Học TậpLớp 4

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 năm 2021 tổng hợp những dạng bài tập quan trọng trong chương trình học, giúp các em ôn luyện trong thời gian nghỉ hè, để củng cố kiến thức thật vững.

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 có cả các dạng bài tập môn Toán, Tiếng Việt. Bên cạnh đó, các em khối lớp khác có thể tham khảo thêm bài tập ôn hè lớp 1 lên 2, lớp 2 lên 3 và lớp 3 lên 4. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

1. Ôn tập về đọc, viết và so sánh số tự nhiên

Bài tập 1: Đọc các số sau: 1002001; 32645807

Bài tập 2: Viết các số gồm có:

5 triệu, 3 nghìn và 8 đơn vị.

7 tỉ, 2 chục triệu, 4 trăm và 5 chục.

Bài tập 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

76981; 71968; 78196; 78619; 76819

2. Ôn tập về dãy số tự nhiên và hệ thập phân

Bài tập 1: Viết các số còn thiếu trong dãy số tự nhiên chẵn sau:

…, 2, 4,…,…,…,….,….,….,18,….

Bài tập 2: Nêu giá trị của các chữ số 5 trong các số sau:

5842769; 156257315; 5000005000

Bài tập 3: Viết các số sau thành tổng của giá trị các hàng (theo mẫu):

Mẫu: 2986 = 2000 + 900 + 80 + 6 = 2×1000 + 9×100 + 8×10 + 6

A. 385

B. 68739

C. 5621378

3. Ôn tập về 4 phép tính với số tự nhiên

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

367589 + 541708; 647253 – 285749; 435 x 253; 13498:32

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

921 + 898 + 2079; 36 x 25 x 4; 215 x 869 + 215 x 14; 54 : 6+72: 6

4. Ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9

Bài tập: Cho số 27*

Hãy viết thêm 1 chữ số vào dấu * để được số có 3 chữ số và:

A. Chia hết cho 2:….

B. Chia hết cho 3:….

C. Chia hết cho 5:….

D. Chia hết cho 9:….

(Viết tất cả các số có thể được)

5. Ôn tập về biểu thức chứa chữ

Bài tập: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. 4 x m với m =8

b. m + n x 2 với m=2, n=5

c. m-(n+p) với m=108, n=34, p=19.

6. Ôn tập về tỉ số và tỉ lệ xích

* Bài tập 1: Lớp 5c có 30 bạn, trong đó có 18 bạn nữ.

A. Viết tỉ số của số bạn nam và số h/s cả lớp.

B. Viết tỉ số của số bạn nữ so với số bạn nam của lớp.

* Bài tập 2: Một khu ruộng hình chữ nhật được vẽ trong bản đồ với tỉ lệ xích 1:10000. Biết chiều rộng và chiều dài của khu ruộng được vẽ trong bản đồ lần lượt đo được là 3cm và 5cm. Tính chu vi và diện tích khu ruộng đó.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 4

1. Luyện từ và câu

 • Tiếng: Khái niệm, cấu tạo tiếng,…
 • Từ: Khái niệm, từ đơn, từ láy, từ ghép,…
 • Từ loại: Danh từ, động từ, trạng từ…(khái niệm, cách phân biệt,…)
 • Câu và các bộ phận trong câu: (2 bộ phận chính chủ ngữ và vị ngữ, các bộ phận phụ trong câu,…)
 • Câu chia theo mục đích nói.
 • Các biện pháp tu từ nghệ thuật: (so sánh, nhân hoá, điệp từ ngữ,…)
 • Các ca dao,tục ngữ,thành ngữ theo chủ đề:

2. Tập làm văn 

1. Văn miêu tả (Tả đồ vật, tả cây cối, tả loài vật, tả cảnh)

2. Thuật chuyện

3. Kể chuyện

4. Viết thư

(Gv hướng dẫn hs ôn tập từng thể loại văn (cấu trúc bố cục, nội dung, cách viết,…; viết bài văn theo yêu cầu đề bài → trình bày + nx chữa miệng hoặc chấm bài rút kinh nghiệm,…).

