Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2022

Tiền án là gì? Quy định từ bỏ giấy má hình sự 2022 Là vấn đề được nhiều người ân cần. Người phạm tội ko chỉ phải chịu những hình phạt do bộ luật hình sự quy định nhưng còn có “dấu ấn” của tù nhân, đấy là tiền án. Tuy nhiên, niềm tin không hề là vĩnh viễn

Trong bài viết này, Dữ liệu phệ muốn thông tin tới độc giả những quy định của luật pháp về xóa án tích trong Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 5 2015.

I. Tiền án là gì?

Giấy má tù nhân là sự trình bày kém (hậu quả) về nhân thân và hình phạt của 1 người được ghi và lưu trong giấy má tù nhân trong 1 thời kì do luật pháp quy định.

Hay đấy là vết tích tội ác của 1 người đã bị tòa án xét xử, có án tích và chưa được xóa án tích, được ghi vào 1 cuốn sổ gọi là bản báo cáo của cảnh sát để sau này, ngày mai. cần phê chuẩn bình chọn đạo đức, tác phong, thái độ đối với luật pháp.

II. Xóa án tích là gì?

Việc xóa án tích xảy ra lúc 1 người phạm tội sau lúc đã chấp hành xong bản án, quyết định khác của bản án nhưng Tòa án đã tuyên nhưng sau 1 thời kì quy định, người đấy được xóa án tích. Sau lúc được xóa án tích, người phạm tội được coi là ko phạm tội. Điều này giúp họ quay về cuộc sống đời thường với tâm thế thư thái nhất, ko còn cảm giác tội tình nhưng mình đã phạm tội.

III. Các trường hợp đã được xóa án tích

Các trường hợp đã được xóa án tích

1. Hẳn nhiên được xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)

Dĩ nhiên, việc xóa án tích được vận dụng đối với những tư nhân bị kết án về các tội khác với các tội được liệt kê trong Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm của cải) của Bộ luật này. đã hết thời hạn hoặc thời hạn chấp hành án và có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích nếu người đấy đã chấp hành xong bản án và các bản án khác sau lúc chấp hành xong bản án chính hoặc hết thời kì thách thức nhưng ko chấp hành bản án. thời hạn nêu tại Điều 2, Điều 70
 • Người bị kết án tất nhiên bị truất quyền thi hành nếu hết thời hạn thi hành án nhưng người đấy ko phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70.

2. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)

Tòa án quyết định xóa án tích cho những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân, thái độ của người bị kết án đối với việc làm theo luật pháp và thái độ làm việc của người bị kết án.

Căn cứ vào các quyết định của tòa án, việc miễn án tích được vận dụng đối với những người bị kết án về các tội được liệt kê trong Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm của cải). Tòa án quyết định xóa án tích cho những người này căn cứ vào thuộc tính phạm tội, thái độ của họ đối với luật pháp và thái độ làm việc của họ lúc đã chấp hành xong bản án. hết thời hiệu thi hành án và có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích nếu sau lúc chấp hành xong bản án chính hoặc án treo, họ đã chấp hành xong bản án bổ sung và các quyết định khác của bản án và ko phạm tội mới trong thời hạn quy định tại Điều 2 , điều 71
 • Người bị kết án đã được Tòa án xóa án tích nếu hết thời hạn chấp hành án nhưng ko phạm tội mới trong thời hạn quy định tại Điều 2, Điều 71,

3. Trong 1 số trường hợp chi tiết (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)

Trường hợp người bị kết án có tín hiệu tân tiến rõ ràng, lập công được cơ quan, tổ chức nơi người đấy làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đấy sinh sống đề xuất thì Tòa án quyết định xóa án tích nếu người đấy bị kết án. người đấy đã đạt được chí ít 1 phần 3 nhiệm kỳ theo quy định của luật pháp.

4. Thời hạn thực thi các quyết định

Điều 60 Bộ luật Hình sự 2015 xác định thời hiệu thi hành hình định như sau:

 • 05 5 đối với các trường hợp bị phạt tiền, phạt cải tạo hoặc phạt tù từ 03 5 trở xuống;
 • 10 5 đối với trường hợp phạt tù trên 3 5 tới 15 5;
 • 15 5 đối với trường hợp phạt tù trên 15 5 tới 30 5;
 • 20 5 đối với trường hợp tù chung thân hoặc xử tử.

