6 nhân vật trong Naruto đã chết nhưng sống lại mà không phải nhờ Edo Tensei

Những đối tượng này đã được sống lại sau lúc chết theo nhiều cách không giống nhau.

Trong Naruto, có 1 thuật giúp người sống chết lại, ấy là Edo Tensei (Ác Ma Tái Sinh). Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, ấy là 1 đối tượng đã chết nhưng mà được hồi sinh nhưng mà ko cần sự viện trợ của Edo Tensei.

1. Tạm biệt

Gaara chết lúc Shukaku 1 Đuôi được lấy ra khỏi thân thể. Tuy nhiên, bà của Chiyo đã sử dụng cấm thuật Kisho Tensei để hồi sinh anh ta bằng chính mạng sống của mình. Bà già bản Cát làm vậy vì muốn chuộc tội, lúc trông thấy 5 xưa mình đã làm nhiều điều sai lầm.

Nhờ ấy, Gaara đã được hồi sinh nhưng mà ko có động vật có đuôi.

2. Kakashi Hatake

6 nhân vật trong Naruto chết đi nhưng sống lại mà không có Edo Tensei - Ảnh 2.

Trong cuộc xâm lăng của Pain vào Konoha, hơn 1 nửa dân số của Konoha, bao gồm cả Kakashi, đã chết.

Shizune là 1 trong những đối tượng đã chết trong cuộc xâm lăng của Pain. Nó đọc được nghĩ suy của Shizune

Orochimaru đích thực chẳng thể bị làm thịt trừ lúc những người khác với con dấu bị chửi rủa của anh ta cũng chết, khiến anh ta chết.Sasuke làm thịt người. Sau ấy, anh đó đã Tưởng rằng nó đã xong xuôi nhưng mà

Ao đích thực đã chết trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ tư.

Hagoromo đã chết, đích thực là Hiền nhân của Lục đạo, người đã bỏ lại thân thể già nua của mình. https://gamek.vn/6-nhan-vat-trong-naruto-da-chet-nhung-song-lai-ma-khong-phai-nho-edo-tensei-20220505232937835.chn

Dựa theo

Thông tin thêm

6 đối tượng trong Naruto đã chết nhưng mà sống lại nhưng mà chẳng phải nhờ Edo Tensei

Những đối tượng này đã được hồi sinh theo nhiều cách không giống nhau sau lúc chết.

Trong Naruto có 1 kỹ thuật hồi sinh người chết, ấy là Edo Tensei (Uế thổ chuyển sinh). Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, nghĩa là đối tượng đã chết nhưng mà được hồi sinh nhưng mà ko cần nhờ Edo Tensei.

1. Gaara

Gaara đã chết lúc Nhất vĩ Shukaku bị lấy ra khỏi thân thể của anh. Thế nhưng mà bà của Chiyo đã sử dụng cấm thuật Kisho Tensei để hồi sinh cậu bằng cách đánh đổi tính mệnh của mình. Bà lão làng Cát làm vậy vì muốn chuộc lỗi, lúc trông thấy trong dĩ vãng mình đã làm sai rất nhiều việc.

Nhờ vậy, Gaara đã sống lại nhưng mà ko còn vĩ thú nữa.

2. Kakashi Hatake

Trong cuộc xâm lăng Konoha của Pain, vốn dĩ hơn 1 nửa dân số của làng Lá đã chết, bao gồm cả Kakashi. 

Shizune là 1 trong số những đối tượng đã chết trong cuộc xâm lăng của Pain. Nó đọc được nghĩ suy của Shizune

Orochimaru đích thực chẳng thể bị làm thịt chết, trừ lúc tất cả những người có nguyền ấn của hắn ta cũng chết, khiến gã ko cònSasuke làm thịt chết. Sau ấy, hắn ta đã Tưởng thế là hết nhưng mà 

Ao đích thực đã chết trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ tư. 

Hagoromo đã chết, thực ra là Lục đạo hiền nhân đã bỏ lại thân thể vật chất già nua của mình. https://gamek.vn/6-nhan-vat-trong-naruto-da-chet-nhung-song-lai-ma-khong-phai-nho-edo-tensei-20220505232937835.chn

Theo

#nhân #vật #trong #Naruto #đã #chết #nhưng mà #sống #lại #nhưng mà #ko #phải #nhờ #Edo #Tensei

Những đối tượng này đã được hồi sinh theo nhiều cách không giống nhau sau lúc chết.

