Bộ Y tế đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Yêu cầu rằng F0 đang bị cô lập ở nhà có thể vượt qua kỳ thi cuối cấp 3

Bộ Y tế vừa phản hồi về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp trung học phổ biến vào 5 2022 cho học trò bị tác động bởi dịch Covid-19. Theo đấy, thí sinh thuộc diện F0 cách ly tại nhà muốn dự thi cuối cấp THPT phải có công nhận của thầy u và cam kết tiến hành nghiêm chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì mới được tham dự. kỳ thi cuối cấp THPT 5 2022.

  • Dự thảo quy chế đăng ký 2022

Đề nghị trên đã được Bộ Y tế xây dựng bằng văn bản phản hồi về 1 số giải pháp bảo đảm an toàn trong giai đoạn tổ chức kỳ thi cuối 5 2022. Chi tiết như sau:

Trước đấy, Bộ Y tế thu được công văn số 1611 / BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Tập huấn góp ý phương án tổ chức kỳ thi cuối cấp THPT 5 2022 cho học trò bị tác động bởi dịch COVID-19-. Sau lúc dò hỏi, Bộ Y tế đã có quan điểm ​​về 1 số giải pháp an toàn trong phòng chống và kiểm soát COVID-19. đặc trưng:

Các ứng viên trong danh mục liên hệ chặt chẽ (F1) được tham gia kỳ thi với các thí sinh chưa bị tác động bởi dịch COVID-19.

Các ứng cử viên dưới sự giám sát (trường hợp có thể xảy ra) được phép tham gia kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh có ca bệnh nghi ngại mắc bệnh dự thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng cử viên có trường hợp công nhận (F0): Nếu thí sinh được theo dõi, điều trị như người bệnh lâm sàng tại các cơ sở y tế chỉ cần khoảng dự thi nhưng mà chẳng thể dự thi thì được đặc cách xác nhận tốt nghiệp THPT. Nếu thí sinh có ước muốn thi cuối cấp THCS thì thi vào kỳ thi khác.

Nếu thí sinh được rà soát F0 trong suốt thời kì thi, cách ly tại nhà hoặc nơi ở, thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ biến. Nếu thí sinh muốn dự thi phải có đơn của thí sinh và giấy đồng ý có chữ ký của thầy u hoặc người giám hộ của học trò, trong đấy có nội dung cam kết tiến hành nghiêm chỉnh mọi giải pháp. và kiểm soát.

Hội đồng thi tổ chức cho các thí sinh thuộc trường hợp (F0) nêu trên dự thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả thí sinh, cán bộ coi thi, giám khảo, giám thị coi thi phải tuân thủ ngặt nghèo các quy định về phòng, chống dịch.

Đối với các đề nghị đối với các ứng cử viên thuộc diện liên hệ chặt chẽ (F1), trường hợp nghi ngại, trường hợp công nhận (F0) để tham dự kỳ thi, Bộ Y tế nêu rõ: Thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 lúc tới điểm thi và trong giai đoạn vận động từ nơi ở tới điểm thi và trái lại như đeo khẩu trang, rửa tay. thường xuyên bằng xà phòng và nước / gel rửa tay diệt trùng nhanh, nếu có thể giảm thiểu xúc tiếp gần với người khác (chỉ nên tháo khẩu trang lúc thi, phải đeo khẩu trang lúc nói).

Đề xuất đối với cán bộ điều hành phòng thi và cán bộ tham mưu phòng thi đối với thí sinh có ca nghi ngại và phòng thi đối với thí sinh có ca công nhận:

Tùy theo tình hình thực tiễn, sắp đặt tất cả các phòng thi (nếu có thể) cán bộ coi thi và giám thị túc trực tại các phòng thi đối với những thí sinh có trường hợp nghi ngại, phòng thi đối với những thí sinh thuộc trường hợp nêu trên.

Cán bộ coi thi, điều hành kỳ thi phải tiến hành đúng các giải pháp bảo vệ tư nhân trong giai đoạn coi thi và làm thủ tục coi thi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay nhanh. †

Cung cấp hàng ngũ y tế tại các điểm nghiên cứu để sơ cứu ngay tức khắc và ứng phó với các cảnh huống nảy sinh.

