Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Mẫu bản kiểm điểm quá trình học tập

Tự bình chọn công đoạn học tập là vẻ ngoài do tư nhân học trò lập ra để tự nhận xét, bình chọn công đoạn học tập của mình trong 5 học gần đây.

Mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập được viết lúc học trò kết thúc 5 học để tự bình chọn hạnh kiểm và công đoạn học tập của mình qua 1 thời kì để có hướng tăng trưởng và rút kinh nghiệm. Thành ra dưới đây là 2 mẫu tự kiểm điểm học tập của học trò, mời các bạn tải về tại đây.

Tự bình chọn công đoạn học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
(Về công đoạn học tập)

Tốt nhất: Hiệu trưởng…………..

Họ và tên:…………………………………….

Học trò lớp: ………… Trường: …………………….

Trong suốt học kỳ…. 5 học 2021-2022 gần đây tôi có những thuận tiện và gian nan sau:

+ Điểm cộng:

Trong học kỳ gần đây, tôi đã đạt được những ích lợi sau:

Học:……………………………………………………………

Kỷ luật:…………………………………………………………….

Hoạt động phong trào: …………………….

Các vấn đề khác: ………………………………………………… ..

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc phải những sai trái sau:

– Nghỉ học: …… .lần.

– Vắng mặt bất hợp pháp: …… .lần.

– Đi học muộn: …… .lần.

– Nói phệ trong giờ học: …… .lần.

– Gây rối, chia rẽ trong lớp: …… .lần.

– Thiếu tôn trọng cô giáo: …… ..lần.

Với những ưu và nhược điểm trên, tôi bình chọn hành vi của người đấy như sau:

+ Tự bình chọn hạnh kiểm: ……………………

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 số gợi ý về lớp học trong học kì đến, mong quý thầy cô xem xét.

+ Quan điểm ​​tư nhân:

Đây là nhận xét tư nhân của tôi. Em mong cô giáo nhận xét, bình chọn và phán xét hành vi của em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ phấn đấu hơn nữa để học tập tốt, làm theo nội quy, góp sức nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. Cảm ơn bạn!

…………., tháng ngày 5……

Học trò
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bình chọn học tập chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ …………

TRUNG CẤP LLCT-HC K….

VIỆT NAM. ĐẢNG CỘNG SẢN

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾN TRÌNH HỌC

Tên của tôi: ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………..

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………

Sau hơn 1 5 học lớp Trung cấp LLCT-HC khóa ………… .. (Khóa: ………… ..– ………….) Khai giảng tại …… .. …………. †

Tôi xin bình chọn những ưu nhược điểm chi tiết như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

3. Về tiến hành nhiệm vụ học tập, tinh thần tổ chức kỷ luật.

Tôi xin tuyên bố rằng tôi đã bình chọn thật thà những điều đã nói ở trên.

………tháng ngày 5

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

người tự rà soát

Thông tin thêm

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập Mẫu bản kiểm điểm công đoạn học tập

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập là biểu mẫu được tư nhân học trò, sinh viên lập ra nhằm tự bình chọn, nhìn nhận lại công đoạn học tập của mình trong 5 học gần đây.

Mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập được viết lúc học trò, sinh viên kết thúc 5 học để tự kiểm điểm lại những hành vi, công đoạn học tập trong 1 khoảng thời kì nhất mực để có định hướng tăng trưởng và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Vậy dưới đây là 2 mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập của học trò và sinh viên, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN(Về công đoạn học tập)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:…………………………………….

Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. 5 học 2021-2022 gần đây, em đã có những ưu thế và thiếu sót sau:

+ Điểm cộng:

Trong học kỳ gần đây, em đã đạt được những ưu thế như sau:

Học tập:……………………………………………………………

Kỷ luật:…………………………………………………………….

Hoạt động phong trào:……………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………..

+ Về thiếu sót:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học ko phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Chuyện trò ồn ã trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.

– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.

………………………………………………………………

Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô coi xét.

