Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Sinh học 9 5 học 2021 – 2022 Gồm 3 đề rà soát chất lượng học kì 1 có đáp án cụ thể và ma trận đề thi.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh được soạn với cấu trúc đề rất nhiều chủng loại, bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Hi vọng đây là tài liệu có lợi cho các thầy cô tham khảo để làm đề thi. Kế bên đề thi học kì 2 lớp 9, các em có thể tham khảo thêm 1 số đề thi khác như: Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9, Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9. Như vậy dưới đây là cụ thể Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh. vào tháng 9/2021 – 2022, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học 9

NỘI DUNG TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC
BIẾT RÔI Ý TƯỞNG VẬN DỤNG
TN TL TN TL TN TL

1. Sinh vật và môi trường

(6 tiết)

– Khái niệm về môi trường, các dạng môi trường chính.

– Kể tên 1 số mối quan hệ cùng loài và khác loài.

– Kể tên 1 số nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái của 1 số yếu tố sinh thái.

5 câu = 2,5đ

= 25%

2 câu = 0,5đ

20%

1 câu = 1,5đ

60%

2 câu = 0,5đ

20%

2. Hệ sinh thái

(6 tiết)

Khái niệm web thực phẩm.

– Đọc được lược đồ chuỗi thức ăn và xây dựng chuỗi thức ăn, lưới thức ăn dễ dãi.

2 câu = 2,5đ

25%

1 câu = 0,5đ

20%

1 câu = 2,0đ

80%

3. Con người, dân số và môi trường

(5 tiết)

Khái niệm ô nhiễm môi trường.

Các tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường.

2 câu = 2,0đ

= 20%

1 câu = 0,75đ

37,5%

1 câu = 1,25đ

62,5%

4. Bảo vệ môi trường:

(6 tiết)

– Nêu các dạng khoáng sản chính;

– Phương thức sử dụng khoáng sản tự nhiên: đất, nước, rừng.

– Hiểu được việc sử dụng cân đối các nguồn khoáng sản tự nhiên; nội dung nhất mực của luật pháp về bảo vệ môi trường.

8 câu = 3,0đ

= 30%

3 câu = 1,0đ

33,3%

4 câu = 1,0đ

33,3%

1 câu = 1,0đ

33,3%

17 câu = 10 đồng 100%

5 câu = 1,5đ

15%

3 câu = 2,75đ

27,5%

6 câu = 1,5đ

15%

2 câu = 2,25đ

22,5%

1 câu = 2,0đ

20%

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9

Câu 1: (2,0đ) Khoanh tròn vào chữ cái của câu giải đáp đúng nhất dưới đây:

1. Trong mối quan hệ giữa các loài cùng loài, mối quan hệ nào sau đây là thuận tiện cho cả 2 loại sinh vật?

A. Cộng sinh;

B. Số đông;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh và bán kí sinh.

2. Nhóm sinh vật nào có bản lĩnh chống chịu cao với sự chỉnh sửa của nhiệt độ môi trường?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt;

B. Nhóm sinh vật thu nhiệt;

C. Cả nhóm hằng số và nhóm biến thiên;

D. Không có nhóm nào cả.

3. Trong quan hệ cùng loài, quan hệ nào sau đây là quan hệ hữu ích cho 1 bên khi mà bên kia ko hữu ích cũng như ko hữu ích?

A. Cộng sinh;

B. Số đông;

C. Cạnh tranh;

D. Ký sinh.

4. Ánh sáng có tác động trực tiếp tới những hoạt động sinh lí nào của cây xanh?

A. Thở;

B. Sự bay hơi;

C. Quang hợp;

D. Cả A, B và C.

5. Ao, hồ, sông, suối là:

A. Hệ sinh thái nước ngọt;

B. Hệ sinh thái nước đọng;

C. Hệ thống sinh vật học nước chảy;

D. Các hệ sinh thái ven biển.

6. Đạo luật Bảo vệ Môi trường ngăn cấm:

A. Tự tiện khai thác rừng;

B. Săn bắt động vật hoang dại;

C. Đổ chất thải nguy hại ra môi trường;

D. Cả A, B và C.

7. Nội dung nào sau đây thuộc Chương III của Luật Bảo vệ môi trường?

A. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường;

B. Khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

B. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

D. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết ô nhiễm môi trường.

