Hình Ảnh

Các dấu trong toán học bạn cần biết?

Các dấu hiệu trong toán học bạn cần biết?

Trong toán học, sẽ có rất nhiều ký hiệu đặc biệt như dấu ngoặc nhọn, dấu ngoặc nhọn, dấu ngoặc nhọn, dấu ngoặc nhọn,… Và chúng ta sẽ không biết sử dụng nó khi nào và ở đâu! Vì vậy bài viết này mình sẽ tổng hợp lại dấu hiệu trong toán học cho bạn bè của bạn biết.

1. Bảng kí hiệu các dấu hiệu trong toán học

Các dấu trong toán học bạn cần biết?

Như bảng kí hiệu hóa học ở trên, mình sẽ tổng hợp một số kí hiệu và kí hiệu trong toán học cho các bạn:

Biểu tượng Nội dung
+ Thêm dấu: Thường được gọi là dấu cộng hoặc dấu cộng
Dấu trừ: Thường được gọi là dấu trừ
NS Dấu nhân: Thường được gọi là dấu thời gian hoặc dấu thời gian
÷ Dấu hiệu của sự phân chia: Để phân chia
= Dấu bằng
| | Giá trị tuyệt đối
Không bằng
() Dấu ngoặc đơn
[] Dấu ngoặc vuông
% Dấu phần trăm: Trên 100
Σ Dấu hiệu tổng lớn: Sum
Dấu căn bậc hai
Dấu hiệu bất bình đẳng: Nhỏ hơn
> Dấu hiệu bất bình đẳng: Lớn hơn
! yếu tố
θ Theta
π Số Pi
Khoảng
Bộ trống
Dấu góc
! Dấu hiệu giai thừa
vì thế
vô cực

Dưới đây là danh sách đầy đủ 24 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp thường được sử dụng trong Toán, Lý và Hóa. và cách đọc các ký hiệu toán học

 • α (Alpha)
 • β (Beta)
 • (Gamma)
 • (Đồng bằng)
 • (Epsilon)
 • (Zeta)
 • (Eta)
 • (Theta)
 • (Iota)
 • (Kappa)
 • Lambda (Lambda)
 • μ (Mu)
 • (Nu)
 • (Xi)
 • (Omicron)
 • (Số Pi)
 • (Rho)
 • (Sigma)
 • (Tàu)
 • (Upsilon)
 • (Châu phi)
 • (Chi)
 • (Psi)
 • (Omega)

2. Ý nghĩa của dấu ngoặc trong toán học?

Các dấu trong toán học bạn cần biết?

* Sử dụng dấu ngoặc đơn ()

Dấu ngoặc đơn được sử dụng để nhóm các số hoặc biến hoặc cả hai. Khi bạn thấy một vấn đề có chứa dấu ngoặc, bạn cần sử dụng thứ tự các phép toán để giải quyết vấn đề đó. Ví dụ, giải bài toán: 9 – 5 (8 – 3) x 2 + 6

Đối với vấn đề này, trước tiên bạn phải tính toán hoạt động trong dấu ngoặc đơn – ngay cả khi đó là một phép toán thường xuất hiện sau các phép toán khác trong bài toán. Trong bài toán này, các phép tính nhân và chia thông thường sẽ đứng trước phép trừ (phép trừ), tuy nhiên, vì 8 – 3 được đặt trong dấu ngoặc đơn nên bạn giải phần này của bài toán trước. Khi bạn đã quan tâm đến phép tính trong dấu ngoặc đơn, bạn sẽ loại bỏ chúng. Trong trường hợp này (8 – 3) trở thành 5, vì vậy bạn sẽ giải quyết vấn đề như sau:

9 – 5 (8 – 3) x 2 + 6

= 9 – 5 ÷ 5 x 2 + 6

= 9 – 1 x 2 + 6

= 9 – 2 + 6

= 7 + 6

= 13

Lưu ý rằng theo thứ tự của các phép toán, bạn sẽ tính toán những gì trong dấu ngoặc đơn trước tiên, tiếp theo, tính các số với số mũ, sau đó nhân và / hoặc chia, và cuối cùng, cộng hoặc trừ. Nhân và chia, cũng như cộng và trừ, giữ một vị trí ngang nhau trong thứ tự các phép toán, vì vậy bạn thực hiện các phép toán này từ trái sang phải.

Trong bài toán trên, sau khi thực hiện phép trừ trong ngoặc, trước hết bạn cần chia 5 cho 5, được 1; rồi nhân 1 với 2, được 2; rồi trừ 2 với 9, được 7; và sau đó thêm 7 và 6, dẫn đến câu trả lời cuối cùng là 13.

* Dấu ngoặc đơn cũng có thể có nghĩa là phép nhân

Trong bài toán: 3 (2 + 5), dấu ngoặc đơn cho bạn biết phép nhân. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhân cho đến khi hoàn thành thao tác bên trong dấu ngoặc đơn – 2 + 5 – vì vậy bạn sẽ giải quyết được vấn đề như sau:

3 (2 + 5)

= 3 (7)

= 21

* Ví dụ về Dấu ngoặc []

Dấu ngoặc đơn được sử dụng sau dấu ngoặc đơn để nhóm các số và biến. Thông thường, bạn sẽ sử dụng dấu ngoặc đơn đầu tiên, sau đó là dấu ngoặc vuông, tiếp theo là dấu ngoặc nhọn. Dưới đây là một ví dụ về sự cố khi sử dụng dấu ngoặc:

4 – 3 [4 – 2 (6 – 3)] 3

= 4 – 3 [4 – 2 (3)] ÷ 3 (Thực hiện thao tác trong dấu ngoặc đơn trước; bỏ dấu ngoặc đơn.)

= 4 – 3 [4 – 6] ÷ 3 (Thực hiện thao tác trong ngoặc.)

= 4 – 3 [-2] ÷ 3 (Dấu ngoặc cho biết bạn nhân số trong đó, là -3 x -2.)

= 4 + 6 3

= 4 + 2

= 6

* Ví dụ về dấu ngoặc nhọn {}

Dấu ngoặc nhọn cũng được sử dụng để nhóm các số và biến. Bài toán ví dụ này sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc nhọn. Các dấu ngoặc bên trong các dấu ngoặc đơn khác (hoặc dấu ngoặc nhọn và ngoặc nhọn) cũng được gọi là “dấu ngoặc đơn lồng nhau.” Hãy nhớ rằng, khi bạn có dấu ngoặc đơn bên trong dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc nhọn hoặc dấu ngoặc đơn lồng nhau, hãy luôn làm việc từ trong ra ngoài:

2 {1 + [4 (2 + 1) + 3]}

= 2 {1 + [4 (3) + 3]}

= 2 {1 + [12 + 3]}

= 2 {1 + [15]}

= 2 {16}

= 32

* Ghi chú về Dấu ngoặc đơn, Dấu ngoặc đơn và Dấu ngoặc

Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc nhọn đôi khi được gọi tương ứng là dấu ngoặc vuông “tròn”, “vuông” và “xoăn”. Dấu ngoặc nhọn cũng được sử dụng theo bộ, như trong:

{2, 3, 6, 8, 10…}

Khi làm việc với các dấu ngoặc lồng nhau, thứ tự sẽ luôn là dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc nhọn. (Trích: Loigiaihay)

Một số bài viết liên quan đến “học thuật” :

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page