IV. Cách tính thời kì để được xóa án tích?

Thời gian để xóa án tích

Thời hạn để tính xóa án tích được quy định tại Điều 70 và Điều 71 Bộ luật Hình sự 5 2015. Theo đấy, người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi là đã chấp hành xong bản án.

Ngoài ra, theo phán quyết của tòa, thời hiệu tất nhiên được xóa án tích và được xóa án tích căn cứ vào hình phạt chính. đặc trưng:

1. Trường hợp tất nhiên được xóa án tích:

Sau lúc chấp hành xong bản án chính hoặc hết thời hạn thách thức, người này đã chấp hành xong bản án bổ sung và các bản án khác và ko phạm tội mới chỉ cần khoảng sau đây:

 • 01 5 đối với trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo ko nhốt, phạt tù mà cho hưởng án treo;
 • 02 5 tù tới 05 5;
 • 03 5 tù từ trên 05 5 tới 15 5;
 • 05 5 trong trường hợp bị phạt tù trên 15 5, tù chung thân hoặc xử tử nhưng được giảm án.

Đối với các hình phạt bổ sung là thời kì thách thức, cấm trú ngụ, cấm đảm nhận chức phận, cấm làm nghề hoặc công tác, tước 1 số quyền công dân mà thời hạn tống đạt lâu hơn thời hạn trên. thì thời hạn miễn án tích tự động hết lúc người đấy đã chấp hành xong bản án bổ sung.

Hoặc:

Tù nhân tự động bị đình chỉ nếu vì thời hiệu đã hếtngười đấy ko phạm tội mới trong vòng thời kì nói trên

2. Trường hợp được xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Sau lúc chấp hành xong bản án chính hoặc án quản thúc, người này đã chấp hành xong bản án bổ sung và các bản án khác và ko phạm tội mới chỉ cần khoảng sau đây:

 • 03 5 đối với trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo tước quyền tự do hoặc phạt tù tới 05 5;
 • 05 5 trong trường hợp phạt tù trên 05 5 tới 15 5;
 • 07 5 với hình phạt tù trên 15 5, tù chung thân hoặc xử tử mà được giảm án.
 • Người bị kết án về nhiều tội thì thời hạn xóa án tích được vận dụng theo quyết định của Tòa án.
 • Khi chưa được xóa án tích cơ mà phạm tội mới thì thời hạn để được xóa án tích được tính lại như khi ban sơ.

Đối với các hình phạt bổ sung là thời kì thách thức, cấm trú ngụ, tước quốc tịch những gì thời hạn phải được phục vụ lâu hơn khoảng thời kì được nêu trong 03 5 trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo tước tự do hoặc phạt tù tới 5 5 thì hết thời hạn xóa án tích lúc người này chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu hết thời hạn nêu trên nhưng ko phạm tội mới.

IV. Thủ tục xóa án tích

Thủ tục xóa án tíchĐiều 369 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định thủ tục xóa án tích như sau:

1. Những trường hợp tất nhiên được xét duyệt án tích

Gửi đề nghị xóa án tích tới Cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Phía trong 05 ngày Bắt đầu từ ngày thu được đề nghị của người được xóa án tích và cho rằng người đấy có đủ các điều kiện quy định tại khoản trên, cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp nếu người đấy ko. có tiền án, tiền sự.

2. Các trường hợp được xóa án tích theo quyết định của Tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc trưng.

Người bị kết án phải làm đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án, có quan điểm ​​của chính quyền quận, huyện nơi họ ở hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Phía trong 03 ngày từ khi ngày thu được đề nghị của người bị kết án, Toà án cấp sơ thẩm chuyển giấy má liên can tới việc xin xoá án tích cho các Viện kiểm sát cùng cấp. Phía trong 05 ngày từ khi ngày thu được tài liệu do Tòa án chuyển tới, Viện kiểm sát cùng cấp có quan điểm ​​bằng văn bản và trả giấy má cho Tòa kiểm sát.

