Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ 7 Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Sách Kết Nối Kiến Thức Với Cuộc Sống có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận 3 chừng độ để quý thầy cô tham khảo soạn đề thi học kì 2 5 học 2021 – 2022 theo Thông tư 27.

Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27 cũng giúp các em học trò nắm chắc các dạng bài, đoàn luyện bản lĩnh giải bài tập lưu loát để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Các bạn cũng có thể vào mục Đề thi tiếng việt. Vậy mời quý giáo viên và các em học trò tải free 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 Sách Kết nối kiến ​​thức – Đề 1

Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 học 2021 – 2022

KT – KN mạch

Các thành phần kĩ năng

Các đề xuất cần phục vụ

Số câu, số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Toàn bộ

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thiên nhiên

Khả năng tư duy và suy luận.

bản lĩnh khắc phục vấn đề

So sánh và đặt hàng các số trong khoảng 100

Số câu

Trước nhất

Trước nhất

Ghi điểm

Trước nhất

Trước nhất

số câu

4

4

Khả năng tư duy và suy luận; Khả năng khắc phục vấn đề.

Năng lực mẫu hình toán học; Kĩ năng giao tiếp toán học.

Có thể tiến hành cộng và trừ trong khoảng 100

Số câu

Trước nhất

Trước nhất

2

Trước nhất

Ghi điểm

Trước nhất

Trước nhất

2

Trước nhất

số câu

6

7

5,6

7

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng khắc phục vấn đề

Năng lực mẫu hình toán học; Kĩ năng giao tiếp toán học.

Vận dụng phép cộng và phép trừ trong các cảnh huống thực tiễn.

Số câu

Trước nhất

2

3

Ghi điểm

Trước nhất

2

3

số câu

số 8

9.10

8,9,10

Định lượng

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng khắc phục vấn đề

Biết cách đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo không giống nhau như: bít tất tay, nhịp, bước, vạch, …

Số câu

Trước nhất

Trước nhất

Ghi điểm

Trước nhất

Trước nhất

số câu

Trước nhất

Trước nhất

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng khắc phục vấn đề

Biết sử dụng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, áp dụng lúc khắc phục các cảnh huống thực tiễn.

Số câu

Trước nhất

Trước nhất

Ghi điểm

Trước nhất

Trước nhất

số câu

2

2

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng khắc phục vấn đề

Bước đầu biết cách xem đồng hồ. Biết thời kì xác thực, có nhận thức trước tiên về thời kì.

Số câu

Trước nhất

Trước nhất

2

Ghi điểm

Trước nhất

Trước nhất

2

số câu

3

5

3.5

Toàn bộ

Số câu

3

3

2

2

6

4

Ghi điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 học 2021 – 2022

TRƯỜNG HỌC ……………………………………
Họ và tên : …………………………………..
Lớp 1 ………….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II, 2021 – 2022
BÀI TOÁN 1
Thời gian: 40 phút

I. PHẦN THỬ NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái cho câu giải đáp đúng:

Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào bự hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. hươu cao cổ

C. cả 2 con đều bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài bao lăm centimet? (1 điểm)

Câu 2

A. 5cm

W. 8 centimet

C. 10cm

Câu 3: Đồng hồ nào sau đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

câu 3

A. Đồng hồ A

B. ĐỒNG HỒ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

C. Đồng hồ CŨ

D. Đồng hồ EASY

Kết án 4Hoa nào có kết quả giống với phép tính trên con ong? (1 điểm)

Câu 4

A. Hoa A

B. Cỏ 3 lá

C. Hoa cũ

Kết án 5Nhập câu giải đáp đúng cho vấn đề dưới đây. (1 điểm)

Bữa nay là thứ Hai, ngày 2 tháng 5. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày mấy?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Kết án 6Nhập kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)

62 + 11 – 20 = ………….

