Các ngày vía Thần Tài trong năm Tân Sửu 2021

Bên cạnh ngày vía Thần Tài mùng 10 Tháng Giêng, trong năm Tân Sửu 2021 còn có các ngày Thần Tài khác mà các bạn cũng cần lưu ý để cầu tài lộc, nhằm mang tới một năm may mắn, tài lộc đầy nhà. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Danh sách ngày vía Thần tài trong năm 2021 Tân Sửu

 • Mùng 10/1 năm Tân Sửu tức ngày 21/2/2021 (Dương lịch)
 • Mùng 10/2 năm Tân Sửu tức ngày 22/3/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/3 năm Tân Sửu tức ngày 21/4/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/4 năm Tân Sửu tức ngày 21/5/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/5 năm Tân Sửu tức ngày 19/6/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/6 năm Tân Sửu tức ngày 19/7/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/7 năm Tân Sửu tức ngày 17/8/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/8 năm Tân Sửu tức ngày 16/9/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/9 năm Tân Sửu tức ngày 15/10/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/10 năm Tân Sửu tức ngày 14/11/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/11 năm Tân Sửu tức ngày 13/12/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/12 năm Tân Sửu tức ngày 12/1/2022 (Dương Lịch)

Khi biết được ngày vía Thần Tài là ngày nào? Các bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây để chuẩn bị lễ cúng Thần Tài được chu đáo:

 • Cách bày mâm cúng Thần Tài chuẩn nhất
 • Cách chọn hướng tốt cho ngày Thần Tài năm 2021
 • Giờ đẹp ngày Thần Tài 2021
 • Văn khấn Thần Tài mùng 10 tháng Giêng 2021
 • Văn khấn Thần Tài – Thổ Địa hàng tháng

Bên cạnh ngày vía Thần Tài mùng 10 Tháng Giêng, trong năm Tân Sửu 2021 còn có các ngày Thần Tài khác mà các bạn cũng cần lưu ý để cầu tài lộc, nhằm mang tới một năm may mắn, tài lộc đầy nhà. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Danh sách ngày vía Thần tài trong năm 2021 Tân Sửu

 • Mùng 10/1 năm Tân Sửu tức ngày 21/2/2021 (Dương lịch)
 • Mùng 10/2 năm Tân Sửu tức ngày 22/3/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/3 năm Tân Sửu tức ngày 21/4/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/4 năm Tân Sửu tức ngày 21/5/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/5 năm Tân Sửu tức ngày 19/6/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/6 năm Tân Sửu tức ngày 19/7/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/7 năm Tân Sửu tức ngày 17/8/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/8 năm Tân Sửu tức ngày 16/9/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/9 năm Tân Sửu tức ngày 15/10/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/10 năm Tân Sửu tức ngày 14/11/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/11 năm Tân Sửu tức ngày 13/12/2021 (Dương Lịch)
 • Mùng 10/12 năm Tân Sửu tức ngày 12/1/2022 (Dương Lịch)

Khi biết được ngày vía Thần Tài là ngày nào? Các bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây để chuẩn bị lễ cúng Thần Tài được chu đáo:

 • Cách bày mâm cúng Thần Tài chuẩn nhất
 • Cách chọn hướng tốt cho ngày Thần Tài năm 2021
 • Giờ đẹp ngày Thần Tài 2021
 • Văn khấn Thần Tài mùng 10 tháng Giêng 2021
 • Văn khấn Thần Tài – Thổ Địa hàng tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button