Cán bộ tham dự đánh phách, chấm phúc khảo bài thi của thí sinh có ca nghi ngại, công nhận phải sử dụng công cụ bảo vệ tư nhân và xử lý đúng quy định, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc tiệt trùng tay mau chóng.

Vệ sinh môi trường ở chung kết cấp 3 như thế nào?

Theo Bộ Y tế, cần tiến hành công việc vệ sinh trường, lớp, phòng thi ngay sau kỳ thi. Đặc trưng, đối với những phòng thi của thí sinh có ca bệnh nghi ngại, phòng thi của thí sinh có ca bệnh công nhận cần được vệ sinh, diệt trùng ngay sau mỗi buổi thi.

Cung cấp dung dịch rửa tay ở địa điểm thuận lợi cho người sử dụng; khu vệ sinh có nhiều nước sạch và xà phòng; đặt các thùng rác có nắp đậy để thu nhặt, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh.

Bộ Y tế cũng nêu rõ: việc xác định ca bệnh nghi ngại, ca bệnh công nhận (F0) và người xúc tiếp gần (F1) tiến hành theo chỉ dẫn tại công văn số 1909 / BYT-DP ngày 15 tháng 4 5 2022 về việc điều chỉnh COVID-19 – khái niệm trường hợp và các giải pháp y tế đối với trường hợp COVID-19 và những người xúc tiếp gần.

Xem thông tin có lợi khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu mập.

Thông tin thêm

Bộ Y tế đề nghị F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT 5 2022

Đề nghị F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ Y tế vừa có góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022 với các học trò bị tác động bởi dịch Covid-19. Theo đấy, thí sinh là F0 cách ly tại nhà có ước muốn thi tốt nghiệp THPT phải có công nhận của phụ huynh và cam kết tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ được tham dự dự thi tốt nghiệp THPT 5 2022.

Dự thảo quy chế tuyển sinh 2022

Đề nghị trên được Bộ Y tế nêu trong văn bản góp ý về 1 số giải pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022. Chi tiết như sau:

Trước đấy, Bộ Y tế thu được Công văn số 1611/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022 cho các học trò bị tác động bởi dịch COVID-19. Sau lúc nghiên cứu, Bộ Y tế đã góp ý về 1 số giải pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Chi tiết:

Thí sinh thuộc diện xúc tiếp gần (F1) được tham gia kỳ thi cộng với các thí sinh ko bị tác động bởi dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngại) được tham gia kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị về phòng, chống dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0): Nếu thí sinh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế chỉ cần khoảng diễn ra kỳ thi, chẳng thể tham dự dự thi, sẽ được đặc cách xác nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có ước muốn dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được diễn ra thi vào đợt thi khác.

Nếu thí sinh là F0 đang được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi trú ngụ chỉ cần khoảng diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có ước muốn dự thi, phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký công nhận đồng ý của phụ huynh học trò hoặc người giám hộ, trong đấy có nội dung thí sinh cam kết tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) nêu trên thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị về phòng, chống dịch COVID-19.

Cả thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi, giám sát đều phải tiến hành nghiêm quy định về phòng chống dịch

Về đề nghị đối với các thí sinh thuộc diện xúc tiếp gần (F1), ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định (F0) tham gia Kỳ thi, Bộ Y tế nêu rõ: Phcửa ải tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 lúc tới dự thi tại Điểm thi và trong giai đoạn vận động từ nơi ở tới nơi dự thi và trái lại như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch/dung dịch sát khuẩn tay nhanh, giảm thiểu xúc tiếp gần với người khác nếu có thể (chỉ được phép bỏ khẩu trang khi mà làm bài thi, lúc phát biểu phải đeo khẩu trang).

Đề xuất đối với cán bộ coi thi và cán bộ giám sát tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định:

Tùy theo tình hình thực tiễn, sắp đặt cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cố định cho tất cả các buổi thi (nếu có thể) tại những phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định.

Các cán bộ làm thủ tục thi, coi thi phải tiến hành nghiêm các giải pháp phòng hộ tư nhân trong suốt giai đoạn làm thủ tục thi và coi thi, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Sắp xếp kíp trực y tế tại các vị trí thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các cảnh huống nảy sinh.

Các cán bộ tham dự dọc phách, chấm các bài thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định phải sử dụng công cụ phòng hộ tư nhân và thải bỏ đúng qui định, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Công việc vệ sinh môi trường tại các Điểm thi tốt nghiệp THPT thế nào?

