Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022

Đề thi vào 10 môn Toán Thanh Hóa 5 2022 gồm 5 đề thi thử của 10 trường nổi danh như: THCS Hàm Rồng, THPT Chuyên Lam Sơn, THCS Chu Văn An, THCS Trần Đăng Ninh …

Đề rà soát Shine môn Toán lớp 10 giúp các em học trò lớp 9 có thêm tài liệu ôn luyện, củng cố lại kiến ​​thức môn Toán lớp 9 để đạt kết quả cao trong kì thi vào lớp 10 sắp đến. Kế bên ấy, các em tham khảo thêm 95 đề thi vào lớp 10 môn toán, đề thi thử vào lớp 10 môn toán Hà Nội. Vậy đây là nội dung cụ thể của Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2022, mời các bạn theo dõi.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: P = frac {x + 2 sqrt {x} -11} {x + 4 sqrt {x} +3} + frac {sqrt {x} -1} {sqrt {x} +3} -frac {sqrt {x} -3} {sqrt {x} +1} phần tư (của x geq 0

1. Dễ dãi hóa biểu thức P.

2. Tính trị giá của biểu thức P lúc x = 3-2 sqrt {2}.

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Kiếm tìm m cho dòng y = trái (m ^ {2} -2phải) x + 1-m song song với đường thẳng y = 2x + 3.

2. Gicửa ải hệ phương trình: left {start {array} {l} 2 xy = 5 3 x + 2 y = -3end {array} right.

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Gicửa ải phương trình 2x ^ {2} -5x + 2 = 0.

2. Cho phương trình: x ^ {2} + (2 m + 1) x + m ^ {2} -1 = 0 (1)(x là ẩn số).

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm không giống nhau toán học {x} _ {1}, toán học {x} _ {2} để kết thúc: left (mathrm {x} _ {1} -mathrm {x} _ {2} right) ^ {2} = mathrm {x} _ {1} -5 mathrm {x} _ {2}

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2 R. Gọi I là tâm AO và d là đường thẳng vuông góc với AB tại I. Gọi M là điểm tùy ý trên d sao cho M nằm ngoài (O), cắt MB ( O) điểm N (N neq B), MA cắt (O) tại điểm P (P neq A† Đường thẳng AN cắt d tại H.

1. Chứng minh rằng: BNHI là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh rằng: HP cdot HB = HA cdot HN

3. Giả sử rằng MI = 2R. Tính IH theo R.

Câu 5: (l, 0 điểm) Cho 1 số thực dương. Tìm trị giá bé nhất của biểu thức:

T = frac {4} {a} + frac {a} {a ^ {2} +4} + a ^ {2} -3 a

Đề thi vào 10 môn Toán – Câu 2

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO

TỈNH THANH HÓA.

(Đề thi gồm 2 trang)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT LAM SƠN

NĂM HỌC: 2022 – 2022

CHUYÊN ĐỀ: TOÁN HỌC

Thời gian: 150 phút (ko bao gồm thời kì phát sóng)

Bài 1. (2,0 điểm)

a) Đối với các số thực ko âm thỏa mãn điều kiện (a + 2) (b + 2) = 8† Tính trị giá của biểu thức: P = ab + 2sqrt {{a ^ 2} + {b ^ 2} + 8 - sqrt {2left ({{a ^ 2} + 4} right) left ({{b ^ 2} + 4} right)}}

b) Cho số hữu tỉ a, b, c nhân đôi 1 sự phân biệt. Đặt xuống B = sqrt {frac {1} {{{{(a - b)} ^ 2}}} + frac {1} {{{{(b - c)} ^ 2}}} + frac {1} {{ {{(c - a)} ^ 2}}}}† Chứng minh rằng B là 1 số hữu tỉ.