Nếu các điều kiện được coi là đã được phục vụ, trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày thu được tài liệu của Viện kiểm sát chuyển tới, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; nếu ko đủ điều kiện thì bị bác đề nghị xóa án tích.

Thành ra trong thời hạn 13 ngày Bắt đầu từ ngày nộp giấy má, người đề nghị xóa án tích có thể thu được lệnh xóa án tích hoặc quyết định bác đơn đề nghị xóa án tích.

3. Đơn xin xóa án tích

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin xóa án tích tại bài viết Mẫu đơn xin xóa án tích

Trên đây, Dữ liệu phệ đã phân phối cho độc giả những quy định của luật pháp hiện hành về án tích và việc xóa án tích. Xem các bài viết khác trong phân mục Luật hình sự, Hỏi đáp luật pháp

Những bài viết liên can

 • Án treo là gì? Điều kiện để thừa hưởng án treo 2022
 • Tuổi chịu nghĩa vụ hình sự 2022
 • Xử phạt tội cố ý gây thương tích 2022

Thông tin thêm

Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2022

Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2022 là vấn đề nhiều người ân cần. Người phạm tội lúc tiến hành tù nhân ko chỉ phải chịu các hình phạt nhưng bộ luật hình sự quy định nhưng họ còn bị lưu “dấu ấn” của việc phạm tội, đấy là án tích. Tuy nhiên án tích ko có tính vĩnh viễn

Trong bài viết này, Honda Anh Dũng xin gửi tới độc giả quy định của luật pháp về Án tích, xóa án tích tại BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 5 2017

I. Thế nào là án tích?

Án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và vận dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lí lịch tư pháp chỉ cần khoảng luật định.

Hay đấy là vết tích về việc phạm tội của 1 người đã bị tòa án xét xử, có bản án buộc tội có hiệu lực luật pháp và chưa xoá án được ghi vào 1 quyển sổ gọi là lý lịch tư pháp để sau này, trong 1 số trường hợp, cần phê chuẩn để bình chọn đạo tiết hạnh kiểm, thái độ đối với luật pháp.

II. Thế nào là xóa án tích

Xóa án tích là việc 1 người phạm tội sau lúc đã chấp hành xong các hình phạt, quyết định khác của bản án nhưng Tòa án đã tuyên, sau 1 khoảng thời kì luật định thì sẽ được xóa án tích. Sau lúc được xóa án tích thì người phạm tội sẽ được coi là chưa phạm tội. Điều này giúp họ quay lại cuộc sống thường ngày với 1 tâm thế thư thái nhất, ko tự ti vì cảm giác mình đã từng phạm tội.

III. Các trường hợp được xóa án tích

1. Hẳn nhiên xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)

Hẳn nhiên được xóa án tích được vận dụng đối với người bị kết án không hề về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu) của Bộ luật này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thách thức án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ các điều kiện sau:

Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 70
Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70

2. Xóa án tích theo quyết định của tòa (Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân đã tiến hành, thái độ chấp hành luật pháp, thái độ lao động của người bị kết án

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được vận dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu). Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân đã tiến hành, thái độ chấp hành luật pháp, thái độ lao động của người bị kết án này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thách thức án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ các điều kiện:

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71
Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71

3. Trong 1 số trường hợp chi tiết (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu thị tân tiến rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đấy công việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đấy trú ngụ đề xuất, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đấy đã đảm bảo được chí ít 1 phần 3 thời hạn quy định của luật pháp.

4. Thời hiệu thi hành bản án

Điều 60 BLHS 2015 quy định thời hiệu thi hành bản án như sau

05 5 đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo ko nhốt hoặc xử phạt tù từ 03 5 trở xuống;
10 5 đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 5 tới 15 5;
15 5 đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 5 tới 30 5;
20 5 đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc xử tử.