3. Chính tả

Luyện tập về quy tắc viết hoa danh từ riêng; phân biệt và viết đúng các âm đầu, vần, tiếng dễ lẫn,…

>>> Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo toàn bộ bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 năm 2021 tổng hợp những dạng bài tập quan trọng trong chương trình học, giúp các em ôn luyện trong thời gian nghỉ hè, để củng cố kiến thức thật vững.

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 có cả các dạng bài tập môn Toán, Tiếng Việt. Bên cạnh đó, các em khối lớp khác có thể tham khảo thêm bài tập ôn hè lớp 1 lên 2, lớp 2 lên 3 và lớp 3 lên 4. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

1. Ôn tập về đọc, viết và so sánh số tự nhiên

Bài tập 1: Đọc các số sau: 1002001; 32645807

Bài tập 2: Viết các số gồm có:

5 triệu, 3 nghìn và 8 đơn vị.

7 tỉ, 2 chục triệu, 4 trăm và 5 chục.

Bài tập 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

76981; 71968; 78196; 78619; 76819

2. Ôn tập về dãy số tự nhiên và hệ thập phân

Bài tập 1: Viết các số còn thiếu trong dãy số tự nhiên chẵn sau:

…, 2, 4,…,…,…,….,….,….,18,….

Bài tập 2: Nêu giá trị của các chữ số 5 trong các số sau:

5842769; 156257315; 5000005000

Bài tập 3: Viết các số sau thành tổng của giá trị các hàng (theo mẫu):

Mẫu: 2986 = 2000 + 900 + 80 + 6 = 2×1000 + 9×100 + 8×10 + 6

A. 385

B. 68739

C. 5621378

3. Ôn tập về 4 phép tính với số tự nhiên

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

367589 + 541708; 647253 – 285749; 435 x 253; 13498:32

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

921 + 898 + 2079; 36 x 25 x 4; 215 x 869 + 215 x 14; 54 : 6+72: 6

4. Ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9

Bài tập: Cho số 27*

Hãy viết thêm 1 chữ số vào dấu * để được số có 3 chữ số và:

A. Chia hết cho 2:….

B. Chia hết cho 3:….

C. Chia hết cho 5:….

D. Chia hết cho 9:….

(Viết tất cả các số có thể được)

5. Ôn tập về biểu thức chứa chữ

Bài tập: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. 4 x m với m =8

b. m + n x 2 với m=2, n=5

c. m-(n+p) với m=108, n=34, p=19.

6. Ôn tập về tỉ số và tỉ lệ xích

* Bài tập 1: Lớp 5c có 30 bạn, trong đó có 18 bạn nữ.

A. Viết tỉ số của số bạn nam và số h/s cả lớp.

B. Viết tỉ số của số bạn nữ so với số bạn nam của lớp.

* Bài tập 2: Một khu ruộng hình chữ nhật được vẽ trong bản đồ với tỉ lệ xích 1:10000. Biết chiều rộng và chiều dài của khu ruộng được vẽ trong bản đồ lần lượt đo được là 3cm và 5cm. Tính chu vi và diện tích khu ruộng đó.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 4

1. Luyện từ và câu

 • Tiếng: Khái niệm, cấu tạo tiếng,…
 • Từ: Khái niệm, từ đơn, từ láy, từ ghép,…
 • Từ loại: Danh từ, động từ, trạng từ…(khái niệm, cách phân biệt,…)
 • Câu và các bộ phận trong câu: (2 bộ phận chính chủ ngữ và vị ngữ, các bộ phận phụ trong câu,…)
 • Câu chia theo mục đích nói.
 • Các biện pháp tu từ nghệ thuật: (so sánh, nhân hoá, điệp từ ngữ,…)
 • Các ca dao,tục ngữ,thành ngữ theo chủ đề:

2. Tập làm văn 

1. Văn miêu tả (Tả đồ vật, tả cây cối, tả loài vật, tả cảnh)

2. Thuật chuyện

3. Kể chuyện

4. Viết thư

(Gv hướng dẫn hs ôn tập từng thể loại văn (cấu trúc bố cục, nội dung, cách viết,…; viết bài văn theo yêu cầu đề bài → trình bày + nx chữa miệng hoặc chấm bài rút kinh nghiệm,…).

3. Chính tả

Luyện tập về quy tắc viết hoa danh từ riêng; phân biệt và viết đúng các âm đầu, vần, tiếng dễ lẫn,…

>>> Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo toàn bộ bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button