8. Việc tiến hành đúng Luật Bảo vệ Môi trường có đóng góp gì ở nước ta ko?

A. Bảo vệ sức khoẻ con người;

B. Phát triển vững bền;

C. Bảo vệ không gian sống cho con người;

D. Cả A, B và C.

câu 2: (1,0đ) Chọn từ và câu thích thống nhất điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

1. Khoáng sản …………………………………………………………………………………………… là loại khoáng sản hết sạch sau 1 thời kì sử dụng.

2. Nguồn lực …………………………………………………. Là khoáng sản lúc được sử dụng cân đối sẽ có điều kiện tăng trưởng và hồi phục.

3. Nguồn lực ……………………………………………………. bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời,… Đây là những nguồn năng lượng sạch, lúc sử dụng ……………………………………………………. môi trường.

II. BÀI VĂN

Câu 1: (1,5 điểm)

Không gian sống của sinh vật là gì? Các loại môi trường chính là gì?

Câu 2: (2,5 điểm)

Lưới thức ăn là gì? Tạo 4 chuỗi thức ăn không giống nhau từ các sinh vật sau: cỏ, dê, thỏ, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. Xây dựng 1 lưới thức ăn dễ dãi từ các chuỗi thức ăn đấy?

Câu 3: (2,0 điểm)

Ô nhiễm môi trường là gì? Những nguyên cớ chính gây ô nhiễm môi trường là gì?

Câu 4: (1,0 điểm)

Vì sao phải sử dụng có lí khoáng sản rừng?

Đáp án Đề thi học kì 2 Sinh học 9

I. CHIA SẺ BÀI KIỂM TRA MỤC TIÊU(3.0 ĐIỂM)

Câu hỏi 1(2,0 điểm) Mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm:

Kết án

Trước hết

2

3

4

5

6

7

số 8

Trả lời

1

TẨY

TẨY

1

GIẢN DỊ

1

GIẢN DỊ

Câu 2(1,0 điểm) Điền đúng mỗi chỗ trống 0,25đ.

Các điều khoản được nhập như sau:

  1. ko đầu thai
  2. sự tái hiện
  3. năng lượng vĩnh cửuko ô nhiễm

II. PHẦN THẢO LUẬN: (7,0 ĐIỂM)

Kết án

Câu giải đáp – chỉ dẫn bình chọn

Chỉ

Câu hỏi 1

(1,5đ)

– Không gian sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm mọi thứ xung quanh sinh vật.

0,5

Có 4 loại môi trường chính:

+ Môi trường nước.

0,25

Môi trường trong đất.

0,25

+ Môi trường trên mặt đất – ko khí.

0,25

+ Môi trường thọ vật.

0,25

Câu 2

(2,5đ)

Lưới thức ăn là chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích.

0,5

Lược đồ chuỗi thực phẩm:

Vi sinh vật hổ dê cỏ

0,25

Vi sinh vật cáo thỏ cỏ

0,25

Vi sinh vật cỏ thỏ hổ

0,25

Vi sinh vật cỏ Fox

0,25

các web đồ ăn:

1,0

câu 3

(2,0đ)

– Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường thiên nhiên bị bẩn, các thuộc tính vật lý, hóa học, sinh vật học của môi trường bị chỉnh sửa gây nguy hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

0,75

Các tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường.

+ Khí thải từ công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc hại.

0,25

+ Chất phóng xạ.

0,25

+ Chất thải lỏng và rắn.

0,25

Sinh vật gây bệnh.

