Tài Liệu

Đáp án thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang chính thức diễn ra từ ngày 20/9 – 20/10/2021, với 4 đợt thi. Thí sinh tham gia dự thi phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút. Cụ thể lịch thi như sau:

  • Đợt 1: Từ 20/9 – 26/9
  • Đợt 2: Từ 27/9 – 3/10
  • Đợt 3: 4/10 – 10/10
  • Đợt 4: 11/10 – 15/10

Còn thi thử diễn ra từ ngày 15/9/2021 – 19/9/2021. Vậy mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Đáp án thi hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang

Câu 1: Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục điều trị dài ngày được hưởng mức trợ cấp ốm đau 75% tối đa bao lâu?

A. 60 ngày
B. 180 ngày
C. 120 ngày
D. 30 ngày

Câu 2: Theo Luật Công đoàn năm 2012, cán bộ công đoàn không chuyên trách sử dụng thời gian theo quy định của pháp luật để làm công tác công đoàn có được đơn vị sử dụng lao động trả lương hay không?

A. Trả một phần lương
B. Không được trả lương.
C. Tùy thuộc 2 bên thỏa thuận.
D. Có được trả lương.

Câu 3: Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động làm công việc bình thường và đã đóng BHXH trên 30 năm, thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là?

A. 40 ngày
B. 50 ngày
C. 60 ngày
D. 70 ngày

Câu 4: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng những chế độ nào?

A. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
B. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động
C. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất
D. Ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động

Câu 5: Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần là bao nhiêu?

A. 270% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường
B. 240%so với tiền lương của ngày làm việc bình thường
C. 200% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường
D. 210% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường

Câu 6: Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng?

A. 85% mức lương của công việc đó.
B. 95% mức lương của công việc đó.
C. 65% mức lương của công việc đó
D. 75% mức lương của công việc đó.

Câu 7: Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu?

A. 180% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường
B. 200% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường
C. 300% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường
D. 150 % so với tiền lương của ngày làm việc bình thường

Câu 8: Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào sau đây?

A. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá thời gian quy định
B. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm,
C. Cả 3 trường hợp trên
D. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Câu 9: Công đoàn tỉnh Bắc Giang được tái thành lập lại trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Bắc thành tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào ngày tháng năm nào ?

A. Ngày 01/01/1997
B. Ngày 01/01/1995
C. Ngày 01/01/1996
D. Ngày 01/01/1998

Câu 10: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 những nội dung nào dưới đây là nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động?

A. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
B. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
C. Thời hạn của hợp đồng lao động;
D. Tất cả nội dung trên

Câu 11. Luật Công đoàn quy định trách nhiệm của đoàn viên công đoàn như thế nào?

A. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
B. Cả 3 đáp án trên.
C. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn.
D. Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Câu 12: Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động là?

A. Do hai bên thỏa thuận
B. 85%
C. 100%
D. 70%

Câu 13: Con từ 3 đến dưới 7 tuổi bị ốm, người lao động được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày trong một năm?

A. 10 ngày
B. 25 ngày
C. 15 ngày
D. 20 ngày

Câu 14: Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian điều chuyển người lao động sang làm việc khác so với hợp đồng lao động không được quá?

A. 70 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm
B. 80 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm
C. 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm
D. 90 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm

Câu 15: Theo quy định của Luật Công đoàn 2012, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động của tổ chức công đoàn gồm nội dung nào sau đây?

A. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
B. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động; quy định của công đoàn.
C. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
D. Bao gồm tất cả các đáp án trên

Câu 16: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ ?

A. TLĐLĐ
B. LĐLĐ
C. CĐVN
D. TLĐ

Câu 18: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

A. Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
B. Tối đa 90 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
C. Được hưởng chế độ ốm đau bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
D. Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Câu 19. Bộ luật Lao động 2019 quy định mức lương để tính trợ cấp thôi việc là?

A. Trung bình 6 tháng liền kề sau ngày 01/01/2009
B. Trung bình toàn bộ thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động
C. Bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.
D. Trung bình 6 tháng liền kề trước ngày 31/12/2008

Câu 20: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng?

A. Phải có lý do chính đáng và phải báo trước 30 ngày
B. Phải báo trước 45 ngày
C. Không cần báo trước.
D. Phải bảo trước ít nhất 30 ngày

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page