Trong Naruto có 1 kỹ thuật hồi sinh người chết, ấy là Edo Tensei (Uế thổ chuyển sinh). Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, nghĩa là đối tượng đã chết nhưng mà được hồi sinh nhưng mà ko cần nhờ Edo Tensei.

1. Gaara

Gaara đã chết lúc Nhất vĩ Shukaku bị lấy ra khỏi thân thể của anh. Thế nhưng mà bà của Chiyo đã sử dụng cấm thuật Kisho Tensei để hồi sinh cậu bằng cách đánh đổi tính mệnh của mình. Bà lão làng Cát làm vậy vì muốn chuộc lỗi, lúc trông thấy trong dĩ vãng mình đã làm sai rất nhiều việc.

Nhờ vậy, Gaara đã sống lại nhưng mà ko còn vĩ thú nữa.

2. Kakashi Hatake

Trong cuộc xâm lăng Konoha của Pain, vốn dĩ hơn 1 nửa dân số của làng Lá đã chết, bao gồm cả Kakashi. 

Shizune là 1 trong số những đối tượng đã chết trong cuộc xâm lăng của Pain. Nó đọc được nghĩ suy của Shizune

Orochimaru đích thực chẳng thể bị làm thịt chết, trừ lúc tất cả những người có nguyền ấn của hắn ta cũng chết, khiến gã ko cònSasuke làm thịt chết. Sau ấy, hắn ta đã Tưởng thế là hết nhưng mà 

Ao đích thực đã chết trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ tư. 

Hagoromo đã chết, thực ra là Lục đạo hiền nhân đã bỏ lại thân thể vật chất già nua của mình. https://gamek.vn/6-nhan-vat-trong-naruto-da-chet-nhung-song-lai-ma-khong-phai-nho-edo-tensei-20220505232937835.chn

Theo

#nhân #vật #trong #Naruto #đã #chết #nhưng mà #sống #lại #nhưng mà #ko #phải #nhờ #Edo #Tensei

Những đối tượng này đã được hồi sinh theo nhiều cách không giống nhau sau lúc chết.

Trong Naruto có 1 kỹ thuật hồi sinh người chết, ấy là Edo Tensei (Uế thổ chuyển sinh). Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, nghĩa là đối tượng đã chết nhưng mà được hồi sinh nhưng mà ko cần nhờ Edo Tensei.

1. Gaara

Gaara đã chết lúc Nhất vĩ Shukaku bị lấy ra khỏi thân thể của anh. Thế nhưng mà bà của Chiyo đã sử dụng cấm thuật Kisho Tensei để hồi sinh cậu bằng cách đánh đổi tính mệnh của mình. Bà lão làng Cát làm vậy vì muốn chuộc lỗi, lúc trông thấy trong dĩ vãng mình đã làm sai rất nhiều việc.

Nhờ vậy, Gaara đã sống lại nhưng mà ko còn vĩ thú nữa.

2. Kakashi Hatake

Trong cuộc xâm lăng Konoha của Pain, vốn dĩ hơn 1 nửa dân số của làng Lá đã chết, bao gồm cả Kakashi. 

Shizune là 1 trong số những đối tượng đã chết trong cuộc xâm lăng của Pain. Nó đọc được nghĩ suy của Shizune

Orochimaru đích thực chẳng thể bị làm thịt chết, trừ lúc tất cả những người có nguyền ấn của hắn ta cũng chết, khiến gã ko cònSasuke làm thịt chết. Sau ấy, hắn ta đã Tưởng thế là hết nhưng mà 

Ao đích thực đã chết trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ tư. 

Hagoromo đã chết, thực ra là Lục đạo hiền nhân đã bỏ lại thân thể vật chất già nua của mình. https://gamek.vn/6-nhan-vat-trong-naruto-da-chet-nhung-song-lai-ma-khong-phai-nho-edo-tensei-20220505232937835.chn

Theo

#nhân #vật #trong #Naruto #đã #chết #nhưng mà #sống #lại #nhưng mà #ko #phải #nhờ #Edo #Tensei


#nhân #vật #trong #Naruto #đã #chết #nhưng mà #sống #lại #nhưng mà #ko #phải #nhờ #Edo #Tensei

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button