0,25

Câu 4

(1,0đ)

Khoáng sản rừng cần được sử dụng cân đối vì:

Rừng là nguồn phân phối nhiều lâm thổ sản quý như gỗ, thuốc chữa bệnh, v.v.

0,25

Rừng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, chống lũ lụt và xói mòn đất …

0,25

Rừng giúp bảo vệ nguồn gen sinh vật và duy trì thăng bằng sinh thái.

0,25

Diện tích rừng bị khai thác nhiều và càng ngày càng thu hẹp…

0,25

Nhận xét

Ở câu 2 (phần tự luận), các em viết được lược đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn khác với các đáp án trên nhưng có lí thì vẫn đạt điểm tối đa.

Tải file tài liệu để xem thêm các đề thi Học kì 2 lớp 9

Thông tin thêm

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 5 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Sinh học 9 5 2021 – 2022 gồm 3 đề rà soát chất lượng học kì có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề rà soát học kì 2 Sinh 9 được biên soạn với cấu trúc đề rất nhiều chủng loại, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu có lợi cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ngoài đề rà soát học kì 2 Sinh 9, các bạn tham khảo thêm 1 số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 9, đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 3 đề thi học kì 2 Sinh 9 5 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 Sinh học 9

NỘI DUNG
MỨC ĐỘ KIẾN THỨC

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Sinh vật và môi trường
(6 tiết)

– Khái niệm môi trường, các loại môi trường cốt yếu.
– Nêu được được 1 số mối quan hệ cùng loài và khác loài.

– Nêu được 1 số nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái của 1 số yếu tố sinh thái.

5 câu=2,5 đ
=25%

2 câu = 0,5đ
20%

1 câu = 1,5đ
60%

2 câu = 0,5đ
20%

2. Hệ sinh thái
(6 tiết)

– Khái niệm lưới thức ăn.

– Đọc được lược đồ 1 chuỗi thức ăn và xây dựng được chuỗi thức ăn, lưới thức ăn dễ dãi.

2 câu=2,5 đ
25%

1 câu = 0,5đ
20%

1 câu = 2,0đ
80%

3. Con người, dân số và môi trường
(5 tiết)

Khái niệm ô nhiễm môi trường.

– Các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường.

2 câu = 2,0 đ
=20%

1 câu = 0,75 đ
37,5%

1 câu = 1,25đ
62,5%

4. Bảo vệ môi trường
(6 tiết)

– Nêu được các dạng khoáng sản cốt yếu;

– Các phương thức sử dụng các loại khoáng sản tự nhiên: đất, nước, rừng.
– Hiểu được tại sao sử dụng có lí khoáng sản tự nhiên; 1 số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường.

8 câu= 3,0 đ
=30%

3 câu = 1,0 đ
33,3%

4 câu = 1,0đ
33,3%

1 câu = 1,0đ
33,3%

17 câu = 10đ 100%

5 câu = 1,5đ
15%

3 câu = 2,75đ
27,5%

6 câu = 1,5đ
15%

2 câu = 2,25đ
22,5%

1 câu = 2,0đ
20%

Đề thi học kì 2 Sinh học 9

Câu 1: (2,0đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu những câu giải đáp đúng nhất sau đây:

1. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào sau đây hữu ích cho cả 2 loài sinh vật ?

A. Cộng sinh;

B. Hội sinh;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh và nửa kí sinh.

2. Nhóm sinh vật nào có bản lĩnh chịu đựng cao đối với sự chỉnh sửa nhiệt độ của môi trường?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt;

B. Nhóm sinh vật hằng nhiệt;

C. Cả 2 nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt;

D. Không có nhóm nào cả.

3. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào sau đây 1 bên hữu ích còn bên kia ko hữu ích cũng ko bị hại ?

A. Cộng sinh;

B. Hội sinh;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh.

4. Ánh sáng có công dụng trực tiếp tới hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?

