Cách bật mục lục outline trên Google Docs

Tổng cỗ áo liệu trên Google Docs là mục tổng quan hiện ra bên trái giao diện, mục lục cho nội dung tài liệu. Với mục lục này, người xem có thể dễ dãi theo dõi tài liệu qua các phần tiêu đề, biết được nội dung nói chung của toàn thể nội dung theo các phần không giống nhau. Trong bài viết này, Honda Anh Dũng.vn chỉ dẫn bạn cách bật mục lục tóm lược trong Google Docs.

  • Nén ảnh để giữ chất lượng bằng các phương tiện của Google
  • Cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên Dropbox 1 cách dễ dãi

Bước 1:

Với nội dung tài liệu, đầu tiên chúng ta phải tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt cột trên Google Tài liệu.

Tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt Tiêu đề trong Google Tài liệu.

Bước 2:

Nhấp thêm vào Xem (Xem), sau ấy chọn Hiển thị tổng cỗ áo liệu (Hiển thị tổng cỗ áo liệu). Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + H hoặc Ctrl + Alt + A để tiến hành mau chóng.

Chọn Hiển thị tổng quan tài liệu để bật tổng quan về mục lục
Chọn Hiển thị tổng cỗ áo liệu để bật tổng quan về mục lục

Kết quả hiển thị mục tóm lược ở bên trái giao diện. Chúng ta sẽ thấy các mục Heading trong tài liệu. Mục lục này luôn được hiển thị ở bên trái màn hình và lúc 1 mục nhập được nhấp vào, nó sẽ ngay ngay lập tức đi lại tới mục nhập ấy trong nội dung.

Kết quả hiển thị mục tóm tắt ở bên trái giao diện.
Kết quả hiển thị mục tóm lược ở bên trái giao diện.

Phần Tổng cỗ áo liệu này giúp bạn điều hướng nhanh tới nội dung muốn xem, thay vì phải tự tìm hiểu kiếm tìm như trước đây. Giao diện Tổng quan về Tài liệu luôn ở bên trái màn hình, bất kể người mua xem tài liệu ở đâu.

Trên đây là chỉ dẫn bật mục lục trong Google Docs. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị với Google Docs và đừng quên san sẻ thủ thuật win 10 thú vị này tới bè bạn và gia đình của mình nhé!

Thông tin thêm

Cách bật mục lục outline trên Google Docs

Document Outline trên Google Docs là mục outline hiển thị ở bên trái giao diện, là mục lục cho nội dung tài liệu. Với mục lục này người xem sẽ dễ dãi theo dõi tài liệu phê duyệt các phần tiêu đề, biết được nội dung tổng quát của toàn nội dung theo từng phần không giống nhau. Ở bài viết này, Honda Anh Dũng.vn sẽ chỉ dẫn bạn cách bật mục lục outline trên Google Docs.

Nén ảnh giữ thuần chất lượng với phương tiện của Google
Cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên Dropbox dễ dãi

Bước 1:

Tại nội dung tài liệu đầu tiên chúng ta cần tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt các Tiêu đề (Heading) trên Google Docs.

Tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt các Tiêu đề (Heading) trên Google Docs.
Bước 2:

Tiếp tục nhấn chọn vào Xem (View) rồi chọn Hiển thị đường viền tài liệu (Show document outline). Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + H hoặc Ctrl + Alt + A để tiến hành nhanh.

Chọn Hiển thị đường viền tài liệu để bật mục lục outline
Kết quả sẽ hiển thị mục Đường viền (Outline) ở bên trái giao diện. Chúng ta sẽ thấy các mục Tiêu đề trong tài liệu. Mục lục này sẽ luôn hiển thị bên trái màn hình và lúc click vào mục nào sẽ được đi lại ngay đến mục ấy trong nội dung.

Kết quả sẽ hiển thị mục Đường viền (Outline) ở bên trái giao diện.
Mục Document Outline này giúp bạn đi lại nhanh đến phần nội dung cần xem, thay vì phải tự kiếm tìm như trước đây. Giao diện Document Outline sẽ luôn được đặt cố định bên trái màn hình cho dù người mua có xem tài liệu ở địa điểm nào đi chăng nữa.

Trên đây là chỉ dẫn cách bật mục lục outline trên Google Docs. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với Google Docs và đừng quên san sẻ thủ thuật win 10 thú vị này tới bè bạn và người nhà nhé!