Bài 2. (2,0 điểm)

1) Gicửa ải phương trình: left ({{x ^ 2} + 3x + 2} right) left ({{x ^ 2} + 9x + 18} right) = 168 {x ^ 2}

2) Gicửa ải hệ phương trình: left {{begin {array} {* {20} {l}} {x + dfrac {1} {{{x ^ 2} + 1}} = y + dfrac {1} {{{y ^ 2} + 1 }}} {{x ^ 2} + 2xsqrt {y + dfrac {1} {y}} = 8x - 1} end {array}} đúng.

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn {x ^ 2} + 2 {y ^ 2} - 2xy - 2x - 4y + 6 = 0

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho phân số {{{p ^ 2} - p}} {2} - 1 là lũy thừa thứ 3 của 1 số thiên nhiên.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho 2 đường tròn (O) và (O ‘) cắt nhau tại 2 điểm A và B. Tiếp tuyến tại A với đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O’ tại P (P khác A). Tiếp tuyến tại A với đường tròn tâm O ‘cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO ‘là hình bình hành và D là đối xứng qua A qua B.

Thông tin thêm

Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 5 2022 bao gồm 5 đề thi thi thử vào 10 của các trường nổi danh như: trường THCS Hàm Rồng, trường chuyên Lam Sơn, trường THCS Chu Văn An, trường THCS Trần Đăng Ninh…

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán giúp các em học trò lớp 9 có thêm nhiều tài liệu ôn luyện, củng cố tri thức Toán 9 để đạt được kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp đến. Kế bên ấy các em tham khảo thêm 95 đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội. Vậy sau đây là nội dung cụ thể bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Đề 1

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: (với ).

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính trị giá của biểu thức P lúc

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Tìm m để đường thẳng  song song với đường thẳng y=2x+3.

2. Gicửa ải hệ phương trình:

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Gicửa ải phương trình

2. Cho phương trình: , ( x là ẩn số).

Tìm m đề phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn:

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB=2 R. Gọi I là trung điểm của AO và d là đường thẳng vuông góc với AB tại I. Gọi M là 1 điểm tùy ý trên d sao cho M nằm ngoài (O), MB cắt (O) tại điềm N (), MA cắt (O) tại điểm P (). Đường thẳng AN cắt d tại H.

1. Chứng minh rằng: BNHI là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh rằng:

3. ví thử MI=2R. Tính IH theo R.

Câu 5: (l, 0 điểm) Cho a là số thực dương. Tìm trị giá bé nhất của biểu thức:

Đề thi thử vào 10 môn Toán – Đề 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA

(Đề thi gồm có 02 trang)

THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LAM SƠN
NĂM HỌC: 2022 – 2022
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 150 phút (ngoại trừ thời kì phát đề)

Bài 1. (2,0 điểm)

a) Cho các số thực ko âm thỏa mãn điều kiện . Tính trị giá của biểu thức:

b) Cho các số hữu tỉ đôi 1 phân biệt. Đặt . Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.

Bài 2. (2,0 điểm)

1) Gicửa ải phương trình:

2) Gicửa ải hệ phương trình:

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho là lập phương của 1 số thiên nhiên.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho 2 đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại 2 điểm A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O’ tại P (P khác A). Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O’ cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO’ là hình bình hành và D đối xứng với A qua B.

#Bộ #đề #thi #thử #vào #môn #Toán #Thanh #Hóa

Đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 5 2022 bao gồm 5 đề thi thi thử vào 10 của các trường nổi danh như: trường THCS Hàm Rồng, trường chuyên Lam Sơn, trường THCS Chu Văn An, trường THCS Trần Đăng Ninh…

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán giúp các em học trò lớp 9 có thêm nhiều tài liệu ôn luyện, củng cố tri thức Toán 9 để đạt được kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp đến. Kế bên ấy các em tham khảo thêm 95 đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội. Vậy sau đây là nội dung cụ thể bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Đề 1

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: (với ).

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính trị giá của biểu thức P lúc

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Tìm m để đường thẳng  song song với đường thẳng y=2x+3.

