Đặc điểm của tự do ngôn luận

Đặc điểm của tự do ngôn luận là gì? Quyền tự do ngôn luận là quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngôn luận phải thích hợp với quy định của luật pháp và ko được vi phạm những điều cấm của luật pháp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết phân tách các đặc điểm của quyền tự do ngôn luận của Honda Anh Dũng.

1. Quyền tự do ngôn luận là gì?

Quyền tự do ngôn luận là nguyên lý bảo đảm cho 1 tư nhân hoặc 1 số đông quyền tự do bộc bạch ý kiến và quan điểm ​​của họ nhưng ko sợ bị phục thù, kiểm duyệt hoặc trừng trị của luật pháp. Quyền “tự do ngôn luận” được ghi nhận là quyền con người trong Tuyên ngôn toàn cầu về quyền con người (UDHR) và luật nhân quyền quốc tế của Liên hợp quốc.

Nhiều tổ quốc đã xác nhận quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp của họ. Các thuật ngữ tự do ngôn luận và tự do ngôn luận thường được sử dụng thay thế cho nhau trong diễn ngôn chính trị. Tuy nhiên, trong tiếng nói pháp lý, quyền tự do ngôn luận bao gồm tất cả việc kiếm tìm, tiếp thu và đưa ra thông tin hoặc quan điểm ​​phê chuẩn bất cứ công cụ truyền thông nào.

Điều 19 của UDHR quy định rằng “mọi người có quyền đưa ra quan điểm ​​nhưng ko bị can thiệp” và “mọi người có quyền tự do ngôn luận; Quyền này bao gồm quyền tự do kiếm tìm, tiếp thu và ko phân biệt giới hạn, cho dù bằng lời nói, bằng văn bản. hoặc trong bản in, dưới vẻ ngoài nghệ thuật, hoặc phê chuẩn bất cứ công cụ nào khác nhưng bạn tuyển lựa ”.

Điều 19 ICCPR tu sửa điều này bằng cách nêu rõ rằng việc tiến hành các quyền này liên can tới “nhiệm vụ và phận sự đặc thù” và “phải chịu 1 số giảm thiểu nhất mực” lúc cấp thiết “tôn trọng quyền hoặc danh dự của người khác” hoặc “để bảo vệ an ninh tổ quốc hoặc thứ tự công cộng hoặc sức khỏe số đông hoặc đạo đức ”

2. Đặc điểm của quyền tự do ngôn luận

Quyền tự do ngôn luận là 1 thuật ngữ chỉ quyền của công dân được tự do bộc bạch ý kiến của mình. Quyền tự do ngôn luận có các đặc điểm sau:

  • Mọi người có quyền bộc bạch quan điểm, ý kiến của mình về bất cứ hiện tượng, vấn đề nào trong đời sống xã hội.
  • Ở mọi thời đoạn, mọi xã hội, mọi tổ quốc, chuẩn mực xã hội, chuẩn mực đạo đức và quy định của luật pháp không giống nhau, nên quan điểm ​​của mọi người ko được bình chọn là sai hay đúng, nhưng cần căn cứ vào cảnh ngộ, mặt khách quan và chủ quan để coi xét chi tiết.
  • Quyền tự do ngôn luận là quyền của con người, vì thế ko người nào có quyền giảm thiểu quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu quyền tự do ngôn luận đấy tranh chấp với nguyên lý bị xâm hại hoặc bị xâm phạm thì nhà nước sẽ vận dụng các giải pháp cưỡng chế và hình phạt cân xứng.

3. Nguồn gốc của Tự do Ngôn luận

Quyền tự do ngôn luận và biểu đạt có 1 lịch sử lâu đời trước các dụng cụ nhân quyền quốc tế hiện tại. Người ta cho rằng nguyên lý tự do ngôn luận dân chủ của người Athen cổ điển có thể đã hiện ra vào cuối thế kỷ thứ 6 hoặc đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Các trị giá của Cộng hòa La Mã bao gồm quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng gần giống.