Theo Bộ Y tế, cần khai triển các hoạt động vệ sinh trường, lớp, phòng thi ngay sau lúc hoàn thành kỳ thi. Riêng đối với các phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định phải được diễn ra vệ sinh khử khuẩn ngay sau mỗi buổi thi.

Sắp xếp dung dịch sát khuẩn tay tại địa điểm thuận lợi cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; sắp đặt thùng đựng rác có nắp đậy để thu nhặt, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Bộ Y tế cũng nêu rõ: Việc xác định ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định (F0), người xúc tiếp gần (F1) tiến hành theo chỉ dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh khái niệm ca bệnh COVID-19 và giải pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người xúc tiếp gần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Bộ #tế #đề #xuất #đang #cách #tại #nhà #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5

Đề nghị F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ Y tế vừa có góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022 với các học trò bị tác động bởi dịch Covid-19. Theo đấy, thí sinh là F0 cách ly tại nhà có ước muốn thi tốt nghiệp THPT phải có công nhận của phụ huynh và cam kết tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ được tham dự dự thi tốt nghiệp THPT 5 2022.

Dự thảo quy chế tuyển sinh 2022

Đề nghị trên được Bộ Y tế nêu trong văn bản góp ý về 1 số giải pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022. Chi tiết như sau:

Trước đấy, Bộ Y tế thu được Công văn số 1611/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022 cho các học trò bị tác động bởi dịch COVID-19. Sau lúc nghiên cứu, Bộ Y tế đã góp ý về 1 số giải pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Chi tiết:

Thí sinh thuộc diện xúc tiếp gần (F1) được tham gia kỳ thi cộng với các thí sinh ko bị tác động bởi dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngại) được tham gia kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị về phòng, chống dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0): Nếu thí sinh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế chỉ cần khoảng diễn ra kỳ thi, chẳng thể tham dự dự thi, sẽ được đặc cách xác nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có ước muốn dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được diễn ra thi vào đợt thi khác.

Nếu thí sinh là F0 đang được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi trú ngụ chỉ cần khoảng diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có ước muốn dự thi, phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký công nhận đồng ý của phụ huynh học trò hoặc người giám hộ, trong đấy có nội dung thí sinh cam kết tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) nêu trên thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị về phòng, chống dịch COVID-19.

Cả thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi, giám sát đều phải tiến hành nghiêm quy định về phòng chống dịch

Về đề nghị đối với các thí sinh thuộc diện xúc tiếp gần (F1), ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định (F0) tham gia Kỳ thi, Bộ Y tế nêu rõ: Phcửa ải tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 lúc tới dự thi tại Điểm thi và trong giai đoạn vận động từ nơi ở tới nơi dự thi và trái lại như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch/dung dịch sát khuẩn tay nhanh, giảm thiểu xúc tiếp gần với người khác nếu có thể (chỉ được phép bỏ khẩu trang khi mà làm bài thi, lúc phát biểu phải đeo khẩu trang).

Đề xuất đối với cán bộ coi thi và cán bộ giám sát tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định:

Tùy theo tình hình thực tiễn, sắp đặt cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cố định cho tất cả các buổi thi (nếu có thể) tại những phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định.

Các cán bộ làm thủ tục thi, coi thi phải tiến hành nghiêm các giải pháp phòng hộ tư nhân trong suốt giai đoạn làm thủ tục thi và coi thi, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Sắp xếp kíp trực y tế tại các vị trí thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các cảnh huống nảy sinh.

Các cán bộ tham dự dọc phách, chấm các bài thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định phải sử dụng công cụ phòng hộ tư nhân và thải bỏ đúng qui định, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Công việc vệ sinh môi trường tại các Điểm thi tốt nghiệp THPT thế nào?

Theo Bộ Y tế, cần khai triển các hoạt động vệ sinh trường, lớp, phòng thi ngay sau lúc hoàn thành kỳ thi. Riêng đối với các phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định phải được diễn ra vệ sinh khử khuẩn ngay sau mỗi buổi thi.