A. 58

B. 53

C. 62

D.64

II. PHẦN THẢO LUẬN:

Câu 7Hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 7

Kết án số 8: Tính toán (Trước nhất chỉ)

a) 56 + 33 – 25 = …………

b) 86 – 24 + 14 = …………

Kết án 9Đặt phép tính rồi ting (Trước nhất chỉ

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp mình 83 cây hồng trong vườn trường. Sáng nay đã có 50 bông hồng nở. Còn bao lăm bông hồng chưa nở? (1 điểm)

Câu 10

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm: 6 điểm

Học trò khoanh tròn câu giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi được 1 điểm:

Kết án

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Trả lời

TẨY

TẨY

1

TẨY

TẨY

II. Phần tự luận: 4 điểm

Câu 7 (M2, 1ngày): Học trò điền đúng từng số vào ô trống được 0,5 điểm.

Câu 7

Kết án 8 (M21 đồng: Đếm mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 pt:

a) 56 + 33 – 25 = 64

b) 86 – 24 + 14 = 76

Kết án 9 (M31 đồngĐặt phép tính rồi thình ảnh (Mỗi câu đúng 0,5 pt):

Câu 9

Câu 10 (M3): Lớp mình 83 cây hồng trong vườn trường. Sáng nay đã có 50 bông hồng nở. Còn bao lăm bông hồng chưa nở? (1 điểm).

Câu 10

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 Sách Kết nối kiến ​​thức – Đề 2

Đề rà soát học kì 2 môn Toán lớp 1 |

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái cho câu giải đáp đúng:

Câu hỏi 1 (1 điểm): Số “6 mươi tư” được viết là:

A. 64 B. 46 C. 60 D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59, số mập nhất là số:

A. 48 B. 19 C. 92 D. 59

câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

câu 3

A. 6 giờ B. 5 giờ C. 4 giờ D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ 2 là ngày 12 thì thứ 5 của tuần ấy là:

A. Ngày 15 B. Ngày 16 C. Ngày 17 D. Ngày 18

Câu hỏi 5 (1 điểm): Chiều dài của chiếc bút chì dưới đây tính theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Câu hỏi 5

A. 6cm W. 5 centimet C. 4cm D. 3 centimet

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1 17 – 5 45 + 12 98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Xếp quy trình các số 74, 14, 83, 25 từ nhỏ nhất tới mập nhất.

Câu 8 (1 điểm): Liên kết:

Câu 8

Câu 9 (1 điểm): Viết đúng phép tính và giải đáp câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Tổng cộng bạn có bao lăm quả táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào điểm:

Hình bên dưới có… 1 hình tam giác.

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 1

I. Phần Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 Câu 2 câu 3 Câu 4 Câu hỏi 5
1 GIẢN DỊ 1 1

II. Phần viết luận

Câu hỏi 6: Học trò tự đặt tính rồi tính

26 + 1 = 27 17 – 5 = 12
45 + 12 = 57 98 – 57 = 41

Câu 7:

Đội hình: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

Câu 8

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

Trả lời: Bạn có tổng cộng 49 quả táo.

Câu 10: Hình bên dưới có 4 hình tam giác.

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

Thông tin thêm

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

TOP 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận 3 chừng độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 5 2021 – 2022 theo Thông tư 27.

Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27, còn giúp các em nắm chắc các dạng bài tập, luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Kế bên ấy, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em tải free 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Đề nghị cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thiên nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.
năng lực khắc phục vấn đề

So sánh, bố trí được quy trình các số trong khuôn khổ 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực khắc phục vấn đề.
Năng lực mẫu hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong khuôn khổ 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề
Năng lực mẫu hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Áp dụng được phép tính cộng, trừ vào cảnh huống thực tế.

Số câu

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo không giống nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, áp dụng trong khắc phục các cảnh huống thực tiễn.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận mặt lúc đầu về thời kì.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

TRƯỜNG ……………………………………Họ và tên : …………………………………..Lớp 1………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM 2021 – 2022MÔN TOÁN 1Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng:

Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. con hươu cao cổ

C. cả 2 con bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài mấy xăng-ti-mét? (1 điểm)

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Chiếc đồng hồ nào dưới đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

A. Đồng hồ A

B. Đồng hồ B

C. Đồng hồ C

D. Đồng hồ D

Câu 4: Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong. (1 điểm)