Các định nghĩa về quyền tự do ngôn luận cũng có thể được tìm thấy trong các tài liệu thuở đầu về quyền con người. Tuyên ngôn về Quyền của Con người và Công dân, được phê chuẩn trong Cách mệnh Pháp 5 1789, khẳng định chi tiết quyền tự do ngôn luận là 1 quyền bất khả xâm phạm. Tuyên ngôn xác lập quyền tự do ngôn luận tại Điều 11, trong đấy nêu rõ: “Quyền tự do thảo luận quan điểm ​​và ý kiến là 1 trong những cao sang giá nhất của con người. Do đấy, mọi công dân có thể có quyền tự do ngôn luận, viết và in ấn, nhưng mà sẽ phải chịu phận sự về việc lạm dụng quyền tự do này 1 cách hợp lí ”.

Điều 19 của Tuyên ngôn toàn cầu về quyền con người, được phê chuẩn 5 1948, quy định: “Mọi người có quyền tự do quan điểm ​​và biểu đạt; Quyền này bao gồm quyền giữ kẽ kiến ​​nhưng ko bị can thiệp và kiếm tìm, tiếp thu và truyền đạt thông tin và ý nghĩ phê chuẩn tất cả các công cụ truyền thông, bất kể biên cương. ”

4. Quyền tự do ngôn luận được quy định như thế nào?

Điều 25 của Hiến pháp 5 2013 quy định quyền tự do ngôn luận như sau:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tin báo, tiếp cận thông tin, họp hành, lập hội và biểu tình. Việc tiến hành các quyền này do luật pháp quy định ”. Như vậy, theo quy định của Hiến pháp thì “quyền tự do ngôn luận” của mọi công dân là quyền được tự do trong giới hạn do luật pháp quy định, thích hợp với các trị giá đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của tổ quốc Việt Nam. . Tự do ngôn luận khác với tự tiện nói xấu, bôi nhọ và lạm dụng tư nhân và tổ chức.

Mục 8 của Luật An ninh mạng ngăn cấm các hành vi như: phá hoại khối đại kết đoàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, kỳ thị giới tính, kỳ thị chủng tộc; thông tin lệch lạc…

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về đặc điểm của quyền tự do ngôn luận. Bài viết chỉ mang thuộc tính tham khảo, tùy theo tình hình thực tiễn còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có tí chút dị biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên can trong mục Dân sự trong mục Hỏi đáp luật pháp của Dữ liệu béo:

  • Giđó đặt chỗ đầu tư căn hộ 2022
  • Vì sao con trai 20 tuổi mới được thành thân?
  • Tranh chấp lao động có cần hòa giải ko?

Thông tin thêm

Đặc điểm của tự do ngôn luận

Đặc điểm của tự do ngôn luận là gì? Tự do ngôn luận là quyền của con người, của công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân thủ theo quy định của luật pháp, ko được vi phạm những điều cấm của luật. Mời độc giả tham khảo bài viết của Honda Anh Dũng phân tách về đặc điểm của tự do ngôn luận.

1. Tự do ngôn luận là gì?

Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên lý bảo đảm cho 1 tư nhân hay 1 số đông quyền tự do nói ra rõ ràng ý kiến và quan điểm của mình nhưng ko sợ bị phục thù, kiểm duyệt, hay trừng trị pháp lý. Quyền “tự do biểu đạt” (freedom of expression) đã được xác nhận là quyền con người trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) và luật nhân quyền quốc tế của Liên hợp quốc.

Nhiều tổ quốc đã ghi nhận quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp. Các thuật ngữ tự do ngôn luận và tự do biểu đạt thường được sử dụng thay thế lẫn nhau trong các diễn ngôn chính trị. Tuy nhiên, trong ngôn từ pháp lý, tự do biểu đạt bao hàm tất cả hoạt động kiếm tìm, tiếp thu và truyền đạt bất cứ thông tin hoặc quan điểm nào phê chuẩn mọi công cụ truyền thông.

Điều 19 của UDHR quy định rằng “người nào cũng có quyền giữ ý kiến nhưng ko bị can thiệp” và “người nào cũng có quyền tự do biểu đạt; quyền này bao gồm quyền tự do kiếm tìm, tiếp thu và bình thường thông tin và quan điểm tất cả các loại, ngoại trừ biên cương tổ quốc, bất kể bằng lời nói, bằng văn bản hay in ấn, dưới vẻ ngoài nghệ thuật, hoặc phê chuẩn bất cứ công cụ truyền thông nào khác tùy theo sự tuyển lựa của họ”.