A. Hô hấp;

B. Thoát hơi nước;

C. Quang hợp;

D. Cả A, B, và C.

5. Ao, hồ, sông, suối là:

A. Các hệ sinh thái nước ngọt;

B. Các hệ sinh thái nước đứng;

C. Các hệ sinh thía nước chảy;

D. Các hệ sinh thái ven bờ.

6. Luật bảo vệ môi trường ngăn cấm:

A. Khai thác rừng lộn xộn;

B. Săn bắt động vật hoang dại;

C. Đổ chất thải độc hại ra môi trường;

D. Cả A, B và C.

7. Chương III của Luật Bảo vệ môi có nội dung nào sau đây?

A. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường;

B. Khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

B. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

D. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết ô nhiễm môi trường.

8. Việc tiến hành tốt Luật Bảo vệ môi trường ở nước ta là góp phần?

A. Bảo vệ sức khỏe con người;

B. Phát triển vững bền;

C. Bảo vệ không gian sống cho con người;

D. Cả A, B và C.

Câu 2: (1,0đ) Chọn từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

1. Khoáng sản ……………………………………………………………… là dạng khoáng sản sau 1 thời kì sử dụng sẽ bị hết sạch.

2. Khoáng sản …………………………………………………………………. là dạng khoáng sản lúc sử dụng có lí sẽ có điều kiện tăng trưởng hồi phục.

3. Khoáng sản …………………………………………………………………. gồm năng lược gió, năng lượng mặt trời,… Đấy là những nguồn năng lượng sạch, lúc sử dụng …………………………………………………………………. môi trường.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (1,5 điểm)

Không gian sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường cốt yếu nào?

Câu 2: (2,5 điểm)

Lưới thức ăn là gì ? Hãy lập 4 chuỗi thức ăn không giống nhau từ các loài sinh vật sau: cỏ, dê, thỏ, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. Từ các chuỗi thức ăn đấy hãy xây dựng thành 1 lưới thức ăn dễ dãi ?

Câu 3: (2,0 điểm)

Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường ?

Câu 4: (1,0 điểm)

Tại sao phải sử dụng có lí khoáng sản rừng ?

Đáp án đề thi học kì 2 Sinh học 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 ĐIỂM)

Câu 1: (2,0 điểm) Mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

B

C

A

D

A

D

Câu 2: (1,0 điểm) Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25đ.

Các cụm từ cần điền tuần tự như sau:

… ko tái sinh…
… tái sinh…
… năng lượng vĩnh cửu… … ko gây ô nhiễm…..

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Câu

Đáp án – chỉ dẫn chấm

Điểm

Câu 1
(1,5đ)

– Không gian sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật.

0,5

– Có 4 loại môi trường cốt yếu:

+ Môi trường nước.

0,25

+ Môi trường trong đất.

0,25

+ Môi trường trên mặt đất – ko khí.

0,25

+ Môi trường thọ vật.

0,25

Câu 2
(2,5đ)

– Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có ch nhiều mắt xích.

0,5

– Lược đồ chuỗi thức ăn:

Cỏ Dê Hổ Vi sinh vật

0,25

Cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật

0,25

Cỏ Thỏ Hổ Vi sinh vật

0,25

Cỏ Gà Cáo Vi sinh vật

0,25

– Lưới thức ăn:

1,0

Câu 3
(2,0đ)

– Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường thiên nhiên bị bẩn, các thuộc tính vật lí, hóa học, sinh vật học của môi trường bị chỉnh sửa, gây tác hại đến đời sống của con người và các sinh vật khác.

0,75

– Các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường.

+ Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học.

0,25

+ Các chất phóng xạ.

0,25

+ Các chất thải lỏng và rắn.

0,25

+ Các sinh vật gây bệnh.

0,25

Câu 4
(1,0đ)

Phcửa ải sử dụng có lí khoáng sản rừng vì:

– Rừng là nguồn phân phối nhiều loại lâm thổ sản quý như gỗ, thuốc chữa bệnh…

0,25

– Rừng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, chặn đứng lũ lụt và xói mòn đất…

0,25

– Rừng giúp bảo vệ các nguồn gen sinh vật, giữ thăng bằng sinh thái.

