Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

Tự bình chọn hạnh kiểm của học trò là biểu mẫu được sử dụng vào cuối mỗi học kỳ hoặc cuối 5 học để học trò tự bình chọn giai đoạn học tập và chấp hành nội quy của nhà trường.

Nội dung của phiếu tự bình chọn hạnh kiểm học trò cần bao gồm các thông tin căn bản như: Quốc hiệu, tên học trò, lớp, ưu thế, điểm yếu, những vi phạm của học trò trong 5. Đây là 1 trong những nguyên lý để thầy cô giáo xếp loại hạnh kiểm của học trò. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm dữ liệu về bình chọn hạnh kiểm của học trò. Thành ra, đây là 2 thí dụ về việc tự bình chọn hạnh kiểm của học trò, mời độc giả cùng tham khảo.

Tự Bình chọn Hành vi của Học trò – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

DANH SÁCH KIỂM TRA CÁ NHÂN

Học kỳ… (5 học 20… – 20…)

Tốt nhất: Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………

Học trò lớp ……………………. Trường học :…………………………………….…

Trong học kỳ I cách đây không lâu (5 học 20… – 20…) tôi gặp những thuận tiện và gian nan sau:

– Về lợi quyền: ………………………………………… ..

Hoạt động phong trào: …………………….

Học:…………………………………………………………………………………….

Các vấn đề khác:

– Nhược điểm: Trong học kì cách đây không lâu em đã mắc 1 số lỗi sau:

Lỗi vi phạm Thời gian
Xin phép vắng mặt, vui lòng quay lại
Vắng mặt bất hợp pháp
Không sẵn sàng bài
ko có bài tập về nhà
ko học
Điểm kém (<5)
Không có huy hiệu
ko có đồng phục
Phê bình bởi các quản trị viên
Mất TT
SDB bị phê bình
Loạn đả
Không tôn trọng thầy cô giáo

Các vi phạm khác

* Tự bình chọn hạnh kiểm: ………………………………………………….

* Quan điểm ​​tư nhân:…………………………………………………….

Đây là bản tự rà soát tư nhân của tôi. Kính mong cô giáo phê chuẩn, bình chọn hành vi của ………… đối với em.

Em hẹn sẽ quyết tâm tiến hành tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì đến.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…, tháng ngày 5…

Học trò

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu Tự bình chọn Hành vi của Học trò – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Tốt nhất: Hiệu trưởng…………..

Họ và tên:………………………………………………………………………….

Học trò lớp: ………… Trường: …………………….

Trong suốt học kỳ…. 5 học 2021-2022 cách đây không lâu tôi có những thuận tiện và gian nan sau:

+ Điểm mạnh:

Trong học kỳ cách đây không lâu, tôi đã đạt được những ích lợi sau:

Học:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào: …………………….

Các vấn đề khác: ………………………………………………………………

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc phải những sai trái sau:

– Nghỉ học: …… .lần.

– Vắng mặt bất hợp pháp: …… .lần.

– Đi học muộn: …… .lần.

– Nói bự trong giờ học: …… .lần.

– Gây rối, chia rẽ trong lớp: …… .lần.

– Thiếu tôn trọng cô giáo: …… ..lần.

Với những ưu và nhược điểm trên, tôi bình chọn hành vi của người ấy như sau:

+ Tự bình chọn hạnh kiểm: …………………………………………………….

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 số gợi ý về lớp học trong học kì đến, mong quý thầy cô xem xét.

+ Quan điểm ​​tư nhân:

Đây là nhận xét tư nhân của tôi. Em mong cô giáo nhận xét, bình chọn và phán xét hành vi của em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ quyết tâm hơn nữa để học tập tốt, làm theo nội quy, hiến dâng nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. Cảm ơn bạn!

………., tháng ngày 5……

Học trò
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin thêm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò (2 Mẫu) Bản kiểm điểm tư nhân học trò cuối kỳ, cuối 5

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối 5 học để học trò tự bình chọn lại giai đoạn đoàn luyện, tuân thủ tiến hành các quy định của nhà trường.

Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò cần thể hiện các thông tin căn bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học trò, lớp, những điểm tốt, nhược điểm, những vi phạm của học trò trong 5 học. Đây là 1 trong những căn cứ để thầy cô giáo xếp loại hạnh kiểm học trò. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng đón đọc.

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (5 học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….

Em tên là:…………………………………………………………………………………

Học trò lớp……………………. Trường :……………………………………….…

Trong học kì… (5 học 20… – 20…) cách đây không lâu, em đã có những điểm tốt cũng như thiếu sót sau:

– Về điểm tốt:……………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………

Học tập:…………………………………………………………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì 1 cách đây không lâu em đã vi phạm 1 số lỗi sau:

Lỗi vi phạm
Số lần
Vắng có phép, xin về

Vắng ko phép

Không sẵn sàng bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Loạn đả

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….