Điều 19 trong ICCPR sau đấy cải thiện điều này với việc chỉ ra rằng việc tiến hành các quyền này mang theo “nhiệm vụ và phận sự đặc thù” và “theo đấy phải làm theo các giảm thiểu nhất mực” lúc cấp thiết “để tôn trọng quyền hoặc danh dự của những người khác” hoặc “để bảo vệ an ninh tổ quốc hoặc thứ tự công cộng, hoặc sức khỏe hay đạo đức số đông”

2. Đặc điểm của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận là thuật ngữ chỉ quyền của công dân được tự do bộc bạch quan điểm. Tự do ngôn luận có những đặc điểm sau đây:

Con người có quyền được nêu lên ý kiến, quan điểm của mình về 1 hiện tượng, vấn đề trong đời sống xã hội.
Ở từng thời đoạn, từng xã hội, từng tổ quốc, những quy chuẩn xã hội, chuẩn mực đạo đức và quy định của luật pháp có sự không giống nhau, do đấy những quan điểm ý kiến của người dân ko được bình chọn là sai hay đúng nhưng phải căn cứ vào cảnh ngộ, mặt khách quan và chủ quan để coi xét cho chi tiết
Quyền tự do ngôn luận là quyền của con người, do đấy ko người nào có quyền giảm thiểu tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu quyền tự do ngôn luận đấy vi phạm nguyên lý gây hại hay nguyên lý xúc phạm thì sẽ bị nhà nước vận dụng các giải pháp cưỡng chế và hình phạt cân xứng.

3. Nguồn gốc của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận và biểu đạt có 1 lịch sử lâu đời trước cả các văn kiện nhân quyền quốc tế của hiện tại. Người ta cho rằng nguyên lý dân chủ của người Athen (Athenian democratic principle) cổ điển về tự do ngôn luận có thể đã hiện ra vào cuối thế kỷ thứ 6 hoặc đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Các trị giá của nền Cộng hòa La Mã đã bao gồm quyền gần giống đối với tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Các định nghĩa về tự do ngôn luận cũng có thể được tìm thấy trong các tài liệu nhân quyền từ sớm. Tuyên ngôn về các quyền của con người và công dân (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen), được phê chuẩn trong Cuộc cách mệnh Pháp 5 1789, đặc thù khẳng định quyền tự do ngôn luận như 1 quyền chẳng thể chỉnh sửa. Tuyên ngôn quy định quyền tự do ngôn luận trong Điều 11, trong đấy nêu rõ rằng: “Quyền tự do thảo luận quan điểm và ý kiến là 1 trong những điều quý giá nhất về quyền của con người. Mọi công dân có thể, theo đấy, có quyền tự do phát biểu, viết và in ấn, nhưng mà sẽ chịu phận sự về việc lạm dụng quyền tự do này theo luật định”.

Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, phê chuẩn 5 1948, tuyên bố: “Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu ý kiến; quyền này bao gồm quyền ko bị người nào can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền kiếm tìm, tiếp thu cùng bình thường tin tức và quan điểm bằng mọi công cụ truyền thông ngoại trừ biên cương tổ quốc”.

4. Quyền tự do ngôn luận được quy định như thế nào?

Điều 25 Hiến pháp 5 2013 quy định về quyền tự do ngôn luận như sau:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tin báo, tiếp cận thông tin, họp hành, lập hội, biểu tình. Việc tiến hành các quyền này do luật pháp quy định”. Như vậy theo quy định của Hiến pháp “quyền tự do ngôn luận” của mọi công dân là quyền được tự do trong giới hạn nhưng luật pháp quy định, thích hợp với các trị giá đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tự do ngôn luận khác với việc tùy tiện vu khống, bôi nhọ, xâm hại tới tư nhân, tổ chức. 