0,25

– Diện tích rừng đang bị khai thác mạnh và càng ngày càng bị thu hẹp…

0,25

Ghi chú:

Ở câu 2 (phần tự luận), học trò có thể viết lược đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn khác với đáp án trên, mà có lí thì vẫn được điểm tối đa.

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Sinh 9

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5

Đề thi học kì 2 Sinh học 9 5 2021 – 2022 gồm 3 đề rà soát chất lượng học kì có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề rà soát học kì 2 Sinh 9 được biên soạn với cấu trúc đề rất nhiều chủng loại, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu có lợi cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ngoài đề rà soát học kì 2 Sinh 9, các bạn tham khảo thêm 1 số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 9, đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 3 đề thi học kì 2 Sinh 9 5 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 Sinh học 9

NỘI DUNG
MỨC ĐỘ KIẾN THỨC

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Sinh vật và môi trường
(6 tiết)

– Khái niệm môi trường, các loại môi trường cốt yếu.
– Nêu được được 1 số mối quan hệ cùng loài và khác loài.

– Nêu được 1 số nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái của 1 số yếu tố sinh thái.

5 câu=2,5 đ
=25%

2 câu = 0,5đ
20%

1 câu = 1,5đ
60%

2 câu = 0,5đ
20%

2. Hệ sinh thái
(6 tiết)

– Khái niệm lưới thức ăn.

– Đọc được lược đồ 1 chuỗi thức ăn và xây dựng được chuỗi thức ăn, lưới thức ăn dễ dãi.

2 câu=2,5 đ
25%

1 câu = 0,5đ
20%

1 câu = 2,0đ
80%

3. Con người, dân số và môi trường
(5 tiết)

Khái niệm ô nhiễm môi trường.

– Các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường.

2 câu = 2,0 đ
=20%

1 câu = 0,75 đ
37,5%

1 câu = 1,25đ
62,5%

4. Bảo vệ môi trường
(6 tiết)

– Nêu được các dạng khoáng sản cốt yếu;

– Các phương thức sử dụng các loại khoáng sản tự nhiên: đất, nước, rừng.
– Hiểu được tại sao sử dụng có lí khoáng sản tự nhiên; 1 số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường.

8 câu= 3,0 đ
=30%

3 câu = 1,0 đ
33,3%

4 câu = 1,0đ
33,3%

1 câu = 1,0đ
33,3%

17 câu = 10đ 100%

5 câu = 1,5đ
15%

3 câu = 2,75đ
27,5%

6 câu = 1,5đ
15%

2 câu = 2,25đ
22,5%

1 câu = 2,0đ
20%

Đề thi học kì 2 Sinh học 9

Câu 1: (2,0đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu những câu giải đáp đúng nhất sau đây:

1. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào sau đây hữu ích cho cả 2 loài sinh vật ?

A. Cộng sinh;

B. Hội sinh;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh và nửa kí sinh.

2. Nhóm sinh vật nào có bản lĩnh chịu đựng cao đối với sự chỉnh sửa nhiệt độ của môi trường?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt;

B. Nhóm sinh vật hằng nhiệt;

C. Cả 2 nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt;

D. Không có nhóm nào cả.

3. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào sau đây 1 bên hữu ích còn bên kia ko hữu ích cũng ko bị hại ?

A. Cộng sinh;

B. Hội sinh;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh.

4. Ánh sáng có công dụng trực tiếp tới hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?

A. Hô hấp;

B. Thoát hơi nước;

C. Quang hợp;

D. Cả A, B, và C.

5. Ao, hồ, sông, suối là:

A. Các hệ sinh thái nước ngọt;

B. Các hệ sinh thái nước đứng;

C. Các hệ sinh thía nước chảy;

D. Các hệ sinh thái ven bờ.

6. Luật bảo vệ môi trường ngăn cấm:

A. Khai thác rừng lộn xộn;

B. Săn bắt động vật hoang dại;

C. Đổ chất thải độc hại ra môi trường;

D. Cả A, B và C.

7. Chương III của Luật Bảo vệ môi có nội dung nào sau đây?

A. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường;

B. Khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

B. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

D. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết ô nhiễm môi trường.