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Câu 5: Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây. (1 điểm)

Bữa nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày bao lăm?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Câu 6: Điền kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)

62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Em hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 8: Tính (1 điểm)

a) 56 + 33 – 25 = ………

b) 86 – 24 + 14 = ………

Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp em 83 cây huê hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây huê hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao lăm cây huê hồng chưa nở hoa? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

I. Phần Trắc nghiệm: 6 điểm

Học trò khoanh đúng vào đáp án mỗi câu được 1 điểm:

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Đáp án

B

C

B

A

B

B

II. Phần tự luận: 4 điểm

Câu 7 (M2, 1đ): Học trò điền đúng mỗi số trong 1 ô được 0,5 điểm

Câu 8 (M2, 1đ): Tính đúng mỗi câu được 0,5đ:

a) 56 + 33 – 25 = 64

b) 86 – 24 + 14 = 76

Câu 9 (M3, 1đ): Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi câu được 0,5đ):

Câu 10 (M3): Lớp em 83 cây huê hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây huê hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao lăm cây huê hồng chưa nở hoa? (1 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “6 mươi tư” được viết là:

A. 64
B. 46
C. 60
D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số mập nhất là số:

A. 48
B. 19
C. 92
D. 59

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 5 giờ
C. 4 giờ
D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ 2 là ngày 12 thì thứ 5 tuần ấy là:

A. Ngày 15
B. Ngày 16
C. Ngày 17
D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1
17 – 5
45 + 12
98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp đặt các số 74, 14, 83, 25 theo quy trình từ nhỏ tới mập.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính phù hợp và giải đáp câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi 2 bạn có tất cả bao lăm quả táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
D
A
A

II. Phần tự luận

Câu 6: Học trò tự đặt phép tính rồi tính

26 + 1 = 27
17 – 5 = 12
45 + 12 = 57
98 – 57 = 41

Câu 7:

Sắp đặt: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả táo.

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #5 #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

TOP 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận 3 chừng độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 5 2021 – 2022 theo Thông tư 27.

Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27, còn giúp các em nắm chắc các dạng bài tập, luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Kế bên ấy, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em tải free 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Đề nghị cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thiên nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.
năng lực khắc phục vấn đề

So sánh, bố trí được quy trình các số trong khuôn khổ 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực khắc phục vấn đề.
Năng lực mẫu hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong khuôn khổ 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề
Năng lực mẫu hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Áp dụng được phép tính cộng, trừ vào cảnh huống thực tế.

Số câu

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo không giống nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, áp dụng trong khắc phục các cảnh huống thực tiễn.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận mặt lúc đầu về thời kì.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

TRƯỜNG ……………………………………Họ và tên : …………………………………..Lớp 1………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM 2021 – 2022MÔN TOÁN 1Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng:

Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. con hươu cao cổ

C. cả 2 con bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài mấy xăng-ti-mét? (1 điểm)

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Chiếc đồng hồ nào dưới đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

A. Đồng hồ A

B. Đồng hồ B

C. Đồng hồ C

D. Đồng hồ D

Câu 4: Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong. (1 điểm)

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Câu 5: Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây. (1 điểm)

Bữa nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày bao lăm?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Câu 6: Điền kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)

62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Em hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 8: Tính (1 điểm)

a) 56 + 33 – 25 = ………

b) 86 – 24 + 14 = ………

Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp em 83 cây huê hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây huê hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao lăm cây huê hồng chưa nở hoa? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

I. Phần Trắc nghiệm: 6 điểm

Học trò khoanh đúng vào đáp án mỗi câu được 1 điểm:

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Đáp án

B

C

B

A

B

B

II. Phần tự luận: 4 điểm

Câu 7 (M2, 1đ): Học trò điền đúng mỗi số trong 1 ô được 0,5 điểm

Câu 8 (M2, 1đ): Tính đúng mỗi câu được 0,5đ:

a) 56 + 33 – 25 = 64

b) 86 – 24 + 14 = 76

Câu 9 (M3, 1đ): Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi câu được 0,5đ):