Tại Điều 8 Luật An ninh mạng quy định những hành vi bị ngăn cấm như: Phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thực…

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Đặc điểm của tự do ngôn luận. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng:

Giđó đặt chỗ đầu tư căn hộ 2022
Vì sao nam 20 tuổi mới được thành thân?
Tranh chấp lao động có buộc phải hòa giải ko?

#Đặc #điểm #của #tự #ngôn #luận

Đặc điểm của tự do ngôn luận là gì? Tự do ngôn luận là quyền của con người, của công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân thủ theo quy định của luật pháp, ko được vi phạm những điều cấm của luật. Mời độc giả tham khảo bài viết của Honda Anh Dũng phân tách về đặc điểm của tự do ngôn luận.

1. Tự do ngôn luận là gì?

Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên lý bảo đảm cho 1 tư nhân hay 1 số đông quyền tự do nói ra rõ ràng ý kiến và quan điểm của mình nhưng ko sợ bị phục thù, kiểm duyệt, hay trừng trị pháp lý. Quyền “tự do biểu đạt” (freedom of expression) đã được xác nhận là quyền con người trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) và luật nhân quyền quốc tế của Liên hợp quốc.

Nhiều tổ quốc đã ghi nhận quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp. Các thuật ngữ tự do ngôn luận và tự do biểu đạt thường được sử dụng thay thế lẫn nhau trong các diễn ngôn chính trị. Tuy nhiên, trong ngôn từ pháp lý, tự do biểu đạt bao hàm tất cả hoạt động kiếm tìm, tiếp thu và truyền đạt bất cứ thông tin hoặc quan điểm nào phê chuẩn mọi công cụ truyền thông.

Điều 19 của UDHR quy định rằng “người nào cũng có quyền giữ ý kiến nhưng ko bị can thiệp” và “người nào cũng có quyền tự do biểu đạt; quyền này bao gồm quyền tự do kiếm tìm, tiếp thu và bình thường thông tin và quan điểm tất cả các loại, ngoại trừ biên cương tổ quốc, bất kể bằng lời nói, bằng văn bản hay in ấn, dưới vẻ ngoài nghệ thuật, hoặc phê chuẩn bất cứ công cụ truyền thông nào khác tùy theo sự tuyển lựa của họ”.

Điều 19 trong ICCPR sau đấy cải thiện điều này với việc chỉ ra rằng việc tiến hành các quyền này mang theo “nhiệm vụ và phận sự đặc thù” và “theo đấy phải làm theo các giảm thiểu nhất mực” lúc cấp thiết “để tôn trọng quyền hoặc danh dự của những người khác” hoặc “để bảo vệ an ninh tổ quốc hoặc thứ tự công cộng, hoặc sức khỏe hay đạo đức số đông”

2. Đặc điểm của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận là thuật ngữ chỉ quyền của công dân được tự do bộc bạch quan điểm. Tự do ngôn luận có những đặc điểm sau đây:

Con người có quyền được nêu lên ý kiến, quan điểm của mình về 1 hiện tượng, vấn đề trong đời sống xã hội.
Ở từng thời đoạn, từng xã hội, từng tổ quốc, những quy chuẩn xã hội, chuẩn mực đạo đức và quy định của luật pháp có sự không giống nhau, do đấy những quan điểm ý kiến của người dân ko được bình chọn là sai hay đúng nhưng phải căn cứ vào cảnh ngộ, mặt khách quan và chủ quan để coi xét cho chi tiết
Quyền tự do ngôn luận là quyền của con người, do đấy ko người nào có quyền giảm thiểu tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu quyền tự do ngôn luận đấy vi phạm nguyên lý gây hại hay nguyên lý xúc phạm thì sẽ bị nhà nước vận dụng các giải pháp cưỡng chế và hình phạt cân xứng.