IV. Cách tính thời kì xóa án tích

Thời hạn để tính xóa án tích được quy định cụ thể tại Điều 70, 71 của Bộ luật Hình sự 2015. Trong đấy, Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài ra, thời hạn để tất nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Chi tiết:

1. Với trường hợp tất nhiên được xóa án tích:

Tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

01 5 trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo ko nhốt, phạt tù mà thừa hưởng án treo;
02 5 trong trong trường hợp bị phạt tù tới 05 5;
03 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 5 tới 15 5;
05 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 5, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án

Đối với các hình phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực, tước 1 số quyền công dân nhưng thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn trên thì thời hạn tất nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đấy chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc:

Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định như trên

2. Với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa

Tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

03 5 trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo ko nhốt hoặc phạt tù tới 05 5;
05 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 5 tới 15 5;
07 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 5, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án
Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội thì được vận dụng thời hạn xóa án tích theo quyết định của Tòa
Khi chưa được xóa án tích nhưng thực hiện ảnh vi phạm tội mới thì thời hạn xóa án tích được tính lại như ban sơ.

Đối với các hình phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, tước 1 số quyền công dân nhưng thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại 03 5 trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo ko nhốt hoặc phạt tù tới 05 5 thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đấy chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định trên

IV. Thủ tục xóa án tích

Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thủ tục xóa án tích như sau

1. Trường hợp tất nhiên xóa án tích

Nộp đơn đề nghị xóa án tích cho cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày thu được đề nghị của người được tất nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại mục trên thì thì cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ ko có án tích.

2. Trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc trưng

Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trong thời hạn 03 ngày từ khi ngày thu được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển tới, Viện kiểm sát cùng cấp có quan điểm bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển tới, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Vậy trong thời hạn 13 ngày từ ngày nộp đơn, người xin xóa án tích có thể thu được quyết xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích.

3. Mẫu đơn xin xóa án tích

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin xóa án tích tại bài  Mẫu đơn xin xóa án tích

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân phối cho độc giả các quy định của luật pháp hiện hành về án tích, xóa án tích. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp luật pháp

Các bài viết liên can

Án treo là gì? Điều kiện để thừa hưởng án treo 2022
Tuổi chịu nghĩa vụ hình sự 2022
Mức phạt cố ý gây thương tích 2022

#Án #tích #là #gì #Quy #định #về #xóa #án #tích

Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2022 là vấn đề nhiều người ân cần. Người phạm tội lúc tiến hành tù nhân ko chỉ phải chịu các hình phạt nhưng bộ luật hình sự quy định nhưng họ còn bị lưu “dấu ấn” của việc phạm tội, đấy là án tích. Tuy nhiên án tích ko có tính vĩnh viễn

Trong bài viết này, Honda Anh Dũng xin gửi tới độc giả quy định của luật pháp về Án tích, xóa án tích tại BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 5 2017

I. Thế nào là án tích?

Án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và vận dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lí lịch tư pháp chỉ cần khoảng luật định.

Hay đấy là vết tích về việc phạm tội của 1 người đã bị tòa án xét xử, có bản án buộc tội có hiệu lực luật pháp và chưa xoá án được ghi vào 1 quyển sổ gọi là lý lịch tư pháp để sau này, trong 1 số trường hợp, cần phê chuẩn để bình chọn đạo tiết hạnh kiểm, thái độ đối với luật pháp.

II. Thế nào là xóa án tích

Xóa án tích là việc 1 người phạm tội sau lúc đã chấp hành xong các hình phạt, quyết định khác của bản án nhưng Tòa án đã tuyên, sau 1 khoảng thời kì luật định thì sẽ được xóa án tích. Sau lúc được xóa án tích thì người phạm tội sẽ được coi là chưa phạm tội. Điều này giúp họ quay lại cuộc sống thường ngày với 1 tâm thế thư thái nhất, ko tự ti vì cảm giác mình đã từng phạm tội.

III. Các trường hợp được xóa án tích

1. Hẳn nhiên xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)

Hẳn nhiên được xóa án tích được vận dụng đối với người bị kết án không hề về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu) của Bộ luật này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thách thức án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ các điều kiện sau:

Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 70
Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70

2. Xóa án tích theo quyết định của tòa (Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân đã tiến hành, thái độ chấp hành luật pháp, thái độ lao động của người bị kết án

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được vận dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu). Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân đã tiến hành, thái độ chấp hành luật pháp, thái độ lao động của người bị kết án này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thách thức án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ các điều kiện:

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71
Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71

3. Trong 1 số trường hợp chi tiết (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu thị tân tiến rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đấy công việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đấy trú ngụ đề xuất, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đấy đã đảm bảo được chí ít 1 phần 3 thời hạn quy định của luật pháp.