Sắp xếp dung dịch sát khuẩn tay tại địa điểm thuận lợi cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; sắp đặt thùng đựng rác có nắp đậy để thu nhặt, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Bộ Y tế cũng nêu rõ: Việc xác định ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định (F0), người xúc tiếp gần (F1) tiến hành theo chỉ dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh khái niệm ca bệnh COVID-19 và giải pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người xúc tiếp gần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Bộ #tế #đề #xuất #đang #cách #tại #nhà #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5

Đề nghị F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ Y tế vừa có góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022 với các học trò bị tác động bởi dịch Covid-19. Theo đấy, thí sinh là F0 cách ly tại nhà có ước muốn thi tốt nghiệp THPT phải có công nhận của phụ huynh và cam kết tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ được tham dự dự thi tốt nghiệp THPT 5 2022.

Dự thảo quy chế tuyển sinh 2022

Đề nghị trên được Bộ Y tế nêu trong văn bản góp ý về 1 số giải pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022. Chi tiết như sau:

Trước đấy, Bộ Y tế thu được Công văn số 1611/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2022 cho các học trò bị tác động bởi dịch COVID-19. Sau lúc nghiên cứu, Bộ Y tế đã góp ý về 1 số giải pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Chi tiết:

Thí sinh thuộc diện xúc tiếp gần (F1) được tham gia kỳ thi cộng với các thí sinh ko bị tác động bởi dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngại) được tham gia kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị về phòng, chống dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0): Nếu thí sinh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế chỉ cần khoảng diễn ra kỳ thi, chẳng thể tham dự dự thi, sẽ được đặc cách xác nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có ước muốn dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được diễn ra thi vào đợt thi khác.

Nếu thí sinh là F0 đang được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi trú ngụ chỉ cần khoảng diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có ước muốn dự thi, phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký công nhận đồng ý của phụ huynh học trò hoặc người giám hộ, trong đấy có nội dung thí sinh cam kết tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) nêu trên thi tại các phòng thi riêng phục vụ đề nghị về phòng, chống dịch COVID-19.

Cả thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi, giám sát đều phải tiến hành nghiêm quy định về phòng chống dịch

Về đề nghị đối với các thí sinh thuộc diện xúc tiếp gần (F1), ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định (F0) tham gia Kỳ thi, Bộ Y tế nêu rõ: Phcửa ải tiến hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 lúc tới dự thi tại Điểm thi và trong giai đoạn vận động từ nơi ở tới nơi dự thi và trái lại như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch/dung dịch sát khuẩn tay nhanh, giảm thiểu xúc tiếp gần với người khác nếu có thể (chỉ được phép bỏ khẩu trang khi mà làm bài thi, lúc phát biểu phải đeo khẩu trang).

Đề xuất đối với cán bộ coi thi và cán bộ giám sát tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định:

Tùy theo tình hình thực tiễn, sắp đặt cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cố định cho tất cả các buổi thi (nếu có thể) tại những phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định.

Các cán bộ làm thủ tục thi, coi thi phải tiến hành nghiêm các giải pháp phòng hộ tư nhân trong suốt giai đoạn làm thủ tục thi và coi thi, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Sắp xếp kíp trực y tế tại các vị trí thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các cảnh huống nảy sinh.

Các cán bộ tham dự dọc phách, chấm các bài thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định phải sử dụng công cụ phòng hộ tư nhân và thải bỏ đúng qui định, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Công việc vệ sinh môi trường tại các Điểm thi tốt nghiệp THPT thế nào?

Theo Bộ Y tế, cần khai triển các hoạt động vệ sinh trường, lớp, phòng thi ngay sau lúc hoàn thành kỳ thi. Riêng đối với các phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngại, phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định phải được diễn ra vệ sinh khử khuẩn ngay sau mỗi buổi thi.

Sắp xếp dung dịch sát khuẩn tay tại địa điểm thuận lợi cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; sắp đặt thùng đựng rác có nắp đậy để thu nhặt, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Bộ Y tế cũng nêu rõ: Việc xác định ca bệnh nghi ngại, ca bệnh xác định (F0), người xúc tiếp gần (F1) tiến hành theo chỉ dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh khái niệm ca bệnh COVID-19 và giải pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người xúc tiếp gần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Bộ #tế #đề #xuất #đang #cách #tại #nhà #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5


#Bộ #tế #đề #xuất #đang #cách #tại #nhà #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button