#Cách #bật #mục #lục #outline #trên #Google #Docs

Document Outline trên Google Docs là mục outline hiển thị ở bên trái giao diện, là mục lục cho nội dung tài liệu. Với mục lục này người xem sẽ dễ dãi theo dõi tài liệu phê duyệt các phần tiêu đề, biết được nội dung tổng quát của toàn nội dung theo từng phần không giống nhau. Ở bài viết này, Honda Anh Dũng.vn sẽ chỉ dẫn bạn cách bật mục lục outline trên Google Docs.

Nén ảnh giữ thuần chất lượng với phương tiện của Google
Cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên Dropbox dễ dãi

Bước 1:

Tại nội dung tài liệu đầu tiên chúng ta cần tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt các Tiêu đề (Heading) trên Google Docs.

Tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt các Tiêu đề (Heading) trên Google Docs.
Bước 2:

Tiếp tục nhấn chọn vào Xem (View) rồi chọn Hiển thị đường viền tài liệu (Show document outline). Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + H hoặc Ctrl + Alt + A để tiến hành nhanh.

Chọn Hiển thị đường viền tài liệu để bật mục lục outline
Kết quả sẽ hiển thị mục Đường viền (Outline) ở bên trái giao diện. Chúng ta sẽ thấy các mục Tiêu đề trong tài liệu. Mục lục này sẽ luôn hiển thị bên trái màn hình và lúc click vào mục nào sẽ được đi lại ngay đến mục ấy trong nội dung.

Kết quả sẽ hiển thị mục Đường viền (Outline) ở bên trái giao diện.
Mục Document Outline này giúp bạn đi lại nhanh đến phần nội dung cần xem, thay vì phải tự kiếm tìm như trước đây. Giao diện Document Outline sẽ luôn được đặt cố định bên trái màn hình cho dù người mua có xem tài liệu ở địa điểm nào đi chăng nữa.

Trên đây là chỉ dẫn cách bật mục lục outline trên Google Docs. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với Google Docs và đừng quên san sẻ thủ thuật win 10 thú vị này tới bè bạn và người nhà nhé!

#Cách #bật #mục #lục #outline #trên #Google #Docs

Document Outline trên Google Docs là mục outline hiển thị ở bên trái giao diện, là mục lục cho nội dung tài liệu. Với mục lục này người xem sẽ dễ dãi theo dõi tài liệu phê duyệt các phần tiêu đề, biết được nội dung tổng quát của toàn nội dung theo từng phần không giống nhau. Ở bài viết này, Honda Anh Dũng.vn sẽ chỉ dẫn bạn cách bật mục lục outline trên Google Docs.

Nén ảnh giữ thuần chất lượng với phương tiện của Google
Cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên Dropbox dễ dãi

Bước 1:

Tại nội dung tài liệu đầu tiên chúng ta cần tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt các Tiêu đề (Heading) trên Google Docs.

Tạo tiêu đề cho nội dung phê duyệt các Tiêu đề (Heading) trên Google Docs.
Bước 2:

Tiếp tục nhấn chọn vào Xem (View) rồi chọn Hiển thị đường viền tài liệu (Show document outline). Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + H hoặc Ctrl + Alt + A để tiến hành nhanh.

Chọn Hiển thị đường viền tài liệu để bật mục lục outline
Kết quả sẽ hiển thị mục Đường viền (Outline) ở bên trái giao diện. Chúng ta sẽ thấy các mục Tiêu đề trong tài liệu. Mục lục này sẽ luôn hiển thị bên trái màn hình và lúc click vào mục nào sẽ được đi lại ngay đến mục ấy trong nội dung.

Kết quả sẽ hiển thị mục Đường viền (Outline) ở bên trái giao diện.
Mục Document Outline này giúp bạn đi lại nhanh đến phần nội dung cần xem, thay vì phải tự kiếm tìm như trước đây. Giao diện Document Outline sẽ luôn được đặt cố định bên trái màn hình cho dù người mua có xem tài liệu ở địa điểm nào đi chăng nữa.

Trên đây là chỉ dẫn cách bật mục lục outline trên Google Docs. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với Google Docs và đừng quên san sẻ thủ thuật win 10 thú vị này tới bè bạn và người nhà nhé!

#Cách #bật #mục #lục #outline #trên #Google #Docs


#Cách #bật #mục #lục #outline #trên #Google #Docs

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button