể khẳng định cứng ngắc 1 điều: Scarlet Witch hoàn toàn có thể đánh bại Doctor Strange!

Quyển sách Darkhold chứa lời tiên tri về Scarlet Witch

Mặt khác, Doctor Strange trong Vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn chưa phải Phù thủy Tối thượng. Vì thế nếu phải đối đầu nhau, “Trang đại phu” cứng cáp chẳng thể chống lại yêu thuật của Scarlet Witch, đặc trưng lúc cô sở hữu quyển Darkhold. Vì lẽ ấy, sự hiện ra của Wanda trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ vừa là điểm lý thú, vừa là hiểm họa sau hàng loạt thảm kịch đã xảy ra tại Westview trong WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/dau-can-doi-spoil-o-doctor-strange-2-scarlet-witch-von-di-da-tren-co-nam-chinh-tu-1-chi-tiet-ro-rang-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-20220508123633122.chn

Theo

#Đâu #cần #đợi #spoil #ở #Doctor #Strange #Scarlet #Witch #vốn #dĩ #đã #trên #cơ #nam #chính #từ #chi #tiết #rõ #ràng #trong #Vũ #trụ #điện #ảnh #Marvel


#Đâu #cần #đợi #spoil #ở #Doctor #Strange #Scarlet #Witch #vốn #dĩ #đã #trên #cơ #nam #chính #từ #chi #tiết #rõ #ràng #trong #Vũ #trụ #điện #ảnh #Marvel

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button