4. Thời hiệu thi hành bản án

Điều 60 BLHS 2015 quy định thời hiệu thi hành bản án như sau

05 5 đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo ko nhốt hoặc xử phạt tù từ 03 5 trở xuống;
10 5 đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 5 tới 15 5;
15 5 đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 5 tới 30 5;
20 5 đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc xử tử.

IV. Cách tính thời kì xóa án tích

Thời hạn để tính xóa án tích được quy định cụ thể tại Điều 70, 71 của Bộ luật Hình sự 2015. Trong đấy, Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài ra, thời hạn để tất nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Chi tiết:

1. Với trường hợp tất nhiên được xóa án tích:

Tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

01 5 trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo ko nhốt, phạt tù mà thừa hưởng án treo;
02 5 trong trong trường hợp bị phạt tù tới 05 5;
03 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 5 tới 15 5;
05 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 5, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án

Đối với các hình phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực, tước 1 số quyền công dân nhưng thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn trên thì thời hạn tất nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đấy chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc:

Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định như trên

2. Với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa

Tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

03 5 trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo ko nhốt hoặc phạt tù tới 05 5;
05 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 5 tới 15 5;
07 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 5, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án
Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội thì được vận dụng thời hạn xóa án tích theo quyết định của Tòa
Khi chưa được xóa án tích nhưng thực hiện ảnh vi phạm tội mới thì thời hạn xóa án tích được tính lại như ban sơ.

Đối với các hình phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, tước 1 số quyền công dân nhưng thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại 03 5 trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo ko nhốt hoặc phạt tù tới 05 5 thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đấy chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định trên

IV. Thủ tục xóa án tích

Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thủ tục xóa án tích như sau

1. Trường hợp tất nhiên xóa án tích

Nộp đơn đề nghị xóa án tích cho cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày thu được đề nghị của người được tất nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại mục trên thì thì cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ ko có án tích.

2. Trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc trưng

Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trong thời hạn 03 ngày từ khi ngày thu được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển tới, Viện kiểm sát cùng cấp có quan điểm bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển tới, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Vậy trong thời hạn 13 ngày từ ngày nộp đơn, người xin xóa án tích có thể thu được quyết xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích.

3. Mẫu đơn xin xóa án tích

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin xóa án tích tại bài  Mẫu đơn xin xóa án tích

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân phối cho độc giả các quy định của luật pháp hiện hành về án tích, xóa án tích. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp luật pháp

Các bài viết liên can

Án treo là gì? Điều kiện để thừa hưởng án treo 2022
Tuổi chịu nghĩa vụ hình sự 2022
Mức phạt cố ý gây thương tích 2022

#Án #tích #là #gì #Quy #định #về #xóa #án #tích

Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2022 là vấn đề nhiều người ân cần. Người phạm tội lúc tiến hành tù nhân ko chỉ phải chịu các hình phạt nhưng bộ luật hình sự quy định nhưng họ còn bị lưu “dấu ấn” của việc phạm tội, đấy là án tích. Tuy nhiên án tích ko có tính vĩnh viễn

Trong bài viết này, Honda Anh Dũng xin gửi tới độc giả quy định của luật pháp về Án tích, xóa án tích tại BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 5 2017

I. Thế nào là án tích?

Án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và vận dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lí lịch tư pháp chỉ cần khoảng luật định.

Hay đấy là vết tích về việc phạm tội của 1 người đã bị tòa án xét xử, có bản án buộc tội có hiệu lực luật pháp và chưa xoá án được ghi vào 1 quyển sổ gọi là lý lịch tư pháp để sau này, trong 1 số trường hợp, cần phê chuẩn để bình chọn đạo tiết hạnh kiểm, thái độ đối với luật pháp.

II. Thế nào là xóa án tích

Xóa án tích là việc 1 người phạm tội sau lúc đã chấp hành xong các hình phạt, quyết định khác của bản án nhưng Tòa án đã tuyên, sau 1 khoảng thời kì luật định thì sẽ được xóa án tích. Sau lúc được xóa án tích thì người phạm tội sẽ được coi là chưa phạm tội. Điều này giúp họ quay lại cuộc sống thường ngày với 1 tâm thế thư thái nhất, ko tự ti vì cảm giác mình đã từng phạm tội.