+ Quan điểm tư nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo coi xét, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ phấn đấu, phấn đấu hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin tâm thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm công đoạn học tập chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ…………
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tôi tên: …………………………………………………………………………

Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………………………………………………..

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………

Qua hơn 1 5 tham dự học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khoá…………….(Khóa học: …………..–………….) mở tại ……..……………………………

Bản thân xin bình chọn những mặt ưu, thiếu sót chi tiết như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Về tiến hành nhiệm vụ học tập, tinh thần tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan đã kiểm điểm thật thà về nội dung nêu trên./.

 

………ngày……tháng…..5

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập #Mẫu #bản #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập là biểu mẫu được tư nhân học trò, sinh viên lập ra nhằm tự bình chọn, nhìn nhận lại công đoạn học tập của mình trong 5 học gần đây.

Mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập được viết lúc học trò, sinh viên kết thúc 5 học để tự kiểm điểm lại những hành vi, công đoạn học tập trong 1 khoảng thời kì nhất mực để có định hướng tăng trưởng và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Vậy dưới đây là 2 mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập của học trò và sinh viên, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN(Về công đoạn học tập)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:…………………………………….

Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. 5 học 2021-2022 gần đây, em đã có những ưu thế và thiếu sót sau:

+ Điểm cộng:

Trong học kỳ gần đây, em đã đạt được những ưu thế như sau:

Học tập:……………………………………………………………

Kỷ luật:…………………………………………………………….

Hoạt động phong trào:……………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………..

+ Về thiếu sót:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học ko phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Chuyện trò ồn ã trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.

– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.

………………………………………………………………

Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô coi xét.

+ Quan điểm tư nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo coi xét, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ phấn đấu, phấn đấu hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin tâm thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm công đoạn học tập chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ…………
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tôi tên: …………………………………………………………………………

Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………………………………………………..

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………

Qua hơn 1 5 tham dự học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khoá…………….(Khóa học: …………..–………….) mở tại ……..……………………………

Bản thân xin bình chọn những mặt ưu, thiếu sót chi tiết như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Về tiến hành nhiệm vụ học tập, tinh thần tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan đã kiểm điểm thật thà về nội dung nêu trên./.

 

………ngày……tháng…..5

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập #Mẫu #bản #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập là biểu mẫu được tư nhân học trò, sinh viên lập ra nhằm tự bình chọn, nhìn nhận lại công đoạn học tập của mình trong 5 học gần đây.

Mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập được viết lúc học trò, sinh viên kết thúc 5 học để tự kiểm điểm lại những hành vi, công đoạn học tập trong 1 khoảng thời kì nhất mực để có định hướng tăng trưởng và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Vậy dưới đây là 2 mẫu bản tự kiểm điểm công đoạn học tập của học trò và sinh viên, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.

Bản tự kiểm điểm công đoạn học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN(Về công đoạn học tập)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:…………………………………….

Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. 5 học 2021-2022 gần đây, em đã có những ưu thế và thiếu sót sau:

+ Điểm cộng:

Trong học kỳ gần đây, em đã đạt được những ưu thế như sau:

Học tập:……………………………………………………………

Kỷ luật:…………………………………………………………….

Hoạt động phong trào:……………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………..

+ Về thiếu sót:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học ko phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Chuyện trò ồn ã trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.

– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.

………………………………………………………………

Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………

Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô coi xét.

+ Quan điểm tư nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo coi xét, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ đến, em xin hẹn sẽ phấn đấu, phấn đấu hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin tâm thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm công đoạn học tập chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ…………
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tôi tên: …………………………………………………………………………

Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………………………………………………..

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………

Qua hơn 1 5 tham dự học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khoá…………….(Khóa học: …………..–………….) mở tại ……..……………………………

Bản thân xin bình chọn những mặt ưu, thiếu sót chi tiết như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Về tiến hành nhiệm vụ học tập, tinh thần tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan đã kiểm điểm thật thà về nội dung nêu trên./.

 

………ngày……tháng…..5

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập #Mẫu #bản #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập


#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập #Mẫu #bản #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button