Cười không nhặt được mồm với trend: “Tôi…ở mọi vũ trụ” từ Doctor Strange 2 (P1)

Từ câu thoại “Anh yêu em trong mọi vũ trụ” tới sức thông minh ko tưởng của số đông mạng đã biến thành trào lưu chế ảnh cực khó.

Trong Doctor Strange 2 – Doctor Strange trong Đa vũ trụ của cơn điên, có 1 đoạn nhưng Dr. Lạ đã sử dụng 1 dòng “Tôi yêu bạn mọi vũ trụ” (bản dịch thô: Tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Thú nhận tình yêu bằng cách nói anh yêu em 3000 đã cũ

>>> Xem thêm: Anh yêu em từng vũ trụ là gì? Những dòng tình yêu mới sau lúc anh yêu em 3000

Mặc dầu trong phim, câu thoại này đã khiến nhiều người xúc động mà trước sự thông minh ko tưởng của số đông mạng, màn tỏ tình lãng mạn này đã biến thành 1 trào lưu meme cực khó đỡ. Cùng xem qua loạt ảnh chế chọc cười bạn dưới đây nhé!

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Tôi … bị đau lưng trong mọi vũ trụ

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Tôi … nghèo trong mọi vũ trụ

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

OTP của tôi … RIU trong mọi vũ trụ

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Tôi … nhiều thứ trong tất cả các vũ trụ

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Tôi … có mặt trong mọi vũ trụ

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Tôi … giỏi toán, lý, hóa trong tất cả các vũ trụ

tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ meme tôi yêu bạn trong mọi vũ trụ

Tôi … kà khà ko phụ lòng người nào trong tất cả các vũ trụ

>>> Xem thêm: Gicửa ải đáp 4 cốt truyện quan trọng nhất của Doctor Strange 2

Nguồn ảnh: Thuyền bé nổi

LEO LÊN

Thông tin thêm

Cười ko nhặt được miệng với trend: “Tôi…ở mọi vũ trụ” từ Doctor Strange 2 (P1)

Từ câu thoại: “Tôi yêu em ở mọi vũ trụ” qua sức thông minh ko tưởng của số đông mạng đã biến thành 1 trend tạo meme hết sức khó đỡ.

Trong Doctor Strange 2 – Doctor Strange in the Multiverse of Madness, đã có đoạn Dr.Strange dùng câu thoại “I love you every universe” (tạm dịch: Tôi yêu em ở mọi vũ trụ) để bộc bạch tình cảm của mình đối với thầy thuốc Christine cũng như khép lại đoạn tình cảm dang dở của cả 2 sau nhiều biến cố. 

Tỏ tình bằng câu I love you 3000 là xưa rồi

>>> Xem thêm: I love you every universe là gì? Câu thoại bộc bạch tình cảm mới sau I love you 3000

Dù ở trong phim, câu thoại này đã khiến nhiều người khoog khỏi xúc động, thế mà qua sức thông minh ko tưởng của số đông mạng, lời tỏ tình lãng mạn này đã biến thành 1 trend tạo meme hết sức khó đỡ. Hãy cùng LAG.VN điểm qua loạt meme khiến bạn cười bể bụng dưới đây nhé!

Tôi…đau lưng ở mọi vũ trụ

Tôi…nghèo ở mọi vũ trụ

OTP của tôi…RIU ở mọi vũ trụ

Tôi…nhiều chuyện ở mọi vũ trụ

Tôi…bebe ở mọi vũ trụ

Tôi…giỏi toán, lý, hóa ở mọi vũ trụ

Tôi…cà khịa ko chừa 1 người nào ở mọi vũ trụ

>>> Xem thêm: Gicửa ải đáp 4 cốt truyện quan trọng nhất Doctor Strange 2

Nguồn ảnh: Thuyền Nhỏ Lênh Đênh

CÒN TIẾP

#Cười #ko #nhặt #được #miệng #với #trend #Tôiở #mọi #vũ #trụ #từ #Doctor #Strange

Từ câu thoại: “Tôi yêu em ở mọi vũ trụ” qua sức thông minh ko tưởng của số đông mạng đã biến thành 1 trend tạo meme hết sức khó đỡ.