8. Việc tiến hành tốt Luật Bảo vệ môi trường ở nước ta là góp phần?

A. Bảo vệ sức khỏe con người;

B. Phát triển vững bền;

C. Bảo vệ không gian sống cho con người;

D. Cả A, B và C.

Câu 2: (1,0đ) Chọn từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

1. Khoáng sản ……………………………………………………………… là dạng khoáng sản sau 1 thời kì sử dụng sẽ bị hết sạch.

2. Khoáng sản …………………………………………………………………. là dạng khoáng sản lúc sử dụng có lí sẽ có điều kiện tăng trưởng hồi phục.

3. Khoáng sản …………………………………………………………………. gồm năng lược gió, năng lượng mặt trời,… Đấy là những nguồn năng lượng sạch, lúc sử dụng …………………………………………………………………. môi trường.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (1,5 điểm)

Không gian sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường cốt yếu nào?

Câu 2: (2,5 điểm)

Lưới thức ăn là gì ? Hãy lập 4 chuỗi thức ăn không giống nhau từ các loài sinh vật sau: cỏ, dê, thỏ, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. Từ các chuỗi thức ăn đấy hãy xây dựng thành 1 lưới thức ăn dễ dãi ?

Câu 3: (2,0 điểm)

Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường ?

Câu 4: (1,0 điểm)

Tại sao phải sử dụng có lí khoáng sản rừng ?

Đáp án đề thi học kì 2 Sinh học 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 ĐIỂM)

Câu 1: (2,0 điểm) Mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

B

C

A

D

A

D

Câu 2: (1,0 điểm) Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25đ.

Các cụm từ cần điền tuần tự như sau:

… ko tái sinh…
… tái sinh…
… năng lượng vĩnh cửu… … ko gây ô nhiễm…..

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Câu

Đáp án – chỉ dẫn chấm

Điểm

Câu 1
(1,5đ)

– Không gian sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật.

0,5

– Có 4 loại môi trường cốt yếu:

+ Môi trường nước.

0,25

+ Môi trường trong đất.

0,25

+ Môi trường trên mặt đất – ko khí.

0,25

+ Môi trường thọ vật.

0,25

Câu 2
(2,5đ)

– Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có ch nhiều mắt xích.

0,5

– Lược đồ chuỗi thức ăn:

Cỏ Dê Hổ Vi sinh vật

0,25

Cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật

0,25

Cỏ Thỏ Hổ Vi sinh vật

0,25

Cỏ Gà Cáo Vi sinh vật

0,25

– Lưới thức ăn:

1,0

Câu 3
(2,0đ)

– Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường thiên nhiên bị bẩn, các thuộc tính vật lí, hóa học, sinh vật học của môi trường bị chỉnh sửa, gây tác hại đến đời sống của con người và các sinh vật khác.

0,75

– Các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường.

+ Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học.

0,25

+ Các chất phóng xạ.

0,25

+ Các chất thải lỏng và rắn.

0,25

+ Các sinh vật gây bệnh.

0,25

Câu 4
(1,0đ)

Phcửa ải sử dụng có lí khoáng sản rừng vì:

– Rừng là nguồn phân phối nhiều loại lâm thổ sản quý như gỗ, thuốc chữa bệnh…

0,25

– Rừng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, chặn đứng lũ lụt và xói mòn đất…

0,25

– Rừng giúp bảo vệ các nguồn gen sinh vật, giữ thăng bằng sinh thái.

0,25

– Diện tích rừng đang bị khai thác mạnh và càng ngày càng bị thu hẹp…

0,25

Ghi chú:

Ở câu 2 (phần tự luận), học trò có thể viết lược đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn khác với đáp án trên, mà có lí thì vẫn được điểm tối đa.