Câu 10 (M3): Lớp em 83 cây huê hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây huê hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao lăm cây huê hồng chưa nở hoa? (1 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “6 mươi tư” được viết là:

A. 64
B. 46
C. 60
D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số mập nhất là số:

A. 48
B. 19
C. 92
D. 59

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 5 giờ
C. 4 giờ
D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ 2 là ngày 12 thì thứ 5 tuần ấy là:

A. Ngày 15
B. Ngày 16
C. Ngày 17
D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1
17 – 5
45 + 12
98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp đặt các số 74, 14, 83, 25 theo quy trình từ nhỏ tới mập.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính phù hợp và giải đáp câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi 2 bạn có tất cả bao lăm quả táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
D
A
A

II. Phần tự luận

Câu 6: Học trò tự đặt phép tính rồi tính

26 + 1 = 27
17 – 5 = 12
45 + 12 = 57
98 – 57 = 41

Câu 7:

Sắp đặt: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả táo.

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #5 #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

TOP 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận 3 chừng độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 5 2021 – 2022 theo Thông tư 27.

Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27, còn giúp các em nắm chắc các dạng bài tập, luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Kế bên ấy, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em tải free 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Đề nghị cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thiên nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.
năng lực khắc phục vấn đề

So sánh, bố trí được quy trình các số trong khuôn khổ 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực khắc phục vấn đề.
Năng lực mẫu hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong khuôn khổ 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề
Năng lực mẫu hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Áp dụng được phép tính cộng, trừ vào cảnh huống thực tế.

Số câu

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo không giống nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, áp dụng trong khắc phục các cảnh huống thực tiễn.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực khắc phục vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận mặt lúc đầu về thời kì.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

TRƯỜNG ……………………………………Họ và tên : …………………………………..Lớp 1………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM 2021 – 2022MÔN TOÁN 1Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng:

Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. con hươu cao cổ

C. cả 2 con bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài mấy xăng-ti-mét? (1 điểm)

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Chiếc đồng hồ nào dưới đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

A. Đồng hồ A

B. Đồng hồ B

C. Đồng hồ C

D. Đồng hồ D

Câu 4: Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong. (1 điểm)

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Câu 5: Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây. (1 điểm)

Bữa nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày bao lăm?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Câu 6: Điền kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)

62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Em hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 8: Tính (1 điểm)

a) 56 + 33 – 25 = ………

b) 86 – 24 + 14 = ………

Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp em 83 cây huê hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây huê hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao lăm cây huê hồng chưa nở hoa? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022

I. Phần Trắc nghiệm: 6 điểm

Học trò khoanh đúng vào đáp án mỗi câu được 1 điểm:

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Đáp án

B

C

B

A

B

B

II. Phần tự luận: 4 điểm

Câu 7 (M2, 1đ): Học trò điền đúng mỗi số trong 1 ô được 0,5 điểm

Câu 8 (M2, 1đ): Tính đúng mỗi câu được 0,5đ:

a) 56 + 33 – 25 = 64

b) 86 – 24 + 14 = 76

Câu 9 (M3, 1đ): Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi câu được 0,5đ):

Câu 10 (M3): Lớp em 83 cây huê hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây huê hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao lăm cây huê hồng chưa nở hoa? (1 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối kiến thức – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “6 mươi tư” được viết là:

A. 64
B. 46
C. 60
D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số mập nhất là số:

A. 48
B. 19
C. 92
D. 59

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 5 giờ
C. 4 giờ
D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ 2 là ngày 12 thì thứ 5 tuần ấy là:

A. Ngày 15
B. Ngày 16
C. Ngày 17
D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1
17 – 5
45 + 12
98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp đặt các số 74, 14, 83, 25 theo quy trình từ nhỏ tới mập.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính phù hợp và giải đáp câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi 2 bạn có tất cả bao lăm quả táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
D
A
A

II. Phần tự luận

Câu 6: Học trò tự đặt phép tính rồi tính

26 + 1 = 27
17 – 5 = 12
45 + 12 = 57
98 – 57 = 41

Câu 7:

Sắp đặt: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả táo.

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #5 #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #5 #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button