2. Gicửa ải hệ phương trình:

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Gicửa ải phương trình

2. Cho phương trình: , ( x là ẩn số).

Tìm m đề phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn:

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB=2 R. Gọi I là trung điểm của AO và d là đường thẳng vuông góc với AB tại I. Gọi M là 1 điểm tùy ý trên d sao cho M nằm ngoài (O), MB cắt (O) tại điềm N (), MA cắt (O) tại điểm P (). Đường thẳng AN cắt d tại H.

1. Chứng minh rằng: BNHI là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh rằng:

3. ví thử MI=2R. Tính IH theo R.

Câu 5: (l, 0 điểm) Cho a là số thực dương. Tìm trị giá bé nhất của biểu thức:

Đề thi thử vào 10 môn Toán – Đề 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA

(Đề thi gồm có 02 trang)

THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LAM SƠN
NĂM HỌC: 2022 – 2022
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 150 phút (ngoại trừ thời kì phát đề)

Bài 1. (2,0 điểm)

a) Cho các số thực ko âm thỏa mãn điều kiện . Tính trị giá của biểu thức:

b) Cho các số hữu tỉ đôi 1 phân biệt. Đặt . Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.

Bài 2. (2,0 điểm)

1) Gicửa ải phương trình:

2) Gicửa ải hệ phương trình:

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho là lập phương của 1 số thiên nhiên.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho 2 đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại 2 điểm A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O’ tại P (P khác A). Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O’ cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO’ là hình bình hành và D đối xứng với A qua B.

#Bộ #đề #thi #thử #vào #môn #Toán #Thanh #Hóa

Đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 5 2022 bao gồm 5 đề thi thi thử vào 10 của các trường nổi danh như: trường THCS Hàm Rồng, trường chuyên Lam Sơn, trường THCS Chu Văn An, trường THCS Trần Đăng Ninh…

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán giúp các em học trò lớp 9 có thêm nhiều tài liệu ôn luyện, củng cố tri thức Toán 9 để đạt được kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp đến. Kế bên ấy các em tham khảo thêm 95 đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội. Vậy sau đây là nội dung cụ thể bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Đề 1

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: (với ).

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính trị giá của biểu thức P lúc

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Tìm m để đường thẳng  song song với đường thẳng y=2x+3.

2. Gicửa ải hệ phương trình:

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Gicửa ải phương trình

2. Cho phương trình: , ( x là ẩn số).

Tìm m đề phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn:

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB=2 R. Gọi I là trung điểm của AO và d là đường thẳng vuông góc với AB tại I. Gọi M là 1 điểm tùy ý trên d sao cho M nằm ngoài (O), MB cắt (O) tại điềm N (), MA cắt (O) tại điểm P (). Đường thẳng AN cắt d tại H.

1. Chứng minh rằng: BNHI là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh rằng:

3. ví thử MI=2R. Tính IH theo R.

Câu 5: (l, 0 điểm) Cho a là số thực dương. Tìm trị giá bé nhất của biểu thức:

Đề thi thử vào 10 môn Toán – Đề 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA

(Đề thi gồm có 02 trang)

THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LAM SƠN
NĂM HỌC: 2022 – 2022
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 150 phút (ngoại trừ thời kì phát đề)

Bài 1. (2,0 điểm)

a) Cho các số thực ko âm thỏa mãn điều kiện . Tính trị giá của biểu thức:

b) Cho các số hữu tỉ đôi 1 phân biệt. Đặt . Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.

Bài 2. (2,0 điểm)

1) Gicửa ải phương trình:

2) Gicửa ải hệ phương trình:

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho là lập phương của 1 số thiên nhiên.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho 2 đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại 2 điểm A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O’ tại P (P khác A). Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O’ cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO’ là hình bình hành và D đối xứng với A qua B.

#Bộ #đề #thi #thử #vào #môn #Toán #Thanh #Hóa


#Bộ #đề #thi #thử #vào #môn #Toán #Thanh #Hóa

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button