3. Nguồn gốc của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận và biểu đạt có 1 lịch sử lâu đời trước cả các văn kiện nhân quyền quốc tế của hiện tại. Người ta cho rằng nguyên lý dân chủ của người Athen (Athenian democratic principle) cổ điển về tự do ngôn luận có thể đã hiện ra vào cuối thế kỷ thứ 6 hoặc đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Các trị giá của nền Cộng hòa La Mã đã bao gồm quyền gần giống đối với tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Các định nghĩa về tự do ngôn luận cũng có thể được tìm thấy trong các tài liệu nhân quyền từ sớm. Tuyên ngôn về các quyền của con người và công dân (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen), được phê chuẩn trong Cuộc cách mệnh Pháp 5 1789, đặc thù khẳng định quyền tự do ngôn luận như 1 quyền chẳng thể chỉnh sửa. Tuyên ngôn quy định quyền tự do ngôn luận trong Điều 11, trong đấy nêu rõ rằng: “Quyền tự do thảo luận quan điểm và ý kiến là 1 trong những điều quý giá nhất về quyền của con người. Mọi công dân có thể, theo đấy, có quyền tự do phát biểu, viết và in ấn, nhưng mà sẽ chịu phận sự về việc lạm dụng quyền tự do này theo luật định”.

Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, phê chuẩn 5 1948, tuyên bố: “Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu ý kiến; quyền này bao gồm quyền ko bị người nào can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền kiếm tìm, tiếp thu cùng bình thường tin tức và quan điểm bằng mọi công cụ truyền thông ngoại trừ biên cương tổ quốc”.

4. Quyền tự do ngôn luận được quy định như thế nào?

Điều 25 Hiến pháp 5 2013 quy định về quyền tự do ngôn luận như sau:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tin báo, tiếp cận thông tin, họp hành, lập hội, biểu tình. Việc tiến hành các quyền này do luật pháp quy định”. Như vậy theo quy định của Hiến pháp “quyền tự do ngôn luận” của mọi công dân là quyền được tự do trong giới hạn nhưng luật pháp quy định, thích hợp với các trị giá đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tự do ngôn luận khác với việc tùy tiện vu khống, bôi nhọ, xâm hại tới tư nhân, tổ chức. 

Tại Điều 8 Luật An ninh mạng quy định những hành vi bị ngăn cấm như: Phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thực…

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Đặc điểm của tự do ngôn luận. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng:

Giđó đặt chỗ đầu tư căn hộ 2022
Vì sao nam 20 tuổi mới được thành thân?
Tranh chấp lao động có buộc phải hòa giải ko?

#Đặc #điểm #của #tự #ngôn #luận

Đặc điểm của tự do ngôn luận là gì? Tự do ngôn luận là quyền của con người, của công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân thủ theo quy định của luật pháp, ko được vi phạm những điều cấm của luật. Mời độc giả tham khảo bài viết của Honda Anh Dũng phân tách về đặc điểm của tự do ngôn luận.

1. Tự do ngôn luận là gì?

Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên lý bảo đảm cho 1 tư nhân hay 1 số đông quyền tự do nói ra rõ ràng ý kiến và quan điểm của mình nhưng ko sợ bị phục thù, kiểm duyệt, hay trừng trị pháp lý. Quyền “tự do biểu đạt” (freedom of expression) đã được xác nhận là quyền con người trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) và luật nhân quyền quốc tế của Liên hợp quốc.

Nhiều tổ quốc đã ghi nhận quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp. Các thuật ngữ tự do ngôn luận và tự do biểu đạt thường được sử dụng thay thế lẫn nhau trong các diễn ngôn chính trị. Tuy nhiên, trong ngôn từ pháp lý, tự do biểu đạt bao hàm tất cả hoạt động kiếm tìm, tiếp thu và truyền đạt bất cứ thông tin hoặc quan điểm nào phê chuẩn mọi công cụ truyền thông.

Điều 19 của UDHR quy định rằng “người nào cũng có quyền giữ ý kiến nhưng ko bị can thiệp” và “người nào cũng có quyền tự do biểu đạt; quyền này bao gồm quyền tự do kiếm tìm, tiếp thu và bình thường thông tin và quan điểm tất cả các loại, ngoại trừ biên cương tổ quốc, bất kể bằng lời nói, bằng văn bản hay in ấn, dưới vẻ ngoài nghệ thuật, hoặc phê chuẩn bất cứ công cụ truyền thông nào khác tùy theo sự tuyển lựa của họ”.