III. Các trường hợp được xóa án tích

1. Hẳn nhiên xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)

Hẳn nhiên được xóa án tích được vận dụng đối với người bị kết án không hề về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu) của Bộ luật này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thách thức án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ các điều kiện sau:

Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 70
Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70

2. Xóa án tích theo quyết định của tòa (Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân đã tiến hành, thái độ chấp hành luật pháp, thái độ lao động của người bị kết án

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được vận dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh đất nước) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu). Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào thuộc tính của tù nhân đã tiến hành, thái độ chấp hành luật pháp, thái độ lao động của người bị kết án này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thách thức án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ các điều kiện:

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71
Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71

3. Trong 1 số trường hợp chi tiết (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu thị tân tiến rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đấy công việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đấy trú ngụ đề xuất, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đấy đã đảm bảo được chí ít 1 phần 3 thời hạn quy định của luật pháp.

4. Thời hiệu thi hành bản án

Điều 60 BLHS 2015 quy định thời hiệu thi hành bản án như sau

05 5 đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo ko nhốt hoặc xử phạt tù từ 03 5 trở xuống;
10 5 đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 5 tới 15 5;
15 5 đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 5 tới 30 5;
20 5 đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc xử tử.

IV. Cách tính thời kì xóa án tích

Thời hạn để tính xóa án tích được quy định cụ thể tại Điều 70, 71 của Bộ luật Hình sự 2015. Trong đấy, Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài ra, thời hạn để tất nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Chi tiết:

1. Với trường hợp tất nhiên được xóa án tích:

Tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

01 5 trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo ko nhốt, phạt tù mà thừa hưởng án treo;
02 5 trong trong trường hợp bị phạt tù tới 05 5;
03 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 5 tới 15 5;
05 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 5, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án

Đối với các hình phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực, tước 1 số quyền công dân nhưng thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn trên thì thời hạn tất nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đấy chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc:

Người bị kết án tất nhiên được xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định như trên

2. Với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa

Tính từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời kì thách thức án treo, người đấy đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

03 5 trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo ko nhốt hoặc phạt tù tới 05 5;
05 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 5 tới 15 5;
07 5 trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 5, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án
Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội thì được vận dụng thời hạn xóa án tích theo quyết định của Tòa
Khi chưa được xóa án tích nhưng thực hiện ảnh vi phạm tội mới thì thời hạn xóa án tích được tính lại như ban sơ.

Đối với các hình phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, tước 1 số quyền công dân nhưng thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại 03 5 trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo ko nhốt hoặc phạt tù tới 05 5 thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đấy chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Hoặc

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu tính từ lúc hết thời hiệu thi hành bản người đấy ko tiến hành hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định trên

IV. Thủ tục xóa án tích

Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thủ tục xóa án tích như sau

1. Trường hợp tất nhiên xóa án tích

Nộp đơn đề nghị xóa án tích cho cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày thu được đề nghị của người được tất nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại mục trên thì thì cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ ko có án tích.

2. Trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc trưng

Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trong thời hạn 03 ngày từ khi ngày thu được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển tới, Viện kiểm sát cùng cấp có quan điểm bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày từ khi ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển tới, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Vậy trong thời hạn 13 ngày từ ngày nộp đơn, người xin xóa án tích có thể thu được quyết xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích.

3. Mẫu đơn xin xóa án tích

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin xóa án tích tại bài  Mẫu đơn xin xóa án tích

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân phối cho độc giả các quy định của luật pháp hiện hành về án tích, xóa án tích. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp luật pháp

Các bài viết liên can

Án treo là gì? Điều kiện để thừa hưởng án treo 2022
Tuổi chịu nghĩa vụ hình sự 2022
Mức phạt cố ý gây thương tích 2022

#Án #tích #là #gì #Quy #định #về #xóa #án #tích


#Án #tích #là #gì #Quy #định #về #xóa #án #tích

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button