Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Kạn 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Bắc Kạn – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Kạn 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Kạn 2022

1. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn 2022

Sở giáo dục Bắc Kạn công bố lịch thi chi tiết vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. Theo đó, tỉnh tổ chức thi tuyển từ ngày 15/6 – 17/6.

Môn thi và hình thức thi

– Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (các môn điều kiện). Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

– Hình thức thi: Thi tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá 2 kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.

– Thời gian làm bài thi

– Các môn điều kiện: Toán, Ngữ văn là 120 phút; Tiếng Anh là 90 phút.

– Các bài thi môn chuyên: 150 phút.

– Nội dung thi: Nằm trong chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9.

2. Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2022

Đang cập nhật….

3. Đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2021

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Honda Anh Dũng.

Xem thêm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Kạn 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Bắc Kạn – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Kạn 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Kạn 2022
1. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn 2022
Sở giáo dục Bắc Kạn công bố lịch thi chi tiết vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. Theo đó, tỉnh tổ chức thi tuyển từ ngày 15/6 – 17/6.
Môn thi và hình thức thi
– Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (các môn điều kiện). Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
– Hình thức thi: Thi tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá 2 kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.
– Thời gian làm bài thi
– Các môn điều kiện: Toán, Ngữ văn là 120 phút; Tiếng Anh là 90 phút.
– Các bài thi môn chuyên: 150 phút.
– Nội dung thi: Nằm trong chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9.
2. Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2022
Đang cập nhật….
3. Đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2021

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Honda Anh Dũng.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bắc #Kạn

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Bắc Kạn – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Kạn 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Kạn 2022
1. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn 2022
Sở giáo dục Bắc Kạn công bố lịch thi chi tiết vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. Theo đó, tỉnh tổ chức thi tuyển từ ngày 15/6 – 17/6.
Môn thi và hình thức thi
– Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (các môn điều kiện). Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
– Hình thức thi: Thi tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá 2 kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.
– Thời gian làm bài thi
– Các môn điều kiện: Toán, Ngữ văn là 120 phút; Tiếng Anh là 90 phút.
– Các bài thi môn chuyên: 150 phút.
– Nội dung thi: Nằm trong chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9.
2. Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2022
Đang cập nhật….
3. Đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2021

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Honda Anh Dũng.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bắc #Kạn

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Bắc Kạn – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Kạn 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Kạn 2022
1. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn 2022
Sở giáo dục Bắc Kạn công bố lịch thi chi tiết vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. Theo đó, tỉnh tổ chức thi tuyển từ ngày 15/6 – 17/6.
Môn thi và hình thức thi
– Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (các môn điều kiện). Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
– Hình thức thi: Thi tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá 2 kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.
– Thời gian làm bài thi
– Các môn điều kiện: Toán, Ngữ văn là 120 phút; Tiếng Anh là 90 phút.
– Các bài thi môn chuyên: 150 phút.
– Nội dung thi: Nằm trong chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9.
2. Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2022
Đang cập nhật….
3. Đề thi vào 10 môn Toán Bắc Kạn 2021

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Kạn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Honda Anh Dũng.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bắc #Kạn


#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bắc #Kạn

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button