Trong Doctor Strange 2 – Doctor Strange in the Multiverse of Madness, đã có đoạn Dr.Strange dùng câu thoại “I love you every universe” (tạm dịch: Tôi yêu em ở mọi vũ trụ) để bộc bạch tình cảm của mình đối với thầy thuốc Christine cũng như khép lại đoạn tình cảm dang dở của cả 2 sau nhiều biến cố. 

Tỏ tình bằng câu I love you 3000 là xưa rồi

>>> Xem thêm: I love you every universe là gì? Câu thoại bộc bạch tình cảm mới sau I love you 3000

Dù ở trong phim, câu thoại này đã khiến nhiều người khoog khỏi xúc động, thế mà qua sức thông minh ko tưởng của số đông mạng, lời tỏ tình lãng mạn này đã biến thành 1 trend tạo meme hết sức khó đỡ. Hãy cùng LAG.VN điểm qua loạt meme khiến bạn cười bể bụng dưới đây nhé!

Tôi…đau lưng ở mọi vũ trụ

Tôi…nghèo ở mọi vũ trụ

OTP của tôi…RIU ở mọi vũ trụ

Tôi…nhiều chuyện ở mọi vũ trụ

Tôi…bebe ở mọi vũ trụ

Tôi…giỏi toán, lý, hóa ở mọi vũ trụ

Tôi…cà khịa ko chừa 1 người nào ở mọi vũ trụ

>>> Xem thêm: Gicửa ải đáp 4 cốt truyện quan trọng nhất Doctor Strange 2

Nguồn ảnh: Thuyền Nhỏ Lênh Đênh

CÒN TIẾP

#Cười #ko #nhặt #được #miệng #với #trend #Tôiở #mọi #vũ #trụ #từ #Doctor #Strange

Từ câu thoại: “Tôi yêu em ở mọi vũ trụ” qua sức thông minh ko tưởng của số đông mạng đã biến thành 1 trend tạo meme hết sức khó đỡ.

Trong Doctor Strange 2 – Doctor Strange in the Multiverse of Madness, đã có đoạn Dr.Strange dùng câu thoại “I love you every universe” (tạm dịch: Tôi yêu em ở mọi vũ trụ) để bộc bạch tình cảm của mình đối với thầy thuốc Christine cũng như khép lại đoạn tình cảm dang dở của cả 2 sau nhiều biến cố. 

Tỏ tình bằng câu I love you 3000 là xưa rồi

>>> Xem thêm: I love you every universe là gì? Câu thoại bộc bạch tình cảm mới sau I love you 3000

Dù ở trong phim, câu thoại này đã khiến nhiều người khoog khỏi xúc động, thế mà qua sức thông minh ko tưởng của số đông mạng, lời tỏ tình lãng mạn này đã biến thành 1 trend tạo meme hết sức khó đỡ. Hãy cùng LAG.VN điểm qua loạt meme khiến bạn cười bể bụng dưới đây nhé!

Tôi…đau lưng ở mọi vũ trụ

Tôi…nghèo ở mọi vũ trụ

OTP của tôi…RIU ở mọi vũ trụ

Tôi…nhiều chuyện ở mọi vũ trụ

Tôi…bebe ở mọi vũ trụ

Tôi…giỏi toán, lý, hóa ở mọi vũ trụ

Tôi…cà khịa ko chừa 1 người nào ở mọi vũ trụ

>>> Xem thêm: Gicửa ải đáp 4 cốt truyện quan trọng nhất Doctor Strange 2

Nguồn ảnh: Thuyền Nhỏ Lênh Đênh

CÒN TIẾP

#Cười #ko #nhặt #được #miệng #với #trend #Tôiở #mọi #vũ #trụ #từ #Doctor #Strange


#Cười #ko #nhặt #được #miệng #với #trend #Tôiở #mọi #vũ #trụ #từ #Doctor #Strange

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button