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Sinh 9

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5

Đề thi học kì 2 Sinh học 9 5 2021 – 2022 gồm 3 đề rà soát chất lượng học kì có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề rà soát học kì 2 Sinh 9 được biên soạn với cấu trúc đề rất nhiều chủng loại, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu có lợi cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ngoài đề rà soát học kì 2 Sinh 9, các bạn tham khảo thêm 1 số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 9, đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 3 đề thi học kì 2 Sinh 9 5 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 Sinh học 9

NỘI DUNG
MỨC ĐỘ KIẾN THỨC

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Sinh vật và môi trường
(6 tiết)

– Khái niệm môi trường, các loại môi trường cốt yếu.
– Nêu được được 1 số mối quan hệ cùng loài và khác loài.

– Nêu được 1 số nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái của 1 số yếu tố sinh thái.

5 câu=2,5 đ
=25%

2 câu = 0,5đ
20%

1 câu = 1,5đ
60%

2 câu = 0,5đ
20%

2. Hệ sinh thái
(6 tiết)

– Khái niệm lưới thức ăn.

– Đọc được lược đồ 1 chuỗi thức ăn và xây dựng được chuỗi thức ăn, lưới thức ăn dễ dãi.

2 câu=2,5 đ
25%

1 câu = 0,5đ
20%

1 câu = 2,0đ
80%

3. Con người, dân số và môi trường
(5 tiết)

Khái niệm ô nhiễm môi trường.

– Các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường.

2 câu = 2,0 đ
=20%

1 câu = 0,75 đ
37,5%

1 câu = 1,25đ
62,5%

4. Bảo vệ môi trường
(6 tiết)

– Nêu được các dạng khoáng sản cốt yếu;

– Các phương thức sử dụng các loại khoáng sản tự nhiên: đất, nước, rừng.
– Hiểu được tại sao sử dụng có lí khoáng sản tự nhiên; 1 số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường.

8 câu= 3,0 đ
=30%

3 câu = 1,0 đ
33,3%

4 câu = 1,0đ
33,3%

1 câu = 1,0đ
33,3%

17 câu = 10đ 100%

5 câu = 1,5đ
15%

3 câu = 2,75đ
27,5%

6 câu = 1,5đ
15%

2 câu = 2,25đ
22,5%

1 câu = 2,0đ
20%

Đề thi học kì 2 Sinh học 9

Câu 1: (2,0đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu những câu giải đáp đúng nhất sau đây:

1. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào sau đây hữu ích cho cả 2 loài sinh vật ?

A. Cộng sinh;

B. Hội sinh;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh và nửa kí sinh.

2. Nhóm sinh vật nào có bản lĩnh chịu đựng cao đối với sự chỉnh sửa nhiệt độ của môi trường?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt;

B. Nhóm sinh vật hằng nhiệt;

C. Cả 2 nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt;

D. Không có nhóm nào cả.

3. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào sau đây 1 bên hữu ích còn bên kia ko hữu ích cũng ko bị hại ?

A. Cộng sinh;

B. Hội sinh;

C. Cạnh tranh;

D. Kí sinh.

4. Ánh sáng có công dụng trực tiếp tới hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?

A. Hô hấp;

B. Thoát hơi nước;

C. Quang hợp;

D. Cả A, B, và C.

5. Ao, hồ, sông, suối là:

A. Các hệ sinh thái nước ngọt;

B. Các hệ sinh thái nước đứng;

C. Các hệ sinh thía nước chảy;

D. Các hệ sinh thái ven bờ.

6. Luật bảo vệ môi trường ngăn cấm:

A. Khai thác rừng lộn xộn;

B. Săn bắt động vật hoang dại;

C. Đổ chất thải độc hại ra môi trường;

D. Cả A, B và C.

7. Chương III của Luật Bảo vệ môi có nội dung nào sau đây?

A. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường;

B. Khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

B. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết sự cố môi trường;

D. Khắc phục suy thoái môi trường, giải quyết ô nhiễm môi trường.

8. Việc tiến hành tốt Luật Bảo vệ môi trường ở nước ta là góp phần?

A. Bảo vệ sức khỏe con người;

B. Phát triển vững bền;

C. Bảo vệ không gian sống cho con người;

D. Cả A, B và C.

Câu 2: (1,0đ) Chọn từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

1. Khoáng sản ……………………………………………………………… là dạng khoáng sản sau 1 thời kì sử dụng sẽ bị hết sạch.

2. Khoáng sản …………………………………………………………………. là dạng khoáng sản lúc sử dụng có lí sẽ có điều kiện tăng trưởng hồi phục.

3. Khoáng sản …………………………………………………………………. gồm năng lược gió, năng lượng mặt trời,… Đấy là những nguồn năng lượng sạch, lúc sử dụng …………………………………………………………………. môi trường.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (1,5 điểm)

Không gian sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường cốt yếu nào?

Câu 2: (2,5 điểm)

Lưới thức ăn là gì ? Hãy lập 4 chuỗi thức ăn không giống nhau từ các loài sinh vật sau: cỏ, dê, thỏ, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. Từ các chuỗi thức ăn đấy hãy xây dựng thành 1 lưới thức ăn dễ dãi ?

Câu 3: (2,0 điểm)

Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường ?

Câu 4: (1,0 điểm)

Tại sao phải sử dụng có lí khoáng sản rừng ?

Đáp án đề thi học kì 2 Sinh học 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 ĐIỂM)

Câu 1: (2,0 điểm) Mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

B

C

A

D

A

D

Câu 2: (1,0 điểm) Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25đ.

Các cụm từ cần điền tuần tự như sau:

… ko tái sinh…
… tái sinh…
… năng lượng vĩnh cửu… … ko gây ô nhiễm…..

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Câu

Đáp án – chỉ dẫn chấm

Điểm

Câu 1
(1,5đ)

– Không gian sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật.

0,5

– Có 4 loại môi trường cốt yếu:

+ Môi trường nước.

0,25

+ Môi trường trong đất.

0,25

+ Môi trường trên mặt đất – ko khí.

0,25

+ Môi trường thọ vật.

0,25

Câu 2
(2,5đ)

– Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có ch nhiều mắt xích.

0,5

– Lược đồ chuỗi thức ăn:

Cỏ Dê Hổ Vi sinh vật

0,25

Cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật

0,25

Cỏ Thỏ Hổ Vi sinh vật

0,25

Cỏ Gà Cáo Vi sinh vật

0,25

– Lưới thức ăn:

1,0

Câu 3
(2,0đ)

– Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường thiên nhiên bị bẩn, các thuộc tính vật lí, hóa học, sinh vật học của môi trường bị chỉnh sửa, gây tác hại đến đời sống của con người và các sinh vật khác.

0,75

– Các tác nhân cốt yếu gây ô nhiễm môi trường.

+ Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học.

0,25

+ Các chất phóng xạ.

0,25

+ Các chất thải lỏng và rắn.

0,25

+ Các sinh vật gây bệnh.

0,25

Câu 4
(1,0đ)

Phcửa ải sử dụng có lí khoáng sản rừng vì:

– Rừng là nguồn phân phối nhiều loại lâm thổ sản quý như gỗ, thuốc chữa bệnh…

0,25

– Rừng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, chặn đứng lũ lụt và xói mòn đất…

0,25

– Rừng giúp bảo vệ các nguồn gen sinh vật, giữ thăng bằng sinh thái.

0,25

– Diện tích rừng đang bị khai thác mạnh và càng ngày càng bị thu hẹp…

0,25

Ghi chú:

Ở câu 2 (phần tự luận), học trò có thể viết lược đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn khác với đáp án trên, mà có lí thì vẫn được điểm tối đa.

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Sinh 9

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5


#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button