Điều 19 trong ICCPR sau đấy cải thiện điều này với việc chỉ ra rằng việc tiến hành các quyền này mang theo “nhiệm vụ và phận sự đặc thù” và “theo đấy phải làm theo các giảm thiểu nhất mực” lúc cấp thiết “để tôn trọng quyền hoặc danh dự của những người khác” hoặc “để bảo vệ an ninh tổ quốc hoặc thứ tự công cộng, hoặc sức khỏe hay đạo đức số đông”

2. Đặc điểm của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận là thuật ngữ chỉ quyền của công dân được tự do bộc bạch quan điểm. Tự do ngôn luận có những đặc điểm sau đây:

Con người có quyền được nêu lên ý kiến, quan điểm của mình về 1 hiện tượng, vấn đề trong đời sống xã hội.
Ở từng thời đoạn, từng xã hội, từng tổ quốc, những quy chuẩn xã hội, chuẩn mực đạo đức và quy định của luật pháp có sự không giống nhau, do đấy những quan điểm ý kiến của người dân ko được bình chọn là sai hay đúng nhưng phải căn cứ vào cảnh ngộ, mặt khách quan và chủ quan để coi xét cho chi tiết
Quyền tự do ngôn luận là quyền của con người, do đấy ko người nào có quyền giảm thiểu tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu quyền tự do ngôn luận đấy vi phạm nguyên lý gây hại hay nguyên lý xúc phạm thì sẽ bị nhà nước vận dụng các giải pháp cưỡng chế và hình phạt cân xứng.

3. Nguồn gốc của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận và biểu đạt có 1 lịch sử lâu đời trước cả các văn kiện nhân quyền quốc tế của hiện tại. Người ta cho rằng nguyên lý dân chủ của người Athen (Athenian democratic principle) cổ điển về tự do ngôn luận có thể đã hiện ra vào cuối thế kỷ thứ 6 hoặc đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Các trị giá của nền Cộng hòa La Mã đã bao gồm quyền gần giống đối với tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Các định nghĩa về tự do ngôn luận cũng có thể được tìm thấy trong các tài liệu nhân quyền từ sớm. Tuyên ngôn về các quyền của con người và công dân (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen), được phê chuẩn trong Cuộc cách mệnh Pháp 5 1789, đặc thù khẳng định quyền tự do ngôn luận như 1 quyền chẳng thể chỉnh sửa. Tuyên ngôn quy định quyền tự do ngôn luận trong Điều 11, trong đấy nêu rõ rằng: “Quyền tự do thảo luận quan điểm và ý kiến là 1 trong những điều quý giá nhất về quyền của con người. Mọi công dân có thể, theo đấy, có quyền tự do phát biểu, viết và in ấn, nhưng mà sẽ chịu phận sự về việc lạm dụng quyền tự do này theo luật định”.

Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, phê chuẩn 5 1948, tuyên bố: “Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu ý kiến; quyền này bao gồm quyền ko bị người nào can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền kiếm tìm, tiếp thu cùng bình thường tin tức và quan điểm bằng mọi công cụ truyền thông ngoại trừ biên cương tổ quốc”.

4. Quyền tự do ngôn luận được quy định như thế nào?

Điều 25 Hiến pháp 5 2013 quy định về quyền tự do ngôn luận như sau:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tin báo, tiếp cận thông tin, họp hành, lập hội, biểu tình. Việc tiến hành các quyền này do luật pháp quy định”. Như vậy theo quy định của Hiến pháp “quyền tự do ngôn luận” của mọi công dân là quyền được tự do trong giới hạn nhưng luật pháp quy định, thích hợp với các trị giá đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tự do ngôn luận khác với việc tùy tiện vu khống, bôi nhọ, xâm hại tới tư nhân, tổ chức. 

Tại Điều 8 Luật An ninh mạng quy định những hành vi bị ngăn cấm như: Phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thực…

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Đặc điểm của tự do ngôn luận. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng:

Giđó đặt chỗ đầu tư căn hộ 2022
Vì sao nam 20 tuổi mới được thành thân?
Tranh chấp lao động có buộc phải hòa giải ko?

#Đặc #điểm #của #tự #ngôn #luận


#Đặc #điểm #của #tự #ngôn #luận

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button