* Quan điểm tư nhân:…………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm về tư nhân của em. Rất mong GVCN phê chuẩn và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.

Em xin hẹn sẽ quyết tâm cố gắng để tiến hành tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì đến.

Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… 5…
Học trò
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:………………………………………………………………………….

Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. 5 học 2021-2022 cách đây không lâu, em đã có những điểm tốt và thiếu sót sau:

+ Điểm mạnh:

Trong học kỳ cách đây không lâu, em đã đạt được những điểm tốt như sau:

Học tập:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:………………………………………………….

Vấn đề khác:………………………………………………………………

+ Về thiếu sót:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học ko phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Trò chuyện ầm ĩ trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.

– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.

……………………………………………………………………………….

Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô phê chuẩn.

+ Quan điểm tư nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo phê chuẩn, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ quyết tâm, quyết tâm hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân tình cảm ơn!

………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #5

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối 5 học để học trò tự bình chọn lại giai đoạn đoàn luyện, tuân thủ tiến hành các quy định của nhà trường.

Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò cần thể hiện các thông tin căn bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học trò, lớp, những điểm tốt, nhược điểm, những vi phạm của học trò trong 5 học. Đây là 1 trong những căn cứ để thầy cô giáo xếp loại hạnh kiểm học trò. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng đón đọc.

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (5 học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….

Em tên là:…………………………………………………………………………………

Học trò lớp……………………. Trường :……………………………………….…

Trong học kì… (5 học 20… – 20…) cách đây không lâu, em đã có những điểm tốt cũng như thiếu sót sau:

– Về điểm tốt:……………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………

Học tập:…………………………………………………………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì 1 cách đây không lâu em đã vi phạm 1 số lỗi sau:

Lỗi vi phạm
Số lần
Vắng có phép, xin về

Vắng ko phép

Không sẵn sàng bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Loạn đả

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….

* Quan điểm tư nhân:…………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm về tư nhân của em. Rất mong GVCN phê chuẩn và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.

Em xin hẹn sẽ quyết tâm cố gắng để tiến hành tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì đến.

Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… 5…
Học trò
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:………………………………………………………………………….

Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. 5 học 2021-2022 cách đây không lâu, em đã có những điểm tốt và thiếu sót sau:

+ Điểm mạnh:

Trong học kỳ cách đây không lâu, em đã đạt được những điểm tốt như sau:

Học tập:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:………………………………………………….

Vấn đề khác:………………………………………………………………

+ Về thiếu sót:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học ko phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Trò chuyện ầm ĩ trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.

– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.

……………………………………………………………………………….

Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô phê chuẩn.

+ Quan điểm tư nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo phê chuẩn, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ quyết tâm, quyết tâm hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân tình cảm ơn!

………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #5

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối 5 học để học trò tự bình chọn lại giai đoạn đoàn luyện, tuân thủ tiến hành các quy định của nhà trường.

Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò cần thể hiện các thông tin căn bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học trò, lớp, những điểm tốt, nhược điểm, những vi phạm của học trò trong 5 học. Đây là 1 trong những căn cứ để thầy cô giáo xếp loại hạnh kiểm học trò. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng đón đọc.

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (5 học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….

Em tên là:…………………………………………………………………………………

Học trò lớp……………………. Trường :……………………………………….…

Trong học kì… (5 học 20… – 20…) cách đây không lâu, em đã có những điểm tốt cũng như thiếu sót sau:

– Về điểm tốt:……………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………

Học tập:…………………………………………………………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì 1 cách đây không lâu em đã vi phạm 1 số lỗi sau:

Lỗi vi phạm
Số lần
Vắng có phép, xin về

Vắng ko phép

Không sẵn sàng bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Loạn đả

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….

* Quan điểm tư nhân:…………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm về tư nhân của em. Rất mong GVCN phê chuẩn và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.

Em xin hẹn sẽ quyết tâm cố gắng để tiến hành tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì đến.

Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… 5…
Học trò
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:………………………………………………………………………….

Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. 5 học 2021-2022 cách đây không lâu, em đã có những điểm tốt và thiếu sót sau:

+ Điểm mạnh:

Trong học kỳ cách đây không lâu, em đã đạt được những điểm tốt như sau:

Học tập:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:………………………………………………….

Vấn đề khác:………………………………………………………………

+ Về thiếu sót:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học ko phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Trò chuyện ầm ĩ trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.

– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.

……………………………………………………………………………….

Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô phê chuẩn.

+ Quan điểm tư nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo phê chuẩn, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ quyết tâm, quyết tâm hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân tình cảm ơn!